He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: אם בישראל -

בית המדרש
יסודות עקרונות החינוך הישראלי – חלק א – שיעור מספר 1
יסודות עקרונות החינוך הישראלי - חלק א - שיעור מספר 1
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
יסודות עקרונות החינוך הישראלי – חלק ב – שיעור מספר 2
יסודות עקרונות החינוך הישראלי - חלק ב - שיעור מספר 2
75 דקות
מילות מפתח:אם בישראל
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
גבורת האישה – כח המיקוד – שיעור מספר 3
גבורת האישה - כח המיקוד - שיעור מספר 3
74 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
"פסיעה גסה" – מהם הצעדים הנכונים בבית? – שיעור מספר 4
"פסיעה גסה" - מהם הצעדים הנכונים בבית? - שיעור מספר 4
64 דקות
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
השמחה ביש! – שיעור מספר 5
השמחה ביש! - שיעור מספר 5
67 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
לצאת מתחושת ההכרח – שיעור מספר 6
לצאת מתחושת ההכרח - שיעור מספר 6
73 דקות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
אימוץ כוחות הגוף – שיעור מספר 7
אימוץ כוחות הגוף - שיעור מספר 7
80 דקות
מילות מפתח:אימוץ כוחות הגוף
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
חשיבות האהבה והבטחון – שיעור מספר 8
חשיבות האהבה והבטחון - שיעור מספר 8
67 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
חשיבות תקופת הילדות – שיעור מספר 9
חשיבות תקופת הילדות - שיעור מספר 9
70 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
לילדות יש ערך ותכלית מצד עצמה – שיעור מספר 10
לילדות יש ערך ותכלית מצד עצמה - שיעור מספר 10
75 דקות
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
היניקה – כאחד מפלאי הבורא. יסודות האמונה טמונים בהנקה – שיעור מספר 12
היניקה - כאחד מפלאי הבורא. יסודות האמונה טמונים בהנקה - שיעור מספר 12
68 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
פיתוח רגשי קודש בילד – שיעור מספר 13
פיתוח רגשי קודש בילד - שיעור מספר 13
72 דקות
מילות מפתח:סיפורי ילדים
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
יחס התורה לעונשים – שיעור מספר 14
יחס התורה לעונשים - שיעור מספר 14
74 דקות
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
דעת אלהים המחוללת  את הרצון – שיעור מספר 15
דעת אלהים המחוללת את הרצון - שיעור מספר 15
71 דקות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
"מרים זו פועה" – הדיבור של מרים לפייס התינוקות מחולל נפשות של גאולה
"מרים זו פועה" - הדיבור של מרים לפייס התינוקות מחולל נפשות של גאולה
52 דקות
מספר פרק בסדרה : 15
play3