He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: אם בישראל -

פרק 15
52 דקות
"מרים זו פועה" - הדיבור של מרים לפייס התינוקות מחולל נפשות של גאולה - שיעור מאת דינה ראפ
פרק 14
71 דקות
דעת אלהים המחוללת את הרצון - שיעור מספר 15
פרק 13
74 דקות
יחס התורה לעונשים - דינה ראפ בשיעור נוסף בסדרת 'אם בישראל' שיעור מספר 14
פרק 12
72 דקות
פיתוח רגשי קודש בילד - שיעור מספר 13
פרק 11
68 דקות
היניקה - כאחד מפלאי הבורא. יסודות האמונה טמונים בהנקה - שיעור מספר 12
פרק 10
75 דקות
לילדות יש ערך ותכלית מצד עצמה - שיעור מספר 10
פרק 9
70 דקות
חשיבות תקופת הילדות - שיעור מספר 9
פרק 8
67 דקות
חשיבות האהבה והבטחון - שיעור מספר 8
פרק 7
80 דקות
אימוץ כוחות הגוף - שיעור מספר 7
פרק 6
73 דקות
לצאת מתחושת ההכרח - שיעור מספר 6
פרק 5
67 דקות
השמחה ביש! - שיעור מספר 5
פרק 4
64 דקות
"פסיעה גסה" - מהם הצעדים הנכונים בבית? - שיעור מספר 4
פרק 3
74 דקות
גבורת האישה - כח המיקוד - שיעור מספר 3
פרק 2
75 דקות
יסודות עקרונות החינוך הישראלי - חלק ב - שיעור מספר 2
פרק 1
59 דקות
יסודות עקרונות החינוך הישראלי - חלק א - שיעור מספר 1
דילוג לתוכן