He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ענייני תשובה על פי 'צדקת הצדיק' -

בית המדרש
היציאה לחרות האישית – דווקא בחיפזון
היציאה לחרות האישית - דווקא בחיפזון
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
עוגמת הנפש על העבירות מכפרת עליהם
עוגמת הנפש על העבירות מכפרת עליהם
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
היסוד האמוני שבקריאת שמע כמצווה הראשונה שמתחייב בה האדם
היסוד האמוני שבקריאת שמע כמצווה הראשונה שמתחייב בה האדם
מספר פרק בסדרה : 4
play3