He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: קשב להוויה -

בית המדרש
קול דממה דקה
קול דממה דקה
44 דקות
מילות מפתח:קשב להוויה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
דו-שיח
דו-שיח
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
קשב להוויה
קשב להוויה
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מה קורה באמת ?
מה קורה באמת ?
28 דקות
מילות מפתח:קשב להוויה
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
"רמז דק … " לכל אדם הקב"ה שולח רמזים אישיים 'בפרטי'
"רמז דק ... " לכל אדם הקב"ה שולח רמזים אישיים 'בפרטי'
28 דקות
מילות מפתח:קשב להוויה
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
השער
השער
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
אות לעולם
אות לעולם
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
"טוב מאוד" – חלק א
"טוב מאוד" - חלק א
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
"טוב מאוד" – חלק ב
"טוב מאוד" - חלק ב
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
אב הטומאה
אב הטומאה
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
שיר המעלות
שיר המעלות
21 דקות
מילות מפתח:קשב להוויה
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
ריבוע שחור
ריבוע שחור
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
ותשחק ליום אחרון
ותשחק ליום אחרון
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
בכל דרכיך דעהו
בכל דרכיך דעהו
מספר פרק בסדרה : 17
play3