He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: ספר הכוזרי - התשע

בית המדרש
פתיחה לספר הכוזרי
פתיחה לספר הכוזרי
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
שיטת 'חובות הלבבות' לעומת 'הכוזרי' בעיני הרב קוק
שיטת 'חובות הלבבות' לעומת 'הכוזרי' בעיני הרב קוק
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
ספר הכוזרי – בירור משמעות היהדות לעומת הדתות האחרות
ספר הכוזרי - בירור משמעות היהדות לעומת הדתות האחרות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
מטרת ספר הכוזרי – לברר את האמת עבור המסופקים של גורמי חוץ
מטרת ספר הכוזרי - לברר את האמת עבור המסופקים של גורמי חוץ
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
עניין החלום של מלך כוזר
עניין החלום של מלך כוזר
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
החלום משקף את המציאות
החלום משקף את המציאות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
הנקודה החיובית בעבודה הזרה
הנקודה החיובית בעבודה הזרה
41 דקות
מילות מפתח:עבודה הזרה
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
יתרונה של העבודה הזרה על הפילוסופיה – החוויתיות
יתרונה של העבודה הזרה על הפילוסופיה - החוויתיות
36 דקות
מילות מפתח:עבודה זרה
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
"כוונתך רצויה אך מעשך אינו רצוי"
"כוונתך רצויה אך מעשך אינו רצוי"
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
המפגש של מלך כוזר עם הפילוסופיה
המפגש של מלך כוזר עם הפילוסופיה
44 דקות
מילות מפתח:פילוסופיה
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
מוסריות תיאורטית וחוויתיות מוסרית
מוסריות תיאורטית וחוויתיות מוסרית
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
הפילוסופיה והיהדות – חלק א
הפילוסופיה והיהדות - חלק א
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
האם הבורא צריך את עבודתינו ?
האם הבורא צריך את עבודתינו ?
46 דקות
מילות מפתח:עבודת ה'
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
היחס שלנו לנצרות
היחס שלנו לנצרות
45 דקות
מילות מפתח:נצרות
מספר פרק בסדרה : 14
play3
בית המדרש
עד כמה אנחנו מושפעים מהנצרות
עד כמה אנחנו מושפעים מהנצרות
45 דקות
מילות מפתח:נצרות
מספר פרק בסדרה : 15
play3
בית המדרש
האיסלם
האיסלם
מספר פרק בסדרה : 16
play3
בית המדרש
הרעיון המרכזי של האיסלאם – אפסות האדם מול האל
הרעיון המרכזי של האיסלאם - אפסות האדם מול האל
מספר פרק בסדרה : 17
play3
בית המדרש
האלוה מנבא את בני האדם
האלוה מנבא את בני האדם
מספר פרק בסדרה : 18
play3