He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: הכוזרי בעיני הרמב"ם - התשע

בית המדרש
ידיעת האל את מעשי בני האדם ופרטי המציאות היותר קטנים
ידיעת האל את מעשי בני האדם ופרטי המציאות היותר קטנים
66 דקות
מילות מפתח:הסיבה הראשונה
מספר פרק בסדרה : 1
play3
בית המדרש
התורה לא תסתור את השכל
התורה לא תסתור את השכל
60 דקות
מספר פרק בסדרה : 2
play3
בית המדרש
סגולת ישראל וחלוקת הנבראים לדומם צומח חי ומדבר
סגולת ישראל וחלוקת הנבראים לדומם צומח חי ומדבר
62 דקות
מספר פרק בסדרה : 3
play3
בית המדרש
ההבדל בין ישראל לעמים
ההבדל בין ישראל לעמים
55 דקות
מילות מפתח:סגולת ישראל
מספר פרק בסדרה : 4
play3
בית המדרש
התיחדות העניין האלוהי בהשתלשלות עד בני יעקב
התיחדות העניין האלוהי בהשתלשלות עד בני יעקב
56 דקות
מספר פרק בסדרה : 5
play3
בית המדרש
מהות המצוות וטעמיהם
מהות המצוות וטעמיהם
48 דקות
מילות מפתח:טעמי המצוות, מצות
מספר פרק בסדרה : 6
play3
בית המדרש
החוקיות במציאות הרוחנית והמשלתה לחוקי הטבע
החוקיות במציאות הרוחנית והמשלתה לחוקי הטבע
66 דקות
מספר פרק בסדרה : 7
play3
בית המדרש
ריבונות יהודית בארץ ישראל  והיחס למדינה – חלק א'
ריבונות יהודית בארץ ישראל והיחס למדינה - חלק א'
57 דקות
מספר פרק בסדרה : 8
play3
בית המדרש
ריבונות יהודית בארץ ישראל  והיחס למדינה – חלק ב'
ריבונות יהודית בארץ ישראל והיחס למדינה - חלק ב'
58 דקות
מספר פרק בסדרה : 9
play3
בית המדרש
סגולת ארץ ישראל
סגולת ארץ ישראל
37 דקות
מילות מפתח:ארץ ישראל
מספר פרק בסדרה : 10
play3
בית המדרש
תורה שבעל פה – חלק א
תורה שבעל פה - חלק א
49 דקות
מספר פרק בסדרה : 11
play3
בית המדרש
תורה שבעל פה – חלק ב
תורה שבעל פה - חלק ב
43 דקות
מספר פרק בסדרה : 12
play3
בית המדרש
שכר ועונש
שכר ועונש
51 דקות
מילות מפתח:שכר ועונש
מספר פרק בסדרה : 13
play3
בית המדרש
גלות וגאולה
גלות וגאולה
59 דקות
מילות מפתח:גאולה, גלות
מספר פרק בסדרה : 14
play3