Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: על כוס תה

עדיין עם הרשמים של פסח , מבררים מהי החרות האמיתית של האדם
17 דקות
מדור: מגזין
פרק : 7
מילות מפתח:חג הפסח, חירות
כוס תה: פרק מיוחד לפסח בו נלמד כיצד נעז ולא נחמיץ הזדמנויות בחיים
18 דקות
מדור: מגזין
פרק : 6
מילות מפתח:הרב אייל ורד
יתרון האור: פרק חדש עם הרב ורד ומיאל מסוארי על חשיבות תיקון הפגמים ע"י ריבוי הטוב
16 דקות
מדור: מגזין
פרק : 5
מצווה גדולה להיות: פרק חדש ומרתק של 'על כוס תה' אודות מעלת השמחה
11 דקות
פרק : 4
למה מבוגרים צוחקים פחות מילדים? - 'על כוס תה' פרק 3 עם הרב אייל ורד ומיאל מסוארי
15 דקות
מדור: מגזין
פרק : 3
מילות מפתח:חודש אדר, פרדוכס, צחוק
תחפושות : 'על כוס תה' פרק 2 עם הרב אייל ורד ומיאל מסוארי
12 דקות
פרק : 2
מילות מפתח:פורים, תחפושת
איך לצמוח בחיים ? 'על כוס תה' פרק 1 עם הרב אייל ורד ומיאל מסוארי
15 דקות
פרק : 1
מילות מפתח:צמיחה