He

Fr

Es

Ru

En

סדרה: על כוס תה

פרק 7
17 דקות
עדיין עם הרשמים של פסח , מבררים מהי החרות האמיתית של האדם
פרק 6
18 דקות
כוס תה: פרק מיוחד לפסח בו נלמד כיצד נעז ולא נחמיץ הזדמנויות בחיים
פרק 5
16 דקות
יתרון האור: פרק חדש עם הרב ורד ומיאל מסוארי על חשיבות תיקון הפגמים ע"י ריבוי הטוב
פרק 4
11 דקות
מצווה גדולה להיות: פרק חדש ומרתק של 'על כוס תה' אודות מעלת השמחה
פרק 3
15 דקות
למה מבוגרים צוחקים פחות מילדים? | הרב אייל ורד ומיאל מוסארי | "על כוס תה"
פרק 2
12 דקות
תחפושות : 'על כוס תה' פרק 2 עם הרב אייל ורד ומיאל מסוארי
פרק 1
15 דקות
איך לצמוח בחיים ? 'על כוס תה' פרק 1 עם הרב אייל ורד ומיאל מסוארי
דילוג לתוכן