פרשת: בהר | הדלקת נרות: 18:55 | הבדלה: 20:17 (ירושלים) 

סדרה: ספר שופטים - לחיות עם התנ"ך | הרב אייל ורד תשפ"ג

פרק 17
39 דקות
נגדע שבט מישראל? על מלחמת בנימין ועל התיקון ברגע האחרון. סיום ספר שופטים | לחיות עם התנ"ך | הרב אייל ורד
38 דקות
"בלילה ההוא נדדה שנת המלך" - על פשט ועומק הדרש במגילת אסתר | מגילת אסתר תשפ"ד | הרב אייל ורד
40 דקות
"ותלבש אסתר מלכות": המחלוקת בין אסתר למרדכי | מגילת אסתר תשפ"ד | הרב אייל ורד
פרק 16
41 דקות
"האעלה אל בנימין אחי?" - פילגש בגבעה. כיצד הגענו למלחמת אחים? שופטים פרק כ' | לחיות עם התנ"ך | הרב אייל ורד
פרק 15
38 דקות
הרוצח העלום. מעשה פילגש בגבעה. שופטים פרק י"ט | לחיות עם התנ"ך | הרב אייל ורד
פרק 14
38 דקות
פסל מיכה. כשהקודש הופך למסחר. שופטים פרק י"ז | לחיות עם התנ"ך | הרב אייל ורד
פרק 13
35 דקות
"תמות נפשי עם פלישתים!" תשובת שמשון. שופטים סיום פרק ט"ז | לחיות עם התנ"ך | הרב אייל ורד
פרק 12
39 דקות
חידת חייו: שמשון. שופטים פרק ט"ז | לחיות עם התנ"ך | הרב אייל ורד
פרק 11
40 דקות
"כי נזיר אלוקים יהיה הנער": שמשון. שופטים פרק י"ג | הרב אייל ורד | לחיות עם התנ"ך
פרק 10
37 דקות
"והיה היוצא לקראתי": ניצחון, נדר, ומלחמת אחים. שופטים פרק יא-יב | הרב אייל ורד | לחיות עם התנ"ך
פרק 9
40 דקות
קצין וראש. יפתח הגלעדי. שופטים פרק י"א | הרב אייל ורד | לחיות עם התנ"ך
פרק 8
40 דקות
"משול בנו אתה" - גדעון, אבימלך, ומשל יותם. ספר שופטים פרק ח' | הרב אייל ורד | לחיות עם התנ"ך
פרק 7
41 דקות
"המלוכה והממשלה". גדעון - משופט למושל. ספר שופטים פרק ח' | הרב אייל ורד | לחיות עם התנ"ך
פרק 6
43 דקות
"ממני תראו וכן תעשו" - גדעון והמלחמה הכפולה. שופטים פרק ו'-ז' | הרב אייל ורד | לחיות עם התנ"ך
פרק 5
35 דקות
"עורי עורי דבורה!" - שירת דבורה. שופטים פרק ה' | הרב אייל ורד | לחיות עם התנ"ך
פרק 4
35 דקות
דבורה וברק. התכנית המבצעית והקרב שהשתבש. שופטים פרק ד' | הרב אייל ורד | לחיות עם התנ"ך
פרק 3
40 דקות
אהוד בן גרא. המנהיג הראשון לבנימין. שופטים פרק ג' | הרב אייל ורד | לחיות עם התנ"ך
פרק 2
36 דקות
שופטים - פרקי הפתיחה. בין ירושה לגביית מס | הרב אייל ורד | לחיות עם התנ"ך
פרק 1
39 דקות
פתיחה לספר שופטים - בין שבטיות למלוכה | הרב אייל ורד | לחיות עם התנ"ך

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן