He

Fr

Es

Ru

En

נושא: ספר המידות לרנה"ו

play3
שכל נשמה ונפש
שכל נשמה ונפש
ערך הזולת בסיבת היותו נברא בצלם אלהים
play3
ערך הזולת בסיבת היותו נברא בצלם אלהים
חותם המידות על התנהגותו של האדם
play3
חותם המידות על התנהגותו של האדם
כיצד לאפשר לנשמה  להתגלות בעולם
play3
כיצד לאפשר לנשמה להתגלות בעולם
ויפח באפיו נשמת חיים
play3
ויפח באפיו נשמת חיים
ערכה הבלתי תלוי של הנשמה
play3
ערכה הבלתי תלוי של הנשמה
play3
תעתוע כח הדמיון על האדם  בסלילת הדרך אל אושרו
תעתוע כח הדמיון על האדם בסלילת הדרך אל אושרו
play3
היסוד לעבודת ה' – שהאדם נברא בצלם אלוהים
היסוד לעבודת ה' – שהאדם נברא בצלם אלוהים
play3
לרומם את היסוד הרוחני שבתוכנו
לרומם את היסוד הרוחני שבתוכנו
play3
האמת ומחירה והצורך לעדן את ביטויה כדי להתמודד איתה
האמת ומחירה והצורך לעדן את ביטויה כדי להתמודד איתה
play3
המידות הטובות ספונטניות אנושית או היתדמות לבורא
המידות הטובות ספונטניות אנושית או היתדמות לבורא
play3
נשמת האדם היא חלק נתן לו השם ממרומים
נשמת האדם היא חלק נתן לו השם ממרומים
play3
עצלני העבודה – לוקחים את נטיות הרוח הנשגבות ומורידים אותן למעשים שפלים
עצלני העבודה – לוקחים את נטיות הרוח הנשגבות ומורידים אותן למעשים שפלים
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
המפגש עם העבריינים ועבירה לשמה
המפגש עם העבריינים ועבירה לשמה
play3
האדם לא יכול לשאוף להיות מה שנמוך ממנו
האדם לא יכול לשאוף להיות מה שנמוך ממנו
play3
האדם לבדו נברא בצלם אלהים
האדם לבדו נברא בצלם אלהים
play3
פתיחה לספר המידות