Jerusalem

9°C
Clear sky

He

Fr

Es

Ru

En

נושא: אמונת עיתנו

play3
העמקה במושג האחדות בעם ישראל
העמקה במושג האחדות בעם ישראל
בית יעקב לכו ונלכה באור ה'
play3
בית יעקב לכו ונלכה באור ה'
היחס ודרך ההנהגה של דורנו שונים הם מבכל דור
play3
היחס ודרך ההנהגה של דורנו שונים הם מבכל דור
גם כשיהודי נמצא בשפל המדרגה יש ללמד עליו זכות
play3
גם כשיהודי נמצא בשפל המדרגה יש ללמד עליו זכות
"אל תבוז כי זקנה אומתך" – מי שלא מאמין בסגולת הדור מקטרג ומחליש את הדור
play3
"אל תבוז כי זקנה אומתך" – מי שלא מאמין בסגולת הדור מקטרג ומחליש את הדור
החסיד הוא המושל האמיתי בעצמו
play3
החסיד הוא המושל האמיתי בעצמו
האפשרות לתקן את קלקולי הדור – רק מתוך אהבת הדור
play3
האפשרות לתקן את קלקולי הדור – רק מתוך אהבת הדור
play3
"החיוביות שבתכונת המרידה של הדור"
"החיוביות שבתכונת המרידה של הדור"
play3
"ולא ילמדו עוד איש את רעהו… כי כולם ידעו אותי"
"ולא ילמדו עוד איש את רעהו… כי כולם ידעו אותי"
play3
בעיית ההקשבה בדור שלנו – מקורה בתכונת העצמאות
בעיית ההקשבה בדור שלנו – מקורה בתכונת העצמאות
play3
הבחירה באמונה
הבחירה באמונה
play3
היחס הנפשי בדרכי ההנהגה וההסברה לדורינו
היחס הנפשי בדרכי ההנהגה וההסברה לדורינו
play3
המעבר הלאומי מלב אבן ללב בשר
המעבר הלאומי מלב אבן ללב בשר
play3
האמונה ככל שהיא מבוררת מעוררת ומשפיעה על המעשים
האמונה ככל שהיא מבוררת מעוררת ומשפיעה על המעשים
play3
לימוד אמונה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
שיעור מסכם לסוגיית הגאוה
שיעור מסכם לסוגיית הגאוה
play3
עין הרע – חלק ג
עין הרע – חלק ג
play3
עין הרע – חלק ב
עין הרע – חלק ב
play3
עין הרע – חלק א
עין הרע – חלק א