He

Fr

Es

Ru

En

נושא: יסודות האמונה

play3
ליל הסדר
ליל הסדר
יסודות האמונה – "תשובה"
play3
יסודות האמונה – "תשובה"
תורה ומצוות – סרטון אנימציה
play3
תורה ומצוות – סרטון אנימציה
מה יהיה בסוף העולם ?
play3
מה יהיה בסוף העולם ?
איך מכריעים בין דעות שונות בתורה ?
play3
איך מכריעים בין דעות שונות בתורה ?
play3
מה זה בדיוק תורה?
מה זה בדיוק תורה?
play3
עם ישראל – כישרון , קיום , השפעה
עם ישראל – כישרון , קיום , השפעה
play3
הטבעיות הטהורה  של נשמת אדם יכולים אנו להכיר באבחנה עמוקה וחודרת בקטנותו של אדם
הטבעיות הטהורה של נשמת אדם יכולים אנו להכיר באבחנה עמוקה וחודרת בקטנותו של אדם
play3
תורת ישראל – שיא הכלליות
תורת ישראל – שיא הכלליות
play3
עקרון הכלליות
play3
יסוד האמונה של עם ישראל מקורו באברהם אבינו
יסוד האמונה של עם ישראל מקורו באברהם אבינו
play3
מה אלהים רוצה ?
play3
הדרכות מעשיות מהתפיסה האמונית החדשה
הדרכות מעשיות מהתפיסה האמונית החדשה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"הביטו אל צור חוצבתם"
"הביטו אל צור חוצבתם"
play3
עולם חדש וסוף מאמר יסורים ממרקים
עולם חדש וסוף מאמר יסורים ממרקים
play3
השפעת שפינוזה על היהדות
השפעת שפינוזה על היהדות
play3
העולם שברא שפינוזה
העולם שברא שפינוזה