He

Fr

Es

Ru

En

חיים אקשטיין

עוד מחיים אקשטיין

play3
בית המדרש
"יהיה רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם" - אחרי כל ההשתדלות יש להתפלל להצליח
2 דקות
play3
בית המדרש
שושן פורים ביום שישי ופרשת כי תשא
3 דקות
play3
בית המדרש
"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם"
1 דקות
play3
בית המדרש
פרשת יתרו
2 דקות