He

Fr

Es

Ru

En

הרב מתניה ידיד

עוד מהרב מתניה ידיד

play3
בית המדרש
תורה וגדולה – רבי טרפון
תורה וגדולה - רבי טרפון
3 דקות
play3
בית המדרש
היחס לבניין תורה – רבי טרפון
היחס לבניין תורה - רבי טרפון
4 דקות
play3
בית המדרש
מילוי חובתך בעולם – רבי טרפון
מילוי חובתך בעולם - רבי טרפון
4 דקות
play3
בית המדרש
הבוטח בה' חסד יסובבהו- נחום איש גמזו
הבוטח בה' חסד יסובבהו- נחום איש גמזו
5 דקות
play3
בית המדרש
מהי לקיחת אחריות? -נחום איש גמזו
מהי לקיחת אחריות? -נחום איש גמזו
7 דקות
play3
בית המדרש
כח ההתמדה- רבי יהושע בן חנניה
כח ההתמדה- רבי יהושע בן חנניה
4 דקות
play3
בית המדרש
חוכמת האדם-רבי יהושע בן חנניה
חוכמת האדם-רבי יהושע בן חנניה
5 דקות
play3
בית המדרש
ישראל והעמים-רבי יהושע בן חנניה
ישראל והעמים-רבי יהושע בן חנניה
6 דקות
play3
בית המדרש
החן והחוכמה-רבי יהושע בן חנניה
החן והחוכמה-רבי יהושע בן חנניה
5 דקות
play3
בית המדרש
עד היכן מידת האמת-שמעון בן שטח
עד היכן מידת האמת-שמעון בן שטח
6 דקות