He

Fr

Es

Ru

En

הרב דוד לוי

עוד מהרב דוד לוי

Shape-2
על פרשיות בראשית
play3
בית המדרש
השיחה הזוגית, כללים מעשיים
השיחה הזוגית, כללים מעשיים
7 דקות
play3
בית המדרש
פינה מספר 5
פינה מספר 5
9 דקות
play3
בית המדרש
פינה מספר 7
פינה מספר 7
5 דקות
play3
בית המדרש
פינה מספר 6
פינה מספר 6
6 דקות
play3
בית המדרש
פינה מספר 4
פינה מספר 4
7 דקות
play3
בית המדרש
פינה מספר 3
פינה מספר 3
9 דקות
play3
בית המדרש
האם הבחירה בבן או בת הזוג היא שכלית?
האם הבחירה בבן או בת הזוג היא שכלית?
5 דקות
play3
בית המדרש
האם הנישואין הם בית הסוהר או השחרור הגדול?
האם הנישואין הם בית הסוהר או השחרור הגדול?
5 דקות
play3
בית המדרש
בעיטה אחישנה
בעיטה אחישנה
7 דקות