Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

יניב קנדל

סדרות של הרב:

שיעורים אחרונים של יניב קנדל

play3
בית המדרש
תמצית החכמה… גזר!
תמצית החכמה... גזר!
20 דקות
play3
בית המדרש
להיות… עגלון!
להיות... עגלון!
12 דקות
play3
בית המדרש
המשימה” – מסע בעקבות משה רבנו – חלק ב
המשימה" - מסע בעקבות משה רבנו - חלק ב
11 דקות
play3
בית המדרש
“מנהיג בחיתוליו” – מסע בעקבות משה רבנו – חלק א
"מנהיג בחיתוליו" - מסע בעקבות משה רבנו - חלק א
12 דקות
play3
בית המדרש
דת הכפירה
דת הכפירה
14 דקות
play3
בית המדרש
המדריך למדריך
המדריך למדריך
12 דקות
play3
בית המדרש
זכות ראשונים מפוקפקת
זכות ראשונים מפוקפקת
11 דקות
play3
בית המדרש
המעצור האחרון
המעצור האחרון
12 דקות
play3
בית המדרש
בין השורות – מגילת אסתר
בין השורות - מגילת אסתר
10 דקות
play3
בית המדרש
הניצוץ
הניצוץ
7 דקות