He

Fr

Es

Ru

En

השר הרב הפרופסור דניאל הרשקוביץ'

עוד מהשר הרב הפרופסור דניאל הרשקוביץ'

play3
בית המדרש
"ויחרד יצחק חרדה גדולה" – האם יצחק אבינו לא ידע מה יש לו בבית ?
"ויחרד יצחק חרדה גדולה" - האם יצחק אבינו לא ידע מה יש לו בבית ?
20 דקות