פרשת: תזריע | הדלקת נרות: 18:26 | הבדלה: 19:44 (ירושלים) 

הושענא רבה

הושענא רבה  //  הרב אמיר דומָן

הושענא רבה הוא היום השביעי של חג הסוכות, היום האחרון של ימי חול המועד סוכות, ומצד שני הוא ערב חג שמחת תורה – “שמיני עצרת”.

יום זה נחשב ליום “חיתום הדין” של עשרת ימי תשובה, ובו יוצאים לדרכם כל פסקי הדין של יום הכיפורים, ולכן מרבים בו בתפילות. במקום “הקפה” אחת של הבימה יחד עם ארבעת המינים – המכונה “הושענות” – עורכים בו שבע הקפות של הודיה ותחנונים. זה מקור השם: הושענא רבה.

בנוסף, מנהג מימי הנביאים לקחת אגודת ערבות בזמן התפילה, לבקש על הגשם של החורף המתקרב, משום שערבה הוא אילן שזקוק למים רבים. לבסוף חובטים אותה לארץ מספר פעמים, כדי “למתק את הגבורות” ולהפוך את מידת הדין למידת רחמים.

הערבה היא אילן שאין בו כל ייחוד לכאורה, לעומת שאר המינים: אתרוג, הדס ולולב, אך ביום זה מתגלה שגם באנשים הפשוטים שנמשלו לערבה, יש סגולה אינסופית של קודש, שעליו מתקיים העולם.

שאלות ותשובות על הושענא רבה

בחר רב

חפש רב

שיעורי תורה ואמונה להושענא רבה

הרב מאיר טויבר
57 דקות
מצוות מעמד הקהל ומגילת קהלת | הושענא רבה | הרב מאיר טויבר
הרב אייל ורד 5
39 דקות
"ומעיין מבית ה' ייצא"... על מים חיים היוצאים מן המקדש אל האומות | הושענא רבה | הרב אייל ורד
הרב אשר בוחבוט FIX
43 דקות
"במוצאי שביעית בן דוד בא" - להושענא רבה | הרב אשר בוחבוט
הרב צבי נחשוני
60 דקות
המסלול המכין לשיאם של החגים - שמחת תורה | הרב צבי נחשוני
הרב ערן ישועה FIX
55 דקות
"ופרוס עלינו סוכת שלומך" - הסוכה והשלום. לסוכות ושמיני עצרת | הרב ערן ישועה
יורם אליהו שבת הגדול
49 דקות
מהו עניינו של "יום החיתום"? - להושענא רבה | הרב יורם אליהו
Symbols of Sukkot
40 דקות
כתב חידה: ''סוכה ולולב לעם סגולה'' - הרב אייל ורד
הרב צבי נחשוני
59 דקות
הושענא רבה כהכנה לשמחת תורה – הרב צבי נחשוני
22 דקות
שמיני עצרת - ביטול מוחלט לה' יתברך
54 דקות
מה גרם לנפילה הגדולה של עם ישראל בחטא העגל ?
40 דקות
שמח זבולון בצאתך יששכר באוהליך
49 דקות
לימוד ליל הושענא רבה תשע"ח
No data was found

מאמרים

No data was found
הרב חגי לונדין
51 דקות
לכפר על רגעי הייאוש - פרשת תזריע | הרב חגי לונדין
תפקיד הכהן הגדול | הרב דב ביגון | פרשת מסעי
שיחות הרצי"ה על ספר אורות התחיה | הרב דב ביגון
הרב דב ביגון7
הלכה יומית | הרב דב ביגון
יורם אליהו שבת הגדול
48 דקות
מהות החירות וקדושת הדיבור - לחג הפסח | הרב יורם אליהו
הרב צבי נחשוני
62 דקות
מהו ערכו הפנימי של חג הפסח | הרב צבי נחשוני
הרב חגי לונדין
52 דקות
התחדשות של הנפש | עבודת ה' לחודש ניסן (נמרצות) | הרב חגי לונדין
הרב חגי לונדין
50 דקות
להשתחרר מתחושת ההחמצה (הכנה לפסח) | הרב חגי לונדין
מיכאל אבולעפיה
45 דקות
האמונה חייבת להתיישב על הנפש - הכנה לפסח | פסיכותרפיה אינטגרטיבית יהודית | ד"ר מיכאל אבולעפיה
הרב אשר בוחבוט FIX
42 דקות
"כי לא נעשה כפסח הזה" - מה קורה בלילה הזה במציאות? | הרב אשר בוחבוט
הרב שמואל אליהו
46 דקות
שאלות ותשובות בענייני חג הפסח עם הרב שמואל אליהו שליט"א | תשפ"ד
שהם גנוט
ההבדל בין חודש ניסן לחודש תשרי | הרב שהם גנוט
תפקיד הכהן הגדול | הרב דב ביגון | פרשת מסעי
שיחות הרצי"ה על ספר אורות התחיה | הרב דב ביגון
No data was found
No data was found

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!
דילוג לתוכן