פרשת: מידע לא זמין עבור המיקום והתאריך המבוקש | הדלקת נרות: 17:53 | הבדלה: 19:09 (ירושלים) 

הושענא רבה

הושענא רבה  //  הרב אמיר דומָן

הושענא רבה הוא היום השביעי של חג הסוכות, היום האחרון של ימי חול המועד סוכות, ומצד שני הוא ערב חג שמחת תורה – “שמיני עצרת”.

יום זה נחשב ליום “חיתום הדין” של עשרת ימי תשובה, ובו יוצאים לדרכם כל פסקי הדין של יום הכיפורים, ולכן מרבים בו בתפילות. במקום “הקפה” אחת של הבימה יחד עם ארבעת המינים – המכונה “הושענות” – עורכים בו שבע הקפות של הודיה ותחנונים. זה מקור השם: הושענא רבה.

בנוסף, מנהג מימי הנביאים לקחת אגודת ערבות בזמן התפילה, לבקש על הגשם של החורף המתקרב, משום שערבה הוא אילן שזקוק למים רבים. לבסוף חובטים אותה לארץ מספר פעמים, כדי “למתק את הגבורות” ולהפוך את מידת הדין למידת רחמים.

הערבה היא אילן שאין בו כל ייחוד לכאורה, לעומת שאר המינים: אתרוג, הדס ולולב, אך ביום זה מתגלה שגם באנשים הפשוטים שנמשלו לערבה, יש סגולה אינסופית של קודש, שעליו מתקיים העולם.

שאלות ותשובות על הושענא רבה

בחר רב

חפש רב

שיעורי תורה ואמונה להושענא רבה

הרב מאיר טויבר
57 דקות
מצוות מעמד הקהל ומגילת קהלת | הושענא רבה | הרב מאיר טויבר
הרב אייל ורד 5
39 דקות
"ומעיין מבית ה' ייצא"... על מים חיים היוצאים מן המקדש אל האומות | הושענא רבה | הרב אייל ורד
הרב אשר בוחבוט FIX
43 דקות
"במוצאי שביעית בן דוד בא" - להושענא רבה | הרב אשר בוחבוט
הרב צבי נחשוני
60 דקות
המסלול המכין לשיאם של החגים - שמחת תורה | הרב צבי נחשוני
הרב ערן ישועה FIX
55 דקות
"ופרוס עלינו סוכת שלומך" - הסוכה והשלום. לסוכות ושמיני עצרת | הרב ערן ישועה
יורם אליהו שבת הגדול
49 דקות
מהו עניינו של "יום החיתום"? - להושענא רבה | הרב יורם אליהו
Symbols of Sukkot
40 דקות
כתב חידה: ''סוכה ולולב לעם סגולה'' - הרב אייל ורד
53 דקות
מי קובע את עתידנו ?
הרב צבי נחשוני
59 דקות
הושענא רבה כהכנה לשמחת תורה – הרב צבי נחשוני
22 דקות
שמיני עצרת - ביטול מוחלט לה' יתברך
54 דקות
מה גרם לנפילה הגדולה של עם ישראל בחטא העגל ?
40 דקות
שמח זבולון בצאתך יששכר באוהליך
No data was found

מאמרים

No data was found
הרב אייל ורד 5
41 דקות
"יום שימת אהבה ואחווה ושלום ורעות" - ליום הכיפורים | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
הרב אשר בוחבוט FIX
58 דקות
"בצילו חימדתי וישבתי" - סוד הסוכה, ארבעת המינים, והעלייה לרגל | הרב אשר בוחבוט
הרב דוד לנדאו FIX
44 דקות
יסודות הישוב היהודי היום בארץ ישראל - העליות | הרב דוד לנדאו | היסטוריה במבט אמוני
הרב יואב מלכא
32 דקות
הסוכה האחת שכל ישראל ראויים לשבת בה | סוגיות בעין איה | הרב יואב מלכא
יורם אליהו שבת הגדול
15 דקות
הסוכה וענני הכבוד - הנצי"ב מוולוז'ין | הרב יורם אליהו
יורם אליהו שבת הגדול
24 דקות
הנצי"ב מוולוז'ין - לפרשת האזינו | הרב יורם אליהו
הרב אייל ורד 5
32 דקות
"כל עצמותי תאמרנה": ארבעת המינים שבנפש - הכנה לסוכות | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
הרב ראובן פיירמן FIX
60 דקות
ליום הכיפורים - לעולם יהא אדם רך כקנה | הרב ראובן פיירמן
הרב שמעון בן ציון FIX
36 דקות
אורות התשובה: זדונות נהפכות לזכויות | הרב שמעון בן ציון
Ritual Jewish festival of Sukkot in the jewish religious symbol Etrog, lulav kippah and tallit praying book
75 דקות
הלכות ארבעת המינים הלכה למעשה, ובמיוחד אתרוג! | הרב מנחם בורשטיין
הרב שוהם גנוט
עשרת ימי תשובה וערב יום הכיפורים | הרב שהם גנוט
הרב אורי שרקי
40 דקות
נתיבות עולם, נתיב כח היצר | הרב אורי שרקי
No data was found
No data was found

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!