מכון אורה
הודעות מהמדרשה
מוזמנות לימים פתוחים לקראת שנה"ל תשפ"ב. בימי רביעי מהשעה 13:00
בט"ז בכסלו תשפ"א (2.12.20), בכ"ג בכסלו תשפ"א (9.12.20)
בח' בטבת תשפ"א (23.12.20) ובט"ו בטבת תשפ"א (30.12.20)
פרטים בטלפון: 054-681-4216
בואו בשמחה !!!