Shape-7
אביעד דרף ובניה טננבאום מוצאים ש'יש עניין' בפורים
play3
שש בש
play3
קליק
play3
עלילות ארץ גושן
play3
משלוח מנות
Shape-7
כשיונתן רזאל פוגש את ג'ון לנון
play3
משלוח מנות
קחו דקה פרק 6- דור המסכים
play3
קחו דקה פרק 6- דור המסכים
ללמוד להתפלל שמונה עשרה – הרקע לתפילת עמידה – פרק 1
play3
ללמוד להתפלל שמונה עשרה – הרקע לתפילת עמידה – פרק 1
איך לצמוח בחיים ? 'על כוס תה' פרק 1 עם הרב אייל ורד ומיאל מסוארי
play3
איך לצמוח בחיים ? 'על כוס תה' פרק 1 עם הרב אייל ורד ומיאל מסוארי
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
play3
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
חודש אדר : מה הסיבה שאנחנו מתחבאים מאחורי מסכות ?
play3
חודש אדר : מה הסיבה שאנחנו מתחבאים מאחורי מסכות ?
הרב אברהם יצחק הכהן – אורות | סדרת שיעורים | הרב אורי שרקי
Video Playlist
1/10 videos
1
פתיחה לספר אורות - סקירת הרקע לכתיבתו | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
פתיחה לספר אורות - סקירת הרקע לכתיבתו | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
55:01
2
היהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
היהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
55:52
3
יצירה עצמית ישראלית - אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
יצירה עצמית ישראלית - אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
49:02
4
הנאמנות המעולה של האדם מישראל לשורשו - בארץ ישראל | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
הנאמנות המעולה של האדם מישראל לשורשו - בארץ ישראל | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
50:24
5
מלאה היא הנשמה אותיות מלאות אור חיים - מלאות דעת ורצון | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
מלאה היא הנשמה אותיות מלאות אור חיים - מלאות דעת ורצון | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
54:38
6
ההתקשרות האמיצה שבין החיים והמצוות בישראל - גם אצל פושעי ישראל | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
ההתקשרות האמיצה שבין החיים והמצוות בישראל - גם אצל פושעי ישראל | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
49:38
7
מלחמת העולם - תעודת הכישלון של החברה המערבית נוצרית | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
מלחמת העולם - תעודת הכישלון של החברה המערבית נוצרית | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
52:10
8
הפיסקה השמאלנית בכתבי הרב קוק | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
הפיסקה השמאלנית בכתבי הרב קוק | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
53:42
9
המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
55:06
10
הכפרה על שפיכות הדמים של עמי ארופה - בהתמוטטות התרבות האירופית | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
הכפרה על שפיכות הדמים של עמי ארופה - בהתמוטטות התרבות האירופית | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
55:17
בניין האמונה הישראלית
Video Playlist
1/4 videos
1
פתיחה לסדרה 'בניין אמונה' | הרב ערן טמיר | שיעור 1
פתיחה לסדרה 'בניין אמונה' | הרב ערן טמיר | שיעור 1
54:59
2
'אשרי המאמין' | הרב ערן טמיר | בניין אמונה שיעור מס' 2
'אשרי המאמין' | הרב ערן טמיר | בניין אמונה שיעור מס' 2
55:43
3
מה הכלל שהוא המקור לכל הפרטים בעולמנו ? | הרב ערן טמיר | בניין אמונה שיעור 3
מה הכלל שהוא המקור לכל הפרטים בעולמנו ? | הרב ערן טמיר | בניין אמונה שיעור 3
01:02:10
4
להיות אדם מאמין - לזהות את האומן באומנות | הרב ערן טמיר | 'בניין אמונה' מס' 5
להיות אדם מאמין - לזהות את האומן באומנות | הרב ערן טמיר | 'בניין אמונה' מס' 5
51:03
התורה והתרבות הפוסטמודרנית
Video Playlist
1/8 videos
1
אמונה ופוסטמודרניזם | הרב דוד לנדאו | התורה והתרבות הפוסטמודרנית שיעור 8
אמונה ופוסטמודרניזם | הרב דוד לנדאו | התורה והתרבות הפוסטמודרנית שיעור 8
51
2
האם המדע איכזב ? | הרב דוד לנדאו | התורה והתרבות הפוסטמודרנית
האם המדע איכזב ? | הרב דוד לנדאו | התורה והתרבות הפוסטמודרנית
51:51
3
האם אנחנו חושבים ?  | הרב דוד לנדאו | התורה והתרבות הפוסטמודרנית
האם אנחנו חושבים ? | הרב דוד לנדאו | התורה והתרבות הפוסטמודרנית
57:10
4
שורשי התרבות המודרנית | הרב דוד לנדאו | התורה והתרבות הפוסטמודרנית
שורשי התרבות המודרנית | הרב דוד לנדאו | התורה והתרבות הפוסטמודרנית
53:53
5
בעיות קשב וריכוז  במבט תורני | הרב דוד לנדאו | התורה והתרבות הפוסטמודרנית
בעיות קשב וריכוז במבט תורני | הרב דוד לנדאו | התורה והתרבות הפוסטמודרנית
52:43
6
עמידה בפני לחץ חברתי | הרב דוד לנדאו | התורה והתרבות הפוסטמודרנית שיעור 3
עמידה בפני לחץ חברתי | הרב דוד לנדאו | התורה והתרבות הפוסטמודרנית שיעור 3
57:25
7
התמודדות עם תרבות הפרסום | הרב דוד לנדאו | תרבות הפוסטמודרניזם שיעור 2
התמודדות עם תרבות הפרסום | הרב דוד לנדאו | תרבות הפוסטמודרניזם שיעור 2
53:09
8
החיים עם טלפון סלולרי | הרב דוד לנדאו | תרבות הפוסטמודרניזם שיעור 1
החיים עם טלפון סלולרי | הרב דוד לנדאו | תרבות הפוסטמודרניזם שיעור 1
54:01