חנוכה – נס על טבעי ונס מלחמתי – הרב יורם אליהו
play3
חנוכה – נס על טבעי ונס מלחמתי – הרב יורם אליהו
כיצד קונים מבט רוחני
play3
כיצד קונים מבט רוחני
מספר הנרות שמדליקים בכל יום בחנוכה – הרב דב ביגון
play3
מספר הנרות שמדליקים בכל יום בחנוכה – הרב דב ביגון
קדושת המשפחה היהודית מול תרבות יון
play3
קדושת המשפחה היהודית מול תרבות יון
חנוכה במשנת הרב צבי יהודה זצ”ל
play3
חנוכה במשנת הרב צבי יהודה זצ”ל
ניסי ארץ ישראל – הרב אשר בוחבוט
play3
ניסי ארץ ישראל – הרב אשר בוחבוט
סוד הברכה בעבודה: פרק רביעי בסדרת ‘כך תמצאו את עבודת חלומותיכם’ עם מתי וכסלר
play3
סוד הברכה בעבודה: פרק רביעי בסדרת ‘כך תמצאו את עבודת חלומותיכם’ עם מתי וכסלר
אוהל יפת ואוהל שם ומה שביניהם – הרב אייל ורד
play3
אוהל יפת ואוהל שם ומה שביניהם – הרב אייל ורד
ממאבק מתתיהו עד ימינו – הרב צבי נחשוני
play3
ממאבק מתתיהו עד ימינו – הרב צבי נחשוני
תרבות יון – אז והיום – הרב דוד לנדאו
play3
תרבות יון – אז והיום – הרב דוד לנדאו
כמה מאמץ ממוני יש להשקיע כדי להשיג נרות חנוכה – הרב דב ביגון
play3
כמה מאמץ ממוני יש להשקיע כדי להשיג נרות חנוכה – הרב דב ביגון
בין ישראל ליון בדורינו – הרב ערן טמיר
play3
בין ישראל ליון בדורינו – הרב ערן טמיר
הרב אברהם יצחק הכהן – אורות | סדרת שיעורים | הרב אורי שרקי
Video Playlist
1/10 videos
1
פתיחה לספר אורות - סקירת הרקע לכתיבתו | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
פתיחה לספר אורות - סקירת הרקע לכתיבתו | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
55:01
2
היהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
היהדות של ארץ ישראל היא הישועה עצמה | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
55:52
3
יצירה עצמית ישראלית - אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
יצירה עצמית ישראלית - אי אפשר לישראל אלא בארץ ישראל | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
49:02
4
הנאמנות המעולה של האדם מישראל לשורשו - בארץ ישראל | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
הנאמנות המעולה של האדם מישראל לשורשו - בארץ ישראל | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
50:23
5
מלאה היא הנשמה אותיות מלאות אור חיים - מלאות דעת ורצון | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
מלאה היא הנשמה אותיות מלאות אור חיים - מלאות דעת ורצון | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
54:37
6
ההתקשרות האמיצה שבין החיים והמצוות בישראל - גם אצל פושעי ישראל | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
ההתקשרות האמיצה שבין החיים והמצוות בישראל - גם אצל פושעי ישראל | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
49:38
7
מלחמת העולם - תעודת הכישלון של החברה המערבית נוצרית | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
מלחמת העולם - תעודת הכישלון של החברה המערבית נוצרית | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
52:10
8
הפיסקה השמאלנית בכתבי הרב קוק | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
הפיסקה השמאלנית בכתבי הרב קוק | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
53:41
9
המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
המלחמות מעמיקות את הערך המיוחד של כל עם | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
55:06
10
הכפרה על שפיכות הדמים של עמי ארופה - בהתמוטטות התרבות האירופית | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
הכפרה על שפיכות הדמים של עמי ארופה - בהתמוטטות התרבות האירופית | אורות לראי"ה קוק | הרב אורי שרקי
55:17
בניין האמונה הישראלית
Video Playlist
1/4 videos
1
פתיחה לסדרה 'בניין אמונה' | הרב ערן טמיר | שיעור 1
פתיחה לסדרה 'בניין אמונה' | הרב ערן טמיר | שיעור 1
54:59
2
'אשרי המאמין' | הרב ערן טמיר | בניין אמונה שיעור מס' 2
'אשרי המאמין' | הרב ערן טמיר | בניין אמונה שיעור מס' 2
55:43
3
מה הכלל שהוא המקור לכל הפרטים בעולמנו ? | הרב ערן טמיר | בניין אמונה שיעור 3
מה הכלל שהוא המקור לכל הפרטים בעולמנו ? | הרב ערן טמיר | בניין אמונה שיעור 3
01:02:10
4
להיות אדם מאמין - לזהות את האומן באומנות | הרב ערן טמיר | 'בניין אמונה' מס' 5
להיות אדם מאמין - לזהות את האומן באומנות | הרב ערן טמיר | 'בניין אמונה' מס' 5
51:03
התורה והתרבות הפוסטמודרנית
Video Playlist
1/10 videos
1
חינוך פוסטמודרני | הרב דוד לנדאו
חינוך פוסטמודרני | הרב דוד לנדאו
56:05
2
הערך של 'קבלת האחר' והסכנות כשמגזימים איתו | הרב דוד לנדאו | 'התורה והתרבות הפוסטמודרנית' פרק 14
הערך של 'קבלת האחר' והסכנות כשמגזימים איתו | הרב דוד לנדאו | 'התורה והתרבות הפוסטמודרנית' פרק 14
56:37
3
הלכה ופוסטמודרניזם| הרב דוד לנדאו | התורה והתרבות הפוסטמודרנית מס' 13
הלכה ופוסטמודרניזם| הרב דוד לנדאו | התורה והתרבות הפוסטמודרנית מס' 13
01:01
4
תורה כללית ותורת הפרטים - האם יש סתירה ? | הרב דוד לנדאו | התורה והתרבות הפוסטמודרנית , שיעור מס' 9
תורה כללית ותורת הפרטים - האם יש סתירה ? | הרב דוד לנדאו | התורה והתרבות הפוסטמודרנית , שיעור מס' 9
52:56
5
אמונה ופוסטמודרניזם | הרב דוד לנדאו | התורה והתרבות הפוסטמודרנית שיעור 8
אמונה ופוסטמודרניזם | הרב דוד לנדאו | התורה והתרבות הפוסטמודרנית שיעור 8
51
6
האם המדע איכזב ? | הרב דוד לנדאו | התורה והתרבות הפוסטמודרנית
האם המדע איכזב ? | הרב דוד לנדאו | התורה והתרבות הפוסטמודרנית
51:51
7
האם אנחנו חושבים ?  | הרב דוד לנדאו | התורה והתרבות הפוסטמודרנית
האם אנחנו חושבים ? | הרב דוד לנדאו | התורה והתרבות הפוסטמודרנית
57:10
8
שורשי התרבות המודרנית | הרב דוד לנדאו | התורה והתרבות הפוסטמודרנית
שורשי התרבות המודרנית | הרב דוד לנדאו | התורה והתרבות הפוסטמודרנית
53:53
9
בעיות קשב וריכוז  במבט תורני | הרב דוד לנדאו | התורה והתרבות הפוסטמודרנית
בעיות קשב וריכוז במבט תורני | הרב דוד לנדאו | התורה והתרבות הפוסטמודרנית
52:43
10
עמידה בפני לחץ חברתי | הרב דוד לנדאו | התורה והתרבות הפוסטמודרנית שיעור 3
עמידה בפני לחץ חברתי | הרב דוד לנדאו | התורה והתרבות הפוסטמודרנית שיעור 3
57:25