לאן הולכת התרומה?

לצופי ומאזיני ערוץ מאיר היקרים.

ערוץ מאיר מקרב רחוקים ומפיץ בסיעתא דשמיא תורה באהבה בארץ ובעולם לרבבות עמך בית ישראל, בחמש שפות, מדי יום ביומו. עלות הפעלת הערוץ מאוד גבוהות- וההכנסות באות רובן מתרומות.

היו שותפים למצווה הגדולה של "אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" באמצעות תרומה נדיבה.

בתרומתכם הינכם מאפשרים את לימוד התורה של מאות תלמידי מכון מאיר במסגרת הישיבה, והן את לימוד התורה של צופי ערוץ מאיר ברחבי העולם.

בזכות כך תבורכו מן השמים בכל טוב סלה.

בהוקרה ובברכה,

דב ביגון.

תרומה חודשית ע"ס ש"ח למשך
תרומה חד פעמית ע"ס ש"ח
התרומה מוכרת לצורכי מס בהתאם לאישור 46 בחוק - תיק 580015618.
התרומה נחשבת כ"מעשר כספים" על פי ההלכה.
  • לתורמים בתרומה חד פעמית תישלח קבלה בהקדם.
  • לתורמים בתרומה חודשית תישלח קבלה בסוף שנת המס.