He

Fr

Es

Ru

En

הקדשות של שיעורים

לע"נ יהודית בת הלנה.
לעילוי נשמת ד"ר אלכסנדר בן דויד (וייס) ז"ל
להצלחת משפחת ויינפלד והילדים: דניאל, קמירה, משה, והודיה.
לע"נ חנה בת רוחמה.

לע"נ סבתי אסתר אילונה בת נפתלי הרץ ז"ל.

לע"נ מסעודה בת לאה ואליהו בן מסעודה ז"ל

לע"נ יוסף בן קלרה כהן דוראס ז"ל

לע"נ: נעמי בת שדרה, אהרון בן חממה, יחיא בן יצחק, מזל בת בניה.

לרפואת הדר בת תמרה.
לעילוי נשמת : יוכבד בת מינה, שלומית בת יוכבד ז"ל.
לרפואת: נטע בת תמימה, אופק בן הדס.

לחזרה בתשובה של כל משפחת מרקוביץ.
לעילוי נשמת משה בן אברהם ז"ל
לע"נ אליהו בן מלכה רג'ינה ושאול ז"ל.
לע"נ אברהם בן יהודה ז"ל.
לעילוי נשמת אייל יעקב בן טובה למשפחת יוניאן.
לע"נ דוד סולימאני בן מרים וניסן.
לע"נ צבי יהודה בן אברהם ישראל.
לרפואת אוריה בן מרים. לרפואת צבי אלימלך בן מזל, לרפואת משה בן אסתר.

ליעלוי נשמת אשרת גילה בת שרה
להצלחת אליהו כהן בן אשרת גילה ומשפחתו.
לע"נ יצחק בן סליקה ז"ל.
לעילוי נשמת שושנה סוזן בת רבקה ז"ל, אילנה בת רבקה ז"ל, אשר מסעוד בן רבקה ז"ל.

לע"נ חיים בן שרה ז"ל.

לע"נ ד"ר שוסהיים אליהו יוסף בן רחל.

לע"נ אשר בן שושנה ז"ל.

לרפואת יצחק בן עמומה סבתי.

לעילוי נשמת גבריאל בן שרה בר יוסף ז"ל
לשלום בית לעמית בן נעמי, ול- ולי בת ראשל.
לרפואת יגאל בן רבקה בנימין מאיר בן שרה.

לע"נ חיים ידידיה ז"ל בן ראובן ולאה הי"ו.

להקדשות אתם מוזמנים ליצור קשר בטלפון :02-6461328

חדשים מהרב

שיח של קצוות
play3
צלם הזהב, בבקעת דורא
play3
אל תהייה טרף קל ליצר הרע – תחליט להיות שמח !
play3
הנחשים השרפים ואנחנו
play3
הנחשים השרפים ואנחנו
חלום נבוכדנצאר – מיהו ראש הזהב ומיהי האבן הגדולה
play3
כלל גדול לנצחון
play3

מעשה בחסיד שהתלבט בין שלוש מצוות – והכריע כמו שצריך

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp

סיפורי תנאים

" אבא תחנה חסידא נכנס לעירו ערב שבת עם חשיכה וחבילתו מונחת לו על כתפו ומצא מוכה שחין אחד מוטל בפרשת דרכים אמר ליה ר' עשה עמי צדקה והכניסני לעיר אמר אם אני מניח חבילתי מהיכן אתפרנס אני וביתי ואם אני מניח את מוכה שחין אני מתחייב בנפשי מה עשה המליך יצר טוב על יצר רע והכניסו למוכת שחין לעיר ובא ונטל את חבילתו ונכנס עם דמדומי חמה והיו הכל תמהין ואומרים זה הוא אבא תחנה חסידא אף הוא הרהר בלבו ואמר תאמר שמא חללתי את השבת באותה שעה הזריח הקדוש ברוך הוא את החמה דכתיב (מלאכי ג') וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה וגו' באותה שעה הרהר בלבו ואמר תאמר שלא נתקבל שכרי יצתה בת קול ואמרה לו לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה האלהים את מעשיך נתקבל שכרך"
אורך השיעור: 37 דקות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.