ערב פסח | הדלקת נרות: Ta’anit Bechorot | הבדלה: Candle lighting: 18:21 (ירושלים)

הקדשות שיעורים

ברכה והצלחה בכל מכל כל: נתנאל בן רות, עימנואל בן יקוט, שולמית בת ורדה.
קרא עוד
ברכה והצלחה לתורמים היקרים: אליאב בן אסתר, יוסף חיים בן הינדי איטה ליזנת בת גקלין, ולכל המשפחות.
קרא עוד
לע”נ חנה בת שמואל ע”ה, לעילוי נשמת אהרון בן מרים ז”ל שבא בת פלורי ע”ה, לעילוי נשמת יוון בת מרזל ע”ה, לעילוי נשמת זאב בן משה ז”ל. לע”נ מיכאל בן אילנה ז”ל
קרא עוד
להצלחת רוני ויעל לבית מולו-עלם וב”ה בגשמיות וברחוניות.
קרא עוד
לעילוי נשמת מיכאל בן טוניה וארקאדי ז”ל
קרא עוד
לע”נ אורנה בת נעמי ע”ה
קרא עוד
לרפואה ושידוך טוב לבחור שלמה בן יפה הי”ו.
קרא עוד
לע”נ רחמתאלה רחמים בן אסתר צדוק ז”ל
קרא עוד
לע”נ ז’ורז’ט בת זוהרה ע”ה.
קרא עוד
לע”נ יהודה בו מולוק ז”ל
קרא עוד
לרפואת מנשה בן אכסה, שימה בת יסכה אליהו בן ליליה להצלחה בלימודי קודש וחול.
קרא עוד
לעילוי נשמת יצחק בן שמואל יהודה
קרא עוד
לרפואת חנינה דוד בן לאה שולמית
קרא עוד
לרפואה שלמה והצלחה לאסתר בת דינה, לרפואה שלמה והצלחה לרחל בת שמחה, לרפואה שלמה והצלחה לראובן בן מסעודה, לרפואה שלמה והצלחה ליוסף בן ורדה
קרא עוד

להקדשות אתם מוזמנים ליצור קשר בטלפון :02-6461328

חדשים מהרב

הלכות מלכים ומלחמותיהם לרמב”ם פרק א’, א’ | הרב אורי שרקי
play3
הרב אורי שרקי FIX
אורות הקודש ד’ | הרב אורי שרקי
play3
הרב אורי שרקי FIX
אורות – אורות ישראל, לרב קוק זצ”ל | הרב אורי שרקי
play3
הרב אורי שרקי FIX
נתיבות עולם, נתיב הלשון | הרב אורי שרקי
play3
הרב אורי שרקי FIX
הלכות מלכים ומלחמותיהם לרמב”ם פרק א’ | הרב אורי שרקי
play3
הרב אורי שרקי FIX
אורות – אורות ישראל, לרב קוק זצ”ל | הרב אורי שרקי
play3
הרב אורי שרקי FIX

מהי התפילה

מילות מפתח:חסרונות, תפילה
play-rounded-fill
[fwdevp preset_id=”meirtv” video_path=”https://vimeo.com/231054826″ start_at_video=”1″ playback_rate_speed=”1″ video_ad_path=”{source:’https://meirtv.com/wp-content/uploads/2022/02/logomeir2.mp4′, url:”, target:’_blank’, start_time:’00:00:01′, fwdevp_time_to_hold_add:’0′, fwdevp_add_duration:’00:00:07′}”]
מספר פרק בסדרה : 1
לא קיימים פרקים קודמים בסדרה זו
נבואות התפילה ברכת המינים והחוויה הדתית
”לעילוי נשמת רות בת הרב מנחם יהושע” תפילה היא בקשה שהאדם מפנה כלפי ה’ למלא את חסרונו (שער התפילה, ספר בית אלוקים). לפיכך כשרבותינו מדברים על תפילה הם מתכוונים לתפילת העמידה בה האדם מבקש את מילוי צרכיו. כל השאר איננו תפילה, לדוג’ פסוקי דזמרה, קריאת שמע וכו’, אלה הם שבח, הודאה וכו’. בכל זאת, בעמידה יש חלק שבח בתחילה והודאה בסוף. התלמוד מסביר שזה לא יפה לבקש לפני שמשבחים ולא יפה לקבל בלי להודות. כלומר, גם השבח וההודאה הם לצורך הבקשה בלבד. 3 ברכות ראשונות הן שבח, 13 אמצעיות הן בקשה ו3 אחרונות הן הודאה. התפילה שמעמידה את האדם מול הבורא מעוררת שאלות. האם התפילה איננה בלתי אפשרית? גם התפילה מבחינת תוכנה כמעט אלילית. אנו מסתכלים על הקב”ה כמי שמושפע מהדיבורים והרצונות שלנו, זה תואם את התפיסה האלילית. ישנן מספר שאלות ביחס לתפילה: למי התפילה מופנית? לה’, אך מיהו? נאמר בגמרא שכשאתה מתפלל דע לפני מי אתה עומד אחרת זה עבודה זרה. אך כיצד האדם יכול לדעת לפני מי הוא עומד. שאלה נוספת, זו קושיה כיצד אנו אומרים לה’ מה לעשות? דבר שלישי, גם אם מוצדק לומר לה’ מה לשנות, כיצד אנו יודעים מה כן טוב? מה צריך לבקש? ישנה תמיהה באמירה שהתפילה טבעית לאדם שכן ידוע שקשה להתכוון בתפילה ולא רק בדורותינו. ”כרום זולות לבני אדם” (תהלים)- דברים העומדים ברומו של עולם, ובני אדם מזלזלים בהם, הכוונה לתפילה. מזלזלים בתפילה כבר מימי דוד המלך, זה משהו מהותי לתפילה והסיבה היא כי התפילה עומדת ברומו של עולם, זו חשיפה גדולה לפני הבורא ולכן התפילה כל כך קשה לנו. יוצא מכך שהזלזול בתפילה נובע מהכרת הערך העצום בתפילה. מושג התפילה הוא חדש בהיסטוריה. צורת הפולחן הקדומה ביותר בהיסטוריה היא הקורבן, הוא יותר פשוט מלהתפלל. לפי חז”ל אדם הראשון הקריב קורבנות, קין והבל וכו’. חז”ל אמרו, ”תפילות אבות תקנום”- היה צריך להיות במדרגת האבות כדי להעז להתפלל, סימן שזה היה חידוש. אברהם גילה את תפילת שחרית, יצחק את מנחה ויעקב את ערבית. איוב היה מקריב כל שבוע עולות, אך הוא לא התפלל. לאיוב היה הכל ולכן אין לו חוסר, לכן אינו יכול לפנות לה’. תגובת איוב לצרות היא שה’ נתן וה’ לקח, זו תגובה גויית. איוב מתנגד לתפילה, בסוף הקב”ה נגלה לרעי איוב ומוכיח אותם. רק כאשר איוב התפלל ה’ עזר לו, הייסורים לימדו אותו שיש עם מי להיפגש. בחז”ל נאמר שהקב”ה מתאווה לתפילתן של צדיקים. כשמשהו נדיר יש אליו תאווה, ומכאן שהצדיק באופן טבעי לא רוצה להתפלל. לכן הקב”ה מכניס אותו למצב אבסורדי שיכריח אותם להתפלל, לכן לאימהות היה קשה ללדת. התשובה לכל הקושיות היא שכדי להתפלל צריך להיות נביא. ה’ דיבר עם האדם ולכן הוא יודע לענות ולפני מי הוא עומד. הקב”ה ביקש מהאדם שיבקש שינוי ולכן זו לא חוצפה. ועל מה לבקש, הנביא כבר יודע. יוצא מכך שעבור הנביאים אין כל בעיה להתפלל. ”ועתה השב את האיש כי נביא הוא ויתפלל..”- המקום בו מוזכרת נבואה הוא המקום בו מוזכרת תפילה. בתנ”ך כל פעם שמישהו התפלל, היה מדובר בנביא. כאשר עמ”י מבקש מלך, שמואל הנביא לא שמח בזה ומבקש שירד גשם, העם מבקש ממנו שיתפלל לעצירת הגשם כיוון שהוא הנביא ולכן הוא המתפלל ושמואל נענה להם. ישנה הלכה מפורשת שאסור למי שאינו נביא להתפלל. חסידים הראשונים היו שוהין שעה אחת ומתפללין כדי שיכוונו ליבם למקום- כלומר שידעו לפני מי הם עומדים.. וכך היו מגיעים קרוב למעלת הנבואה ויכלו להתפלל. כיצד אנו שאיננו נביאים, יכולים להתפלל? הנביאים האחרונים הרגישו שהנבואה עומדת להיפסק וכך ערוץ התפילה עלול להתייבש. הם היו בכנסת הגדולה ואז הם תקנו את נוסח התפילה, הם הכניסו את כל עולמם הפנימי וכך משהו מהחוויה שלהם מתרחש בתוכנו. המצווה להתפלל מיסודה היא להתנבא שלוש פעמים ביום, אנו לא מסוגלים אך באמצעות התפילה שאנשי הכנסת הגדולה תקנו אנו מגיעים למשהו מהנבואה.
אורך השיעור: 58 דקות

רוצה להיות שותף בהפצת שיעורי תורה? בחר סכום!

סכום לתרומה

ש”ח 

כיצד נוח לך להמשיך?

No data was found
[fwdevp preset_id=”meirtv” video_path=”https://vimeo.com/231054826″ start_at_video=”1″ playback_rate_speed=”1″ video_ad_path=”{source:’https://meirtv.com/wp-content/uploads/2022/02/logomeir2.mp4′, url:”, target:’_blank’, start_time:’00:00:00′, fwdevp_time_to_hold_add:’7′, fwdevp_add_duration:’00:00:07′}”]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

מהי התפילה

Play Video

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!