He

Fr

Es

Ru

En

הקדשות של שיעורים

לע"נ שמעון בן רבקה ואברהם ולרפואת ניסים בן מסעודה ושמואל ז"ל.

לרפואה שלימה ליוחאי דוד בן נעמי, ורד בת עליזה ואיילה בת ורד.
לידה קלה ובריאה נעמה בת דיצה ברכה
לרפואת בנימין בן מרים והרך הנולד בן הילה.
לרפואת יעקב בן ינטה.
לחזרה בתשובה שלמה בקדושה ובטהרה בע"ה לרינה בת מיכל, שלהבתיה בת מיכל, טל בת מיכל.
לשלום בית, פרנסה טובה, שמחה ולימוד תורה למרים בת רות ואוריה בן אברהם ושרה.
וחזרה בתשובה שלמה והצלחה לאנדריאה אלישבע בת רות.

לעילוי נשמת שבתאי יוסף בן מרדכי, רבקה בת חנה ז"ל.
לעילוי נשמת- חיה בילה בת משה הלוי, יצחק בן רבקה ז"ל.
לע"נ מלכה בת יצחק ע"ה.
לע"נ מרדכי בן יצחק אייזיק ז"ל.

לעילוי נשמת משה יוסף בן ישראל זאב ז"ל.

לע"נ ישראל משה בן ברוך בענדט הכהן ז"ל.

להצלחת משפחת כץ רחל.
להצלחת משפחת הרצוג.
להצלחתו ובריאות איתנה של הרב דב ביגון.
יוליה בת לריסה לזרע של קיימא.
לזיווג הגון למאיה בת אסתר שיינא.
לרפואת חיה מוריה בת אסתר.
להצלחת כל משפחתה- אזרד.
לעילוי נשמת מאיר בן יצחק ז"ל.

לעילוי נשמת ר' דוד רוטבלט ז"ל
והרב שמואל בן הרב שמואל שמאי ז"ל

לע"נ אמי מורתי עטרת ראשי פרידה בת סרינה ז"ל.
לע"נ אבי מורי עטרת ראשי שלמה (סלים) הכהן בן זקיה ז"ל.

לע"נ יאשיהו שמואל בלום ז"ל.

לזיווג הגון לעדי בת מירב.
להצלחת עמ"י ולהצלחת ביבי נתניהו שיחזור לשלטון.
לרפואת ניסים בן שושנה.
לרפואת אברהם בן חסיבה ויהורם ליפא בן אלג'יה, להצלחת בינה שרה בת חיה.
לזיווג רחל בת גאולה אהובה.

לרפואת רפאל שמואל בן עליזה.
לעילוי נשמת הילד יהודה וולד ז"ל.
אביעד אברהם בן דניאלה- להצלחה שמה שהקב"ה יחליט יהיה הכי טוב לו, ושיקבל את הכל ברוח טובה, באהבה, באמונה, ושתימצא פשרה או החלטה שתיהיה טובה לו ולילדים.
לרפואת אמנועל בן יאקוט.
יישוב טוב עבור משפחת הרצוג.

לעילוי נשמת דן בן ברוך הכהן ע"ה
עילוי נשמת ירמיהו בן יעקב ז"ל
לרפואת דניאל ברק בן אדלה.

לרפואת אלעזר בן ראומה הי"ו.

לעילוי נשמת ציפורה בת מרים ע"ה.

להקדשות אתם מוזמנים ליצור קשר בטלפון :02-6461328

חדשים מהרב

לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואחר כך יתפלל
play3
ההספד על הרב אלישע וישליצקי זצ"ל | יבדל"א הרב יהושוע צוקרמן
play3
מידת הגבורה
play3
מידת הגבורה
אהבת ה' איננה סותרת את אהבת הלאום המשפחה והאדם עצמו
play3

אהבה

שיתוף ב facebook
שיתוף ב print
שיתוף ב email
שיתוף ב whatsapp
מספר פרק בסדרה : 5
זכו - שכינה בינהם לא זכו - אש אוכלתם
לא קיימים פרקים נוספים בסדרה זו

יום עיון בנושא זוגיות – בניה זוגית מתוך שונות

הגמרא במסכת "קידושין" מא. מביאה מימרא של רב שאומר שאסור לאדם לשאת אישה עד שיראנה,והטעם לכך הוא החשש שמא כשיראנה תתגנה בעיניו.הגמרא לא מסתפקת בטעם הזה,אלא ממשיכה ואומרת,שנאמר "ואהבת לרעך כמוך" – זה דבר לא רגיל,הגמרא כבר הביאה טעם,אז למה יש צורך להמשיך ולהוסיף?בנוסף תוספת זו משנה את התמונה,כעת זה כבר לא תקנה,אלא זה דאורייתא.הפסוק "ואהבת לרעך כמוך" הוא היסוד למימרא של רב,המפגש הזה בא לומר שצריך מלא אהבה,המפגש ביניהם לפני החתונה הוא מפני "ואהבת לרעך כמוך",המטרה היא אהבה. אומר הרב ב"שמונה קבצים" קובץ א',פסקה תקצד' שבאמת עניין האהבה מתחיל ממעשה בראשית.פרק א' של מעשה בראשית מסתיים ביצירת המשפחה,אדם וחוה וקין והבל,זה לא שנברא האדם והמשפחה הגיעה בהמשך,אלא זה חלק ממעשה בראשית,האדם לא נברא אדם,אלא נברא כמשפחה.ללא היישום של מעשה בראשית העולם חסר,ע"כ ממילא בלי להקים משפחה,העולם חסר.עפ"י הפסוק "ואהבת לרעך כמוך" נראה שהאהבה היא ל"כמוך",היסוד לאהבה הוא למצוא את הזהה,ולא השוני.צריך להעמיק ולהתאמץ עד שתמצא את הזהה. הזהה בינך לבין כל בריה אחרת הוא הוויתו יתברך,זה הופעת מעשה בראשית שה' הוא המהווה כל,זה הזהה,זה אהבה,האלוקי שבנו זה מה שצריך למצוא במפגשים.זה הרבה יותר גדול מהשכל,לא מתחתנים עפ"י שכל,גם לא עפ"י רגש,אלא עפ"י אהבה,עפ"י הנשמה.אם יש את זה,אז כל השוני יסודר עפ"י הפנימיות.לפ"ז ניתן להבין את המשנה בכתובות האומרת שאם האישה רוצה לעלות לארץ והבעל לא רוצה אז מחייבים אותו לתת לה גט ולשלם את כתובתה,וכן אם הוא רוצה לעלות והיא לא רוצה,אז היא מגורשת ללא כתובה,כלומר אנו מבינים שלא המשפחה עושה את העם,אלא העם עושה את המשפחה. זה לא מתחיל מהיחידים,זה לא שני יהודים שמתחתנים,זה עמ"י מתחתן,האטומה היא זו שמופיעה,ולכן ממילא אם אינם רוצים לעלות לארץ,אם אינם רוצים להיות חלק מאומה ריבונית בארצה,אז אין שום טעם למשפחה הזו,לכן גם ברכת הקידושין לא מזכירה את החתן והכלה,אלא חותמים "מקדש עמו ישראל".א"כ הזהה בינינו הוא השכינה,ואת זה יש לגלות.בקובץ ו' פסקה סח' מבדיל הרב בין סוגי אהבות שונים.האדם קודם כל אוהב את עצמו,מתוך כך הוא גם אוהב את קרוביו,שהרי הם נשמה אחת אז הוא מזדהה עמם,זו אהבה טבעית בשל הזהה שביניהם.מעבר לכך,התורה מצווה אותנו,לאהוב אישה,שזה לא פשוט,יש כאן חידוש גדול,מה פה זהה?זה כבר לא טבעי,אלא תלוי בבחירה חופשית.פה כבר יש לפגוש,לאחד ולבנות,לתת לזהה,לשכינה לבנות ולהדריך את הבית.אהבת האישה שונה לחלוטין מאהבת הקרובים.אם יתנהגו עם הקרובים כעם אהבת האישה,זה נוגע בנפש וביסוד העולם להחריבו,אלו כל איסורי העריות.האמונה הטבעית שמטרתה לאשר את ההויה הנמצאת בכל חי,לכן האהבה הטבעית זה דבר טבעי,אהבת הקרובים זה ממש כאהבת עצמי,לעומת זאת,בניה חדשה בבחירה חופשית של אהבה עם אישה,זה הוספת אמונה בעולם,זה לא דבר טבעי,אלא איש ואישה זה שיא השוני בעולם,האתגר פה הוא לשים לב לפנימי ולא לשוני שקיים.אהבה זה הזהה,הזהה הוא רק העליון,הפנימי ולא החיצוני הגופני.הגופני הוא מפריד,האהבה היא בנפש ולא בגוף,הזהה הוא בנפש. הגוף בכל מהותו הוא רק מקבל,אם אין מה שמחיה אותו הוא מתפורר.הנפש,לעומת זאת,רק נותנת,האלוקי המחיה אותנו הוא רק נותן,ולכן אהבה היא נפשית ואל גופנית,היא רוצה רק לתת ולא לקבל,כל הזמן רק להעניק זה לזה,זה לא רק לדרוש ולתבוע,אלא ללכת לקראת.יש צורך בהתקדמות,בשני המסלולים הללו,לכן "על כן יעזוב איש את אביו ואמו ודבק באשתו" גם מבחינת הפשט,איסור עריות,שיעזוב את אמו,וגם מעבר לזה שבתחילה היה דבוק באמו,באהבה הטבעית וכעת ממשיך לאהבה הבחירית,ולכן גם יש איסור להתחתן עם שני אחיות,כי כך מתערבבים שני המסלולים,המסלול הטבעי,האהבה המשפחתית,והאהבה הבחירית עם האישה,גם בעל האחות הופך להיות אח וגם שתי האחיות הופכות לשונאות זו את זו בגלל שנעשו צרות.לכן מסביר הרב ב"אורות ישראל" עה"פ "לא טוב היות האדם לבדו" שלבדו זה לא מלשון לבד,בגפן,אלא מלשון לבודים,שכך זה לא טוב,כי כשהצד הנשי שהוא יותר מקבל מחובר לצד הגברי אז אין בחירה,עד עתה כל הבריות שנבראו עשו בצורה בטעית את כל המ שהקב"ה ארוצה מהם,אך הקב"ה מחפש בריה שתהיה בחירית,שלא תעבוד בצורה טבעית,אלא תרבה הופעת ה' בעולם,שתתחדש ותוסיף הויה,לכן יש להפריד את הצד הגברי מהנשי,כך הוא יהיה פחות נשי והיא תהיה יותר גברית.כך עוברים מאהבה טבעית לאהבה בחירית,להוסיף שכינה,וכך בהר סיני הייתה מצד אחד כפיית הר כגיגית,אך מצד שני ניתנו לנו מצוות,מצוות ניתנים למי שיכול לציית או לסרב,יש גם בחירה חופשית
אורך השיעור: 60 דקות
0 0 אצבעות
דרג שיעור
guest
0 התגובות שלכם
Inline Feedbacks
אראה לי כל התגובות
0
נשמח שתשתף אותנו במחשבות שלך!x
()
x