He

Fr

Es

Ru

En

"לך כנוס את כל היהודים"

מספר פרק בסדרה : 12
איך להיות בן אדם טוב?
איך מאחדים את כל עם ישראל
עד דלא ידע "לך כנוס את כל היהודים (אסתר ד', ט"ו) אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי" (מגילה ז, ע"ב). בימי הפורים האלה, בשעות קשות הללו שיסורים מקיפים וממלאים את כלל ישראל הגוי כולו צרות רבות מבחוץ, ויותר גדולה היא הצרה מפני הצרות הפנימיות שלנו, מפני שנשבת שלום הבית אצלנו, שלום בית ישראל. – נזכור נא (ההדגשה במקור מ.) את הימים הללו ומאורעותיהם כמו שהם כתובים לפנינו במגילת אסתר, אשר ברוח הקודש נאמרה. ורוח הקודש עומד הוא ממעל לכל חליפות העתים ומלמעלה שלכל שינויי התכסיסים של הדורות. והאמרה הנצחית של "לך כנוס את כל היהודים" היא מוכרחת להיות אתנו עוד הפעם, ולרממנו מכל שפלותינו. אבל בודאי כאן ישאל מי שיודע לשאול, וגם מי שאינו יודע לשאול: היתכן, עכשו, אתה אומר "לך כנוס את כל היהודים"? כיצד תכניס בכפיפה אחת, במסגרת אחת את כולם, את כל סיעותיהם ואת כל מפלגותיהם, כיצד ישובו העצמות הפזורות על פני כל בקעת הגלות הרחבה, הגלות החמרית והגלות הרוחנית להתקרב אחד אל אחד, להיות לשיעור קומה אחד הנקרא כלל ישראל, העומד לדרוש את חסנו, את תחיתו ואת שיבת שבותו? אף אתה אמור לו שהפיזור הזה , גם החומרי וגם הרוחני יש לנו מקום אחד ששם איננו יכול לשלוט עלינו. וכי תאמר הרי אנחנו רואים בענינינו את הצרה הפנימית האיומה , איך שקמים יהודים כנגד יהודים, איך שאחים נהפכים זה נגד זה לזאבים ונחשים, ואיך זה תאמר "לך כנוס את כל היהודים"? אמנם כל האומר ששקר בדה המן הרשע באמרו "ישנו עם אחד מפוזר ומפורד" אינו אלא טועה. באמת מפוזר ומפורד הוא העם האחד, אבל בכל זאת עם אחד הוא. ושמא תאמר איך יתכן שיהיו שני הפכים בנושא אחד, עם אחד מצד אחד ומפורד מצד השני. אל תתמה על החפץ. ישנם פלאים בעולם. והעם הזה שכל עמידתו בעולם מרופדת היא בפלאי פלאות, הוא מראה בהוייתו גם כן את הפלא הזה, ובמהותו העצמית הרי הוא עם אחד, למרות מה שהוא מפוזר ומפורד. אמת הדבר שמחלתנו הגדולה, מחלת הגלות, בין מחלת הגלות שבפועל שנתכה עלינו במלוא זעפה, בין מחלת הכלות שבכח, שלפפה אותנו מאז, אשר על ידה באה עלינו הקטסטרופה הגלותית "ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתינו", היא מלפפת אותנו ועושה אותנו לעם מפוזר ומפורד, אבל נצח ישראל לא ישקר. הגלות עם כל נוראותיה מוכרח שקץ יבא לה, ובעת אשר הרוח מתחיל לבא מארבע כנפות הארץ, מהמצוקות הסובבות אותנו מעבר מזה ומהתגלות הנפשית הממלאה את קרבנו גם יחד לשוב ולהבנות בארץ חיינו מעבר מזה, הננו קרובים להכיר כי ישנה תרופה גם למחלת הפיזור והפירוד שלנו. וסוף כל סוף עם אחד אנחנו ועם אחד נהיה, ועוד הפעם יקום ישראל, באמרתו הנצחית של "לך כנוס את כל היהודים". אבל עוד הפעם הקושיא גדולה היא ועומדת על דרך הגאולה כקיר ברזל ואבן נגף – הרי סוף כל סוף הפיזור והפירוד אוכל אותנו בכל פה. אף אתה אמור להסתם מקשה הלזה, כי כשם שהרפואה העצמית של הפרט משתמשת היא כבר למעשה לחשוף מעיינות של עצמה ושל בריאות מתוך האדם עצמו אינו מכיר את מהותו, מפני שידוע הוא שהמחלות הנפשיות ותוצאותיהן הגופניות, אינן מקננות אלא בצד הזיבורית של האדם, וזהו הצד הידוע שלו, דוקא הצד הפומבי והמפורסם שלו. אבל הצד הגנוז שלו, הצד הבלתי ידוע שלו, הוא תמיד מלא אמץ, מלא חיים וכח, ומאוצר בריאותו הגנוזה יש סיפוק רב, להשפיע על הצד הידוע והפומבי שלו, המטעה אותו לחשוב על עצמו שהוא חולה ורצוץ, בשעה שבאמת הוא בעל נפש אמיצה בריאה ומלאה חיים ועוז. ומה שנמצא בפרט, נמצא הוא בצדה הרבה יותר גדולה בכלל כולו. ובכלל ישראל ביחוד שסוף סוף באמת הוא עם אחד "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ", הננו הפעם מוכרחים להודות על שגיאותינו שאנו חושבים לתאר לנו את עצמנו, את מהותה של היהדות על פי המראה החיצון שלה, על פי הפומביות שהיא הזיבוריות שלה. ומזה בא הפחד שאנו מתפדחים מפני קלסתר פנינו אנו. ואנו דנים רק על אותו הצד של הפיזור והפירוד שלנו. וגם ההמנים של כל הזמנים שהם פוגעים בנו בארס שנאתם, וביחוד בזמן המעבר הזה, הם תופסים את הצד החלש לפי שהוא הצד הפומבי והידוע אבל דוקא על ידי מזעזעינו אלה נבא לחוש שיש לנו נפש כללית בלתי ידועה, נפש אומתית גדולה אשר אנחנו הסחנו את דעתנו ממנה, והיא מלאה עצמה ויש בה כח להעמידנו על רגלינו, לחדש את חיינו כימי עולם ולעמוד גם כן נגד כל מיני העמלקים החפצים כל כך לזנב את נחשלינו. והיהדות הטמירה הבלתי נודעת גם לנו לעצמנו, זאת הנשמה הגדולה של האומה הגדולה הנושאת את סבל העולם ואת אור העולם בתוכה, היא תודע לנו בימים הגדולים הללו, ומהמקום הבלתי ידוע שבנפש האומה, תבא לנו הברכה של "לך כנוס את כל היהודים" ואנו צריכים להוקיר מאד בימי הפורים הללו עד ימי הפורים הבאים לטובה לדורות את האוצר הגדול והטמיר הזה ששם מונח אשרינו ועושר חיינו, וסגולת עם אחד שלנו תנצח את כל צד המפוזר והמפורד שלנו. ומתוך כל הגאולים הפודים והאהובים, ומתוך כל המשעבדים המוכרים והשנואים, מתוך כל מועצותיהם השונות, יושב בשמים ישחק, להעמיד לנו אור ישועת וגאולת עולמים, ומתוך המעמד של "עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי", תבא הכרה עליונה למצא את היהודי הבלתי ידוע שבתוכנו, ואח אל אח יתודע ויד ליד תנתן, וקול גדול ישמע: קומו ונעלה ציון אל בית אלקינו, וכבימי מור והדס יאמר גם היום ישנו עם אחד מאוגד וגבוש עומד בחסנו, לבנות את כל הריסותיו מאוצרו הפנימי הסמוי מן העין אשר בו גנוזה היא הברכה של "לך כנוס את כל היהודים". ו"מחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי", ונאמר לחיים, לחיים ולחיין טובים "ולשלום" לכל ישראל, ואמרו אמן. (מאמרי הראי"ה, עמוד 155)

נושאים שונים במשנת הרב קוק

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
אורך השיעור: 38 דקות
תאריך:

הקדשות של שיעורים

לעילוי נשמת יצחק בן שמואל יהודה

לרפואת חנינה דוד בן לאה שולמית

לרפואה שלמה והצלחה לאסתר בת דינה, לרפואה שלמה והצלחה לרחל בת שמחה, לרפואה שלמה והצלחה לראובן בן מסעודה, לרפואה שלמה והצלחה ליוסף בן ורדה

לרפואת מנשה בן אכסה ובסימה בת יסכה.
להצלחה בלימודים עבור אליהו בן ליליה חן.

לעילוי נשמת
יצחק בן גרסיה ז"ל
כרמלה בת תמר ע"ה.

לרפואת בניה נרי בן נעם בתוך שאר ישראל.

לע"נ ישראל משה בן ברוך בענדט ז"ל, נלב"ע י"ד במנחם אב התש"פ.

לע"נ ישראל משה בן ברוך בענדט ז"ל, נלב"ע י"ד במנחם אב התש"פ.

לרפואת מנשה בן אכסה
לרפואת סימה בת יסכה

ילוי נשמת ההורים:
אימא- שרה בת נרקיס ז"ל- י' בכסליו, אבא- אביגדור בן ג'ולי ז"ל- כא' בניסן.

לעילוי נשמת רחל בת דבורה (ג'ורה) ע"ה.

לע"נ פנינה בת אסתר ע"ה.

לע"נ מנחם מתנה בן גוליט ז"ל.

לע"נ סבינו היקר יפים (אפרים) בן קלרה ז"ל וסבתא מלכה שורה בת פייגא ע"ה. אמן.

להקדשות אתם מוזמנים ליצור קשר בטלפון :02-6461328

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד תכנים מומלצים בשבילך

Shape-2
בית המדרש
זהו סוד ההתחברות לבורא: הרב איל ישראל שטרנליב במאמר מיוחד לחודש אייר
זהו סוד ההתחברות לבורא: הרב איל ישראל שטרנליב במאמר מיוחד לחודש אייר
Shape-2
בית המדרש
בדרך אל החופה: יופי זה נהדר, אבל איך הוא נמדד?
Shape-2
בית המדרש
'תרבחו ותסעדו' – שורשי חג המימונה בקהילות ישראל
'תרבחו ותסעדו' - שורשי חג המימונה בקהילות ישראל
Shape-2
בית המדרש
עצה לרווקים: אל תחפשו נוחות בנישואין
עצה לרווקים: אל תחפשו נוחות בנישואין
Shape-2
בית המדרש
מיוחד לפסח: זה לא אנחנו, זה הוא!
Shape-2
בית המדרש
פינת הרב הראשי: הרב דוד לאו על דיני ערב פסח שחל בשבת
פינת הרב הראשי: הרב דוד לאו על דיני ערב פסח שחל בשבת
Shape-2
בית המדרש
הרב יורם אליהו:מאחורי הקלעים של פרשת צו: תודה על כל מה שבראת
Shape-2
בית המדרש
מסר עמוק לפרשת צו: התפקיד המיוחד של שבט לוי