Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

הקדשת "פרנס היום"

תופיע ליום שתבחר בכל האתר!

0
שיעורים
0
דפים נצפים ליום
0
רבנים באתר
ההקדשה של היום פנוייה!
ניתן להקדיש יום לימודים
לימי זכרון, רפו"ש, ועוד

הקדשות שיעורים

לעילוי נשמת הרב משה בן שמואל ומרים ז”ל

לע”נ יהודה בו מולוק ז”ל

לע”נ אבהרם בן דוד דזימיטרובסקי
לע”נ הלנה ז”ל בת ברכה טניה
לעילוי נשמת רחל בת אנג’ל ע”ה
לעילוי נשמת שמואל בן יוסף ז”ל
לרפואת ציון בן חנינה ושגיא בן טליה חנה בתושח”י

לעילוי נשמת עפר כהן בן עמליה ז”ל.

לע”נ סעדיה בן חנה ז”ל.

לרפואת מלאכי בן הלנה דיאנה הי”ו.

לרפואת ציון בן חנינה ושגיא בן טליה חנה בתוך שאר כל חולי עמו ישראל. אמן.

לרפואת מנשה בן אכסה, שימה בת יסכה
אליהו בן ליליה להצלחה בלימודי קודש וחול.

לעילוי נשמת יוסף כהן בן רקטה ז”ל.

מרת רבקה בריינה בת ר’ אליהו וצביה- יום תפילה ב כ”ז מרחשוון
ר’ עזריאל בן שמואל יהושוע העשיל – יום תפילה ב ח’ אייר

לע”נ אבג’ה גד ז”ל בן תקוה ע”ה לבית נגוסה.

לע”נ אבג’ה גדי מולה נגוסה ז”ל.

לע”נ הרבנית נאוה ביגון, אשת ראש הישיבה הרב דב ביגון שליט”א

לע”נ פרא’ג בן משה והשמט ז”ל

להקדשות אתם מוזמנים ליצור קשר בטלפון :02-6461328

חדשים מהרב

לאפות את הטוב לתוכנו | הרב אייל ורד | נפש הפרשה פרשת בחקותי ול”ג בעומר
play3
לאפות את הטוב לתוכנו | הרב אייל ורד | נפש הפרשה פרשת בחקותי ול”ג בעומר
נגילה ונשמחה בך – מעשה ברבי שמעון | הרב אייל ורד | כה עשו חכמינו לקראת לג בעומר
play3
נגילה ונשמחה בך – מעשה ברבי שמעון | הרב אייל ורד | כה עשו חכמינו לקראת לג בעומר
באשר תלכי אלך – מגילת רות שיעור 1 | הרב אייל ורד
play3
באשר תלכי אלך – מגילת רות שיעור 1 | הרב אייל ורד
תניא |הרב אייל ורד
play3
תניא |הרב אייל ורד
פרשת בהר וספירת העומר | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
play3
כיצד היתה תחילתו של רבי עקיבא? | הרב אייל ורד | כה עשו חכמינו
play3
כיצד היתה תחילתו של רבי עקיבא? | הרב אייל ורד | כה עשו חכמינו

להיות צפרדע!

מילות מפתח:בכל דרכיך דעהו
Play Video
[fwdevp preset_id=”meirtv” video_path=”https://vimeo.com/232562022″ start_at_video=”1″ playback_rate_speed=”1″ video_ad_path=”{source:’https://meirtv.com/wp-content/uploads/2022/02/logomeir2.mp4′, url:”, target:’_blank’, start_time:’00:00:01′, fwdevp_time_to_hold_add:’0′, fwdevp_add_duration:’00:00:07′}”]
מספר פרק בסדרה : 12
קריאת שמות - להצליח להגדיר את מהותו של דבר
ראשית הכניסה לעבודת ה' - בחפזון
פסקה קעג’ כל הדברים הטבעיים הם עושים רצון השם יתברך כמו שנאמר (משלי ט”ז ד’) כל פעל ה’ למענהו לקילוסו ואמרינן בחולין (ז’.) בגינאי נהרא, אני הולך לעשות רצון קוני מה שהוא בטבעו כך [ולפיכך גם האדם כשעושה מעשים הטבעיים שהוא מוכרח בהם מצד טבעו נקרא הולך לעשות רצון קונו ויש מצוה בדבר. ובכלל גם כן אכילה ושתיה וזיווג שהוא בטבע כבכל בעלי חיים הטבעיים שאינם בחיריים. ובלבד מה שהוא בהכרח כגון אכילה לרעבון וכן בזיווג על דרך שכתב הרמב”ם (הלכות דעות פרק ד’ הלכה י”ט) כשמוצא וכו’ דהטבע תובעו לכך וכיוצא בו ביהודה שאמרו ז”ל (בראשית רבה פ”ה ח’) רמז למלאך הממונה וכו’ ועיין במורה נבוכים (פרק ו’ מחלק ב’). ולהיות מכוון לכך רק בשביל רצון קונו שבראו כן זה שאמרו (נדרים כ’ ע”ב) דומה למי שכפאו וכו’ וזהו רצון קונו]: ובזוהר פנחס (רכ”ב ע”ב) ובפרק שירה דצפרדע אמרה לדוד שהיא מקלסת יומם ולילה להשם יתברך והיינו דמה שצווחת בקולה כיון דהכל למענהו לקילוסו (שוחר טוב תהלים קמ”ח) הרי פעולתה תמידית לקילוס להשם יתברך. וצריך האדם ללמוד מהם כדרך שאמרו (פסחים נ”ג ע”ב) דחנניה מישאל ועזריה למדו קל וחומר מצפרדעים ואף על פי שהם אינם בעלי בחירה רק מכל מקום למידין שעשיית רצון השם יתברך הוא גם במסירות נפש וביטול הדבר ההוא שהרי כך ראינו יסד השם יתברך בצפרדעי מצרים דכשיש קידוש השם בדבר הם פועלים פעולתם במסירות נפש. הגם דבטבע כל הברואים לברוח מדבר המזיקם ומזה למידין בבחירה גם כן לשמור הגוף ולשבות מפעולתו גם במצוות ה’ דוגמת הם בפעולתם הטבעית אבל בפעולה שיש בה קידוש השם צריך למסירות נפש כמוהם. וכמו שנאמר (איוב ל”ה י”א) מלפנו מבהמות הארץ וגו’ שאנחנו בפעולתינו הבחירית למידין מהם: תלמוד בבלי מסכת פסחים דף נג/ב תא שמע עוד זו דרש תודוס איש רומי מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו [עצמן] על קדושת השם לכבשן האש נשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים ומה צפרדעים שאין מצווין על קדושת השם כתיב בהו ובאו [ועלו] בביתך [וגו’] ובתנוריך ובמשארותיך אימתי משארות מצויות אצל תנור הוי אומר בשעה שהתנור חם אנו שמצווין על קדושת השם על אחת כמה וכמה

צדקת הצדיק’ לרבי צדוק הכהן מלובלין

אורך השיעור: 31 דקות

רוצה להיות שותף בהפצת שיעורי תורה? בחר סכום!

סכום לתרומה

ש”ח 

כיצד נוח לך להמשיך?

No data was found
0 0 אצבעות
דרג שיעור
guest
0 התגובות שלכם
Inline Feedbacks
אראה לי כל התגובות
[fwdevp preset_id=”meirtv” video_path=”https://vimeo.com/232562022″ start_at_video=”1″ playback_rate_speed=”1″ video_ad_path=”{source:’https://meirtv.com/wp-content/uploads/2022/02/logomeir2.mp4′, url:”, target:’_blank’, start_time:’00:00:00′, fwdevp_time_to_hold_add:’7′, fwdevp_add_duration:’00:00:07′}”]
0
נשמח שתשתף אותנו במחשבות שלך!x
()
x