He

Fr

Es

Ru

En

להיות צפרדע!

מספר פרק בסדרה : 12
קריאת שמות - להצליח להגדיר את מהותו של דבר
ראשית הכניסה לעבודת ה' - בחפזון
פסקה קעג' כל הדברים הטבעיים הם עושים רצון השם יתברך כמו שנאמר (משלי ט"ז ד') כל פעל ה' למענהו לקילוסו ואמרינן בחולין (ז'.) בגינאי נהרא, אני הולך לעשות רצון קוני מה שהוא בטבעו כך [ולפיכך גם האדם כשעושה מעשים הטבעיים שהוא מוכרח בהם מצד טבעו נקרא הולך לעשות רצון קונו ויש מצוה בדבר. ובכלל גם כן אכילה ושתיה וזיווג שהוא בטבע כבכל בעלי חיים הטבעיים שאינם בחיריים. ובלבד מה שהוא בהכרח כגון אכילה לרעבון וכן בזיווג על דרך שכתב הרמב"ם (הלכות דעות פרק ד' הלכה י"ט) כשמוצא וכו' דהטבע תובעו לכך וכיוצא בו ביהודה שאמרו ז"ל (בראשית רבה פ"ה ח') רמז למלאך הממונה וכו' ועיין במורה נבוכים (פרק ו' מחלק ב'). ולהיות מכוון לכך רק בשביל רצון קונו שבראו כן זה שאמרו (נדרים כ' ע"ב) דומה למי שכפאו וכו' וזהו רצון קונו]: ובזוהר פנחס (רכ"ב ע"ב) ובפרק שירה דצפרדע אמרה לדוד שהיא מקלסת יומם ולילה להשם יתברך והיינו דמה שצווחת בקולה כיון דהכל למענהו לקילוסו (שוחר טוב תהלים קמ"ח) הרי פעולתה תמידית לקילוס להשם יתברך. וצריך האדם ללמוד מהם כדרך שאמרו (פסחים נ"ג ע"ב) דחנניה מישאל ועזריה למדו קל וחומר מצפרדעים ואף על פי שהם אינם בעלי בחירה רק מכל מקום למידין שעשיית רצון השם יתברך הוא גם במסירות נפש וביטול הדבר ההוא שהרי כך ראינו יסד השם יתברך בצפרדעי מצרים דכשיש קידוש השם בדבר הם פועלים פעולתם במסירות נפש. הגם דבטבע כל הברואים לברוח מדבר המזיקם ומזה למידין בבחירה גם כן לשמור הגוף ולשבות מפעולתו גם במצוות ה' דוגמת הם בפעולתם הטבעית אבל בפעולה שיש בה קידוש השם צריך למסירות נפש כמוהם. וכמו שנאמר (איוב ל"ה י"א) מלפנו מבהמות הארץ וגו' שאנחנו בפעולתינו הבחירית למידין מהם: תלמוד בבלי מסכת פסחים דף נג/ב תא שמע עוד זו דרש תודוס איש רומי מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו [עצמן] על קדושת השם לכבשן האש נשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים ומה צפרדעים שאין מצווין על קדושת השם כתיב בהו ובאו [ועלו] בביתך [וגו'] ובתנוריך ובמשארותיך אימתי משארות מצויות אצל תנור הוי אומר בשעה שהתנור חם אנו שמצווין על קדושת השם על אחת כמה וכמה

צדקת הצדיק' לרבי צדוק הכהן מלובלין

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב email
Email
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
מילות מפתח:בכל דרכיך דעהו
אורך השיעור: 31 דקות
תאריך:

הקדשות של שיעורים

לע"נ שי בן חנה ז"ל

לע"נ יצחק בן יום טוב ליפמן גרוסברגר ז"ל.

לעילוי נשמת יצחק בן שמואל יהודה

לרפואת חנינה דוד בן לאה שולמית

לרפואה שלמה והצלחה לאסתר בת דינה, לרפואה שלמה והצלחה לרחל בת שמחה, לרפואה שלמה והצלחה לראובן בן מסעודה, לרפואה שלמה והצלחה ליוסף בן ורדה

לרפואת מנשה בן אכסה ובסימה בת יסכה.
להצלחה בלימודים עבור אליהו בן ליליה חן.

לעילוי נשמת
יצחק בן גרסיה ז"ל
כרמלה בת תמר ע"ה.

לע"נ ישראל משה בן ברוך בענדט ז"ל, נלב"ע י"ד במנחם אב התש"פ.

לע"נ ישראל משה בן ברוך בענדט ז"ל, נלב"ע י"ד במנחם אב התש"פ.

לרפואת מנשה בן אכסה
לרפואת סימה בת יסכה

ילוי נשמת ההורים:
אימא- שרה בת נרקיס ז"ל- י' בכסליו, אבא- אביגדור בן ג'ולי ז"ל- כא' בניסן.

לעילוי נשמת רחל בת דבורה (ג'ורה) ע"ה.

לע"נ פנינה בת אסתר ע"ה.

לע"נ מנחם מתנה בן גוליט ז"ל.

לע"נ סבינו היקר יפים (אפרים) בן קלרה ז"ל וסבתא מלכה שורה בת פייגא ע"ה. אמן.

לרפואת בניה נרי בן נעם בתוך שאר ישראל.

להקדשות אתם מוזמנים ליצור קשר בטלפון :02-6461328

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

עוד תכנים מומלצים בשבילך

Shape-2
בית המדרש
אחרי מות קדושים: מאמר מיוחד ושאלות לשולחן שבת מאת הרב זקס
אחרי מות קדושים: מאמר מיוחד ושאלות לשולחן שבת מאת הרב זקס
Shape-2
בית המדרש
השפלה
Shape-2
בית המדרש
זהו סוד ההתחברות לבורא: הרב איל ישראל שטרנליב במאמר מיוחד לחודש אייר
זהו סוד ההתחברות לבורא: הרב איל ישראל שטרנליב במאמר מיוחד לחודש אייר
Shape-2
בית המדרש
בדרך אל החופה: יופי זה נהדר, אבל איך הוא נמדד?
Shape-2
בית המדרש
'תרבחו ותסעדו' – שורשי חג המימונה בקהילות ישראל
'תרבחו ותסעדו' - שורשי חג המימונה בקהילות ישראל
Shape-2
בית המדרש
עצה לרווקים: אל תחפשו נוחות בנישואין
עצה לרווקים: אל תחפשו נוחות בנישואין
Shape-2
בית המדרש
מיוחד לפסח: זה לא אנחנו, זה הוא!
Shape-2
בית המדרש
פינת הרב הראשי: הרב דוד לאו על דיני ערב פסח שחל בשבת
פינת הרב הראשי: הרב דוד לאו על דיני ערב פסח שחל בשבת