פרשת: פינחס | הדלקת נרות: 18:59 | הבדלה: 20:19 (ירושלים) 

הקדשות שיעורים

להקדשות אתם מוזמנים ליצור קשר בטלפון :02-6461328

חדשים מהרב

נתיבות עולם, נתיב הזריזות א' | הרב אורי שרקי
play3
הרב אורי שרקי
הקדמת הרמב"ם לפרק "חלק" – הקושי לקבל את משמעות העולם הבא | הרב אורי שרקי
play3
הרב אורי שרקי
האדם פועל בעולמות העליונים. פרק ה' סעיף ה' | ספר דרך השם לרמח"ל | הרב אורי שרקי
play3
הרב אורי שרקי
ספר "לנבוכי הדור" לרב קוק זצ"ל | הרב אורי שרקי
play3
הרב אורי שרקי
נתיבות עולם, נתיב הייסורים – פרק ג' | הרב אורי שרקי
play3
הרב אורי שרקי
הקדמת הרמב"ם לפרק "חלק" – מהו העולם הבא? | הרב אורי שרקי
play3
הרב אורי שרקי
דף הבית > פרשת השבוע > פרשת וישב > מעשה יהודה ותמר

מעשה יהודה ותמר

Play Video
video
play-rounded-fill
 
‫אנחנו בפרק למד ח'
‫במעשה יהודה ותמר

‫פרק למד ח' פסוק ג'

‫ותר

‫ותלד בן

‫יש לציין שכל מקום שכתוב ‫אומר ותר למרות שמצוינת

‫הלידה הרי לכאורה זה ‫מובן מאליו שהיא מייתה לידה

‫היה הרעיון מקודם אז בשביל מה צריך להגיד ותר

‫אלא הכוונה שהדבר הוא משמעותי ‫מצד ההתפתחות של התולדות כלומר

‫דהינו הופעת האדם האמיתי לפי ‫מה שלמדנו כבר מתחילת הספר

‫אז אם כן גם פה יש איזו התקדמות לקראת ההשלמה ‫של הזהות האנושית לכן נאמר ותר ותלד בן

‫והיא יקרא את שמו ער ותר ‫עוד ותלד בן ותקרא את שמו עונן

‫ער זה ההתעוררות, עונן זה הכוח

‫כלומר יש פה עוצמה שמתגלה בארץ ישראל ‫ותור ספר עוד ותלד בן ותקרא את שמו שלה

‫והיה בכזיב בלידתה אותו ‫מי זה השאלה הזה לא כך ברור

‫על כל פנים שאלה איננו ‫שייך לשושלת שנאמר עליה ותר

‫כלומר שאלה הוא שייך לשושלת צדדית ‫בעוד שער ועונן הם השושלת המרכזית

‫כלומר אנחנו כבר מבינים שהמלכות צריכה ‫לצאת מער ועונן משאלה לא תצא המלכות

‫שאלה מזכיר לנו שם של העיר שילו, ‫שילו מאופיינת בזה שהיא לא ירושלים

‫כן זה הגדרה של שילו ‫מה שלא ירושלים זה שילו,

‫ירושלים זה עיר המלכות ‫שילו זה העיר ההיקפית

‫יש אם כן כאן רמז לזה ‫ששני סוגי קדושה בעולם

‫קדושה מרכזית ירושלמית, ‫קדושה היקפית שילונית

‫ואנחנו נראה את זה בהמשך ‫התולדות מה המשמעות של הדבר הזה

‫כי דווקא למרבה הפלא ער ‫ועונן לא יחזיקו מעמד בשילו כן

‫ושלה כן והיה בכזיב ‫בלידתה אותו המקום שבו נולד

‫שלה שמו כזיב מי שמאכפת ‫לנו מה זה כזיב אומר

‫אומר האריזל דבר מאוד ‫מעניין שכאן נרמזה נשמתו של בן

‫קוזיבה, בן קוזיבה הנקרא ‫בשמו היוצר פופולארי בר כוכבה

‫הוא זה שהיווה את התקווה ‫של קוממות מלכות ישראל במיר

‫רבי עקיבא זה אמנם נכשל ‫אבל זה משהו משמעותי מאוד

‫שראה רבי עקיבא ראה בו ‫מלך המשיח אמנם זה בכזיב

‫אבל בכל זאת יש שמה איזושהי ‫עוצמה שלא החלה כנראה

‫להצליח כי היא נרמזה בשלה ולא בער ועונן

‫והייתה יהודה אישה לער בכורום

‫האם יש קשר לנחל כזיב או ‫להעיר כזיב או אחזיב או שכן או

‫שלא אינני יודע מה זה הכזיב ‫הזאת שמוזכרת כאן האם זה כזיב

‫הצפונית או כזיב שבנחלת יהודה

‫מי יודע

‫והייתה כך יהודה אישה

‫לער בכורום ושמה תמר

‫כלומר תמר זה כבר יותר ‫טוב מאשר שוע לפי מה שלמדנו

‫בשיעור הקודם שוע בפניקית ‫היינו אחת השפות הקנאניות

‫שהיא השפה של חירה מלך צור שהוא ‫מוצא את שורשו בחירה ראה הוא העדולמי

‫כן כן חירה שהוא ראה הוא עדולמי

‫אז המשמעות של המילה שוע ‫היא דקל דקל לא נותן פירות תמר

‫נותן פירות תמרים אם כן יש פה ‫משהו פורה יותר מאשר אצל יהודה

‫והיא ער בכור יהודה רע

‫בעיני השם והאם יתאו השם ‫לא נאמר במה הוא היה רע

‫אבל זה כמעט תרמז בעובדה שהוא היה בכור

‫הבכורות אנחנו רואים לאורך כל ‫ההיסטוריה שיש להם מסורת של כישלון

‫מה שהוא לא הולך עם ‫הבכורות כנראה בגלל שהבכור

‫נכשל במשימה העיקרית ‫של הבכורה שהיא להיות אח

‫כלומר האחווה נכשלת אצל ‫הבכורים ולכן אחת המסקנות שתתבקש

‫שתתבקשנה מתוך ספר בראשית זה ביטול המעלה ‫הכהנית של הבכורה והעברתה לשושלת ההרון

‫על כל בנים לא נאמר בדיוק במה הוא היה רע

‫יש כאן רמז בשמו היה רע

‫והאם יתאו השם

‫והיומר יהודה לאונן

‫בוא אל אשת אחיך

‫ויבם אותה

‫והקם זרע לאחיך

‫מה זה הרעיון הזה

‫הרעיון שהוא צריך האח לקחת לאישה את אשת אחיו

‫המת כיוון שהיא לא הביאה ‫ילדים לעולם הוא צריך ליבם

‫מאיפה בכלל יהודה לקח את הרעיון

‫ייתכן מאוד שזה רעיון קדום כלומר ‫לא נאמר שיהודה ממציא את הרעיון

‫אולי הוא הראשון בישראל ‫שמשתמש בו אבל הרעיון הוא קדום

‫אלא שאנחנו נראה שדווקא הרעיון היפה ‫הזה שהוא להציל את המוות מן העבדון

‫הרעיון הזה הוליד בעיות כמו שאנחנו נראה ‫ויש שאלה מה התורה תעשה עם מצוות האימון

‫אבל הרעיון שלוקחים את ‫אחד הקרובים של המת ואומרים

‫לו עליך להמשיך את ‫המשפחה של הנפטר דרך אשתו

‫הוא רעיון יפה מאוד שעניינו ‫לגאול כלומר כבר מופיע

‫אצל יהודה רעיון חדש ‫שעד עכשיו לא שמענו עליו

‫חוץ מאשר אצל בנות תלות שגם הן עשו ‫אימון הרעיון שמה שאבוד ניתן להצלה

‫זה היסוד של רעיון אחר שאנחנו מוצאים ‫בתורה זה רעיון התשובה התשובה החטא

‫החטא הרי הייתי אומר מפסיד את כוחות ‫האדם מוסר את הכוח של האדם אל התומעה

‫והנה התשובה משיבה את האדם לאור באור השם ‫המוות הוא החטא היותר גדול הוא החטא הקוסמי

‫יש אפשרות להתגבר על המוות ‫להשיב את המוות אל התקווה זה רעיון

‫של שבט יהודה ואנחנו נראה שהוא ‫שונה במהותו מהתפיסה של יוסף

‫יוסף כידוע דיברנו על זה מילי שבוע ‫שעבר ידוע בחינויו אצל חזל בשם יוסף הצדיק

‫אז מה יותר גדול צדיק או בעל ‫תשובה נחלקו מה מי אמר בעל תשובה מי

‫אמר בעל תשובה אתה כלומר אני מבין ‫שאתה לא אוהב את השיטה של רבי אבאו

‫כלומר אתה לא אוהב את השיטה ‫של רבי יוחנן ואתה חולק על רבי אבאו

‫בסדר תודה רבה בסדר מותר לך ‫אבל מי אתה כדי להחליט בין המורעים

‫המורעים נחלקו בדבר הזה האם בעל תשובה ‫יש לו עדיפות או צדיק אמור יש לו עדיפות

‫ייתכן מאוד שהמחלוקת הזאת בין ‫המורעים שאתה החלטת שאתה כבר יודע

‫מי הצודק המחלוקת הזאת היא ‫כנראה מחלוקת קדמונים יוסף ויהודה

‫כי האופן שבו יהודה מתנהג הוא מתנהג ‫אנחנו נראה את זה לרוח הפרשה כבעל תשובה

‫בעוד שיוסף מתנהג כצדיק אמור כלומר יוסף ‫הוא צדיק כזה שאם הוא ייפול בחטא אין לו חזרה

‫כן הרי כתוב היהו הביתה לעשות ‫מלאכתו רצה להיכנע לאשת פוטיפאר

‫להפצר אותה אומרים חז״ל ראה ‫את הפנים של אביו ונמנע מן החטא

‫מה המשמעות שהוא רואה את ‫הפנים של אביו הפסיכואנליטיקאים

‫יגידו לכם שהייתה לו תסביך ‫מסרס שבא דרך הדמות של האב

‫או שדומה בצורה יותר פשוטה ‫שיוסף הבין שאם הוא ייכנה לאשת

‫פוטיפאר בניו כבר לא יהיו דומים ‫לאביו ולכן לא סיכוי לתקן את זה

‫כלומר ההתבוללות תוציא אותו ‫לחלוטין מן הכלל ולכן אין לו סיכוי

‫ולכן נמנע מן החטא כלומר הוא ‫מוכרח להיות צדיק מה שאין כן יהודה

‫שהוא אומר אומנם אפשר ליפול אבל ‫אפשר גם לתקן כן יהודה הוא הבעל

‫תשובה אפשר לומר שהמחלוקת בין ‫יוסף ליהודה היא בדיוק המחלוקת הזאת

‫בין המוראים מהאדיש. כן אז ‫אם כן אנחנו אומרים שהיסוד של

‫רעיון התשובה שאנחנו נראה אותו ‫אחר כך מיוסם בפועל אצל יהודה

‫מתחיל קודם כל מרעיון האיבום כלומר ‫אנחנו רואים שהדבר היותר טרגי שיש

‫במציאות הלו הוא המוות ושיש תיקון ‫אפילו למוות אומנם ער מת אבל אפשר

‫ליאבם את אשתו יש תקווה ‫לשושלת של ער דרך עונן

‫מובן כן בבקשה

‫זה לא אותו אדם זה בטוח

‫אבל זה אותה נשמה

‫לא ביה שם אחים ביה שם קרובים

‫ואז הוולד הוא יהיה הגלגול של ער

‫מובן

‫זה הייתי

‫אתה מבין מה שאני אומר

‫אז למה אתה לא שואל, אני צריך ‫כשאני רואה את העיניים המזוגגות

‫שלך לשאול האם הבנת וכשאני מבין ‫שאתה לא הבנת אני צריך ללחוץ עליך

‫תגיד שאתה לא הבנת

‫אני שוב חוזר על הדבר הזה נאמר בספר

‫דברים במצוות היבום כפי ‫שהתורה ניסחה אותה אחר כך

‫נאמר שם לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר

‫נכון

‫יבמה יבוא עליה ויבמה

‫והיה הבכור אשר תלד

‫יקום על שם אחיו המת

‫נכון ולא ימחה שמו מישראל

‫בוא נבדוק טוב טוב את המילים

‫והיה הבכור אשר תלד

‫יקום על שם אחיו המת

‫אחיו של מי

‫אחיו של הבעל החדש

‫ואולי על שם אחיו של הבלד

‫מי אמר שהוא לא האח

‫כלומר אם אותה נשמה חוזרת דרך הבן

‫יוצא שהבן הוא האח של האבא שלו

‫אני חוזר על זה

‫אם אנחנו ניקח כהנחה

‫שעל ידי מצוות היבום הנשמה ‫שלה נפתח חוזרת דרך הילד הזה

‫נכון

‫יוצא שהילד הוא האח של הבעל

‫לכן והיה הבכור אשר תלד

‫יקום על שם אחיו המת

‫נכון ולא ימחה שמו מישראל

‫כלומר יש כיוון שאותה אישה נקשרה לאותה משפחה

‫יש להניח שיש למשפחה הזאת שליחות

‫חלק מהשליחות זה הבעת הנשמות האלה לעולם

‫מאחר והנשמה הזאת לא באה לעולם

‫אז צריך להשיב את זה עוד פעם

‫מובן

‫ואם לא הם אחים

‫אם הם לא אחים

‫בוא נבדוק זה בדיוק מה שאנחנו נבדוק פה

‫כן

‫והשאלה היא מי יוצא מהעודה ‫שני מחמדים בשתי סיבובים אחרות

‫נמצא בסיבובה המצרית ונמצא בסיבובה הענית

‫יפה מאוד

‫כלומר אתה אומר שיוסף ויהודה ‫מתמודדים בזירות שונות לגמרי

‫נכון כלומר יוסף נמצא בזירה

‫זירת מצרים

‫שאימא הוא נופל בתוכה אין לו שיבה ממנה

‫לכן הוא מוכרח במצרים להיות צדיק

‫אחריו בין צדיק לבן התשובה

‫קוראים לו כמה התשוואה שזו באותו סיריון

‫נכון כלומר זו אסטרטגיה אחרת

‫נכון אתה צודק

‫למשל בתחילת ספר שמות נאמר דבר מאוד מעניין

‫ואלה שמות בני ישראל הבאים

‫מה האם אלה? מצרים מה? מה זה מצרים?

‫מה זה מצרים מה בעברית?

‫למצרים מה משהו למצרים?

‫בדרך אל מצרים

‫נכון כלומר איפה נעצרו בני ישראל?

‫בארץ גושן

‫כלומר לא נכנסו לעומקה של מצרים

‫למה? כי זה מסוכן

‫נכון ראובן, שמעון, לוי ויהודה וכו' וכו'

‫ויוסף

‫היה בן מצרים

‫מה אומר רשי?

‫ויוסף היה במצרים

‫נו מה רשי אומר?

‫לא יודעי?

‫הוא בצדקו

‫הוא בצדקו

‫מה פירוש הדבר?

‫למה רשי אמר את המילה הוא?

‫המשפטיק היה שרשי אמר

‫יוסף היה במצרים בצדקו

‫שנדע שלמרות שהוא היה במצרים הוא נשאר צדיק

‫מה התכוון רשי כשהוא אמר הוא בצדקו?

‫מי זה הוא?

‫הוא ולא אחר, יפה מאוד

‫רק יוסף יכול להיות במצרים ולהישאר בצדקו

‫ולכן כל שאר עם ישראל

‫לא יכולים לנקוט בעמדה הזאת

‫כמובן? טוב

‫אז גם פה אנחנו רואים שהעמדה ‫של יהודה היא עמדה מאוד מדהינת

‫הוא רוצה לתקן מה שאפשר

‫והוא עושה את זה בתוך ארץ ישראל

‫יכול להיות שבמצרים ‫יהודה לא היה יכול להתמודד

‫יהודה היה בעמדה כזאת שמתחתחילה

‫הוא קובע שלא יורדים למצרים

‫כן

‫למה זה יוסף הוא רשע על ‫ענות של תשובה ותשובה לעולם

‫ומצב שהוא מאוד מאוד עפין בגלל אהב וכו

‫יוסף לא בא להחזיר בתשובה את העולם

‫הוא בא לכפות את אמונת אהבות על העולם

‫זה משהו אחר לגמרי

‫ואנחנו נראה שהאופן שבו יוסף עושה את זה

‫זה באופן סך הכל די כופה

‫בעלים

‫במובן? בללא שיתוף הרצון של הנגאלים על ידו

‫כן המהלך הכלכלי הוא מהלך כפוי על ידי המדינה

‫ברור? כלומר שהוא מכריח את ‫האנשים מפני הרעב לקבל את שיטתו

‫זה שיטה אחרת לגמרי

‫אין פה שותפות הרצון של הנגאל

‫מה שנקן עשה ליהודה שהוא מצפה

‫הוא אומר לו לבנו עשה כך וכך

‫אתה רוצה לא רוצה

‫ברור?

‫והידע עונן כי לא לא יהיה הזרע

‫כלומר הוא מבין שזה לא ההמשכיות שלו

‫זה ההמשכיות של ער

‫והיה אם בא אלה שטחיו

‫ושחט הרצון הביא תנתון זרע לאחיו

‫אז מה פה הנקודה?

‫היעדר חסד

‫כלומר הוא לא מסוגל גם לאחווה

‫כלומר זה דבר מאוד מושנה

‫הרי הבן השני לפי מה שלמדנו הוא תמיד בהגדרה

‫זה שאצלו האחווה היא טבעית יותר

‫מאשר אצל הבכור

‫נכון? כי הבכור היה קודם כל בן

‫והנסיבות הפכו אותו לאח

‫מה שאין כן אצל הבן השני

‫שהוא מלכתחילה נולד אח

‫אז הוא יודע שהוא שני

‫כמו הבל שהוא ידע מלכתחילה שהוא שני

‫ולכן הוא הבכור האמיתי, בכור בית כפרש

‫האות השנייה ביחידות, בעשיריות ובמאות

‫אם כן היה ראוי שעונן דווקא

‫ינהג בחסד עם אחיו

‫ולכן אצלו החטא של אי עשיית חסד עם אחיו

‫הוא יותר חריף מאשר אצל האח הראשון

‫אצל הבכור

‫ויהירע בעיני ה' אשר עשה

‫ויאמת גם אותו

‫המילה גם מיותרת לחלוטין

‫היה מספיק לכתוב ויאמת אותו

‫אני יודע שעיר הומת

‫אז למה צריך להגיד שעונן גם הומת?

‫הוא מת מאותה הסיבה

‫כלומר שגם העיר לא רצה להביא זרע בכלל

‫כנראה לא רצה להביא ילדים בכלל

‫כי הוא רצה שתמר תישאר ביופיה

‫כלומר זה מזכיר לנו את החטא של התקופה של

‫למך עם עדה וצילה אם אתם זוכרים את זה

‫אם כן אנחנו רואים שיש פה חברה

‫שיש לה פוטנציאל להביא גאולה לעולם

‫והיא מסתגרת בתוך האגואיסטיות שלה

‫כן האגואיזם, אגב מעניין מאוד

‫החטא הזה פה של ושיחת ארצה

‫איפה הוא כתוב בתורה?

‫פגם הברית, פה אם כן זה לא ממש פגם הברית

‫כי זה פגם הברית המחובר ‫לסירוב להביא זרע להכיב

‫אבל איפה זה כתוב בתורה?

‫כן, ארי שלחן ערוך, הזוהר אומרים

‫זה חטא נורא והיום זה החטא החמור ביותר בתורה

‫איפה כתוב?

‫למטב ידיעתי כתוב רק פה

‫למטב ידיעתך כתוב רק פה

‫אמנם יש דעות אחרות

‫שאומרות שכתוב במקום אחר

‫אבל מה שמעניין אותי זה לא להביא לכם ‫את המקורות שאומרים שזה כתוב במקום אחר

‫אני רק רוצה לראות מה כתוב ‫בפרשת עריות בפרשת החרימות

‫כן, הרי בפרשת החרימות יש רשימה של העריות

‫מהו הסדר של העריות?

‫קודם כל התורה אוסרת על האדם את ערוות

‫אמו, אחותו, ביתו

‫מה זה המעגל הזה?

‫זה אנשים שממצאות איתו בבית

‫אשת אחיו, דודתו

‫אחר כך זה עובר גם ל... כלתו

‫כן, כמו מרחיבים את המעגל

‫אחר כך עם הזכר שזה יותר זר

‫עם הבהמה עוד יותר רחוק

‫מה כוונת התורה בסדר הזה?

‫לומר לאדם שאת האהבה

‫הוא צריך לחפש לא בבית אלא בחוץ

‫לך לחפש אישה מחוץ למשפחה שלך

‫בגלל שאתה צריך באהבה

‫להכיר את מישהו אחר ממך

‫בעצם נשאר בתוך המעגל הקרוב

‫זה לאהוב את עצמך בלבד

‫זה הפחד מפני היציאה

‫ומה זה פגם הברית?

‫זה אהבת עצמו

‫ולכן אפשר לומר, אף על פי ‫שזה לא כתוב בתורה במפורש

‫זה כאילו כתוב

‫זה מובן מאליו, מתוך הסדר של התורה

‫טוב, בואו נראה נמשיך

‫אנחנו רואים כשהמשפחה של יהודה

‫יש לה נטייה של חטא

‫איזה חטא?

‫החטא של הסתגרות, של האגואיזם

‫מה היה הוויכוח בין יוסף לבין יהודה?

‫האם צריך לטפל באחרים על ידי יציאה אליהם?

‫או שצריך לבנות את המרכז בתוכנו, בארץ ישראל

‫ולחכות שאחרים יבואו

‫זוכרים? שזה הוויכוח

‫אז כל אחת מהאסטרטגיות האלה

‫היא לגיטימית

‫אבל לכל אחת מהאסטרטגיות האלה יש סכנה

‫הסכנה של משפחת יהודה

‫זה להסתגר בתוך עצמו

‫עד כדי חטא

‫והסכנה של משפחת יוסף

‫זה לצאת מעבר לראוי

‫עדשת פוטיפאר

‫ולהסתכן בחטא

‫כלומר, יש חטאים של זה, חטאים של זה

‫כן, בבקשה

‫האמרות היו כמובן דוגמאות שהתורה ‫לא הייתה צריכה לכתוב את האופן?

‫היא לא כתבה את האופן

‫אבל זה כאילו יספור תורה?

‫זה כאילו מובן מאליו

‫לא אמרתי יספור תורה, ‫אבל זה כאילו מובן מאליו

‫אז למה זה לא נכנס כאילו לתור...

‫יש לי תיאוריות למה זה לא נכתב

‫יש לי תיאוריות למה זה לא נכתב

‫למה זה לא נכתוב בתור לה?

‫אתה אומר שזה כתוב בתור לה?

‫לא, אני שואל למה זה לא נכנס בתור לה?

‫יש לי תיאוריות למה

‫מותר שתהיינה לי תיאוריות בזה

‫עכשיו מה שאני רוצה להוסיף ‫כאן, תסתכלי לרגע אחד

‫מה אתה אומר?

‫אה, תעזוב

‫תסתכלו רגע אחד בפרק למתת

‫פסוק ידבק

‫פרק למתת, פסוק ידבק

‫ותתפסאו בבגדו למור

‫פרק למתת, פסוק ידבק

‫קשה לך למצוא?

‫מה המאמץ שאני מבקש מהתלמידים?

‫רק דפדוף

‫זה כזה קשה?

‫אתה רוצה, אני יכול להביא לך מישהו בכסף

‫הוא יהיה מוכן לדפדף לך

‫מצאת? יפה

‫ותתפסאו בבגדו למור שכבה עימי ‫ויעזוב בגדו בידה ויענוס ויצא החוצה

‫ויקי ראותה כי עזב בגדו בידה ויענוס החוצה

‫פסוק תדבה ויקי שומעו כי ירימו תיקאו לי ‫ויקאו ויעזוב בגדו ויצאי ויענוס ויצא החוצה

‫יש פה הדגשה מאוד מעניינת

‫כלומר יוסף יוצא החוצה

‫זה האופן שלא להתמודד עם אחת

‫לעומת זה מה נאמר בייבום בתורה

‫כי ישבו האחים יחדיו ומת אחד מהם

‫מה כתוב בהמשך

‫לא תהיה שתמת החוצה

‫וייזר יבמה יבוא עליה

‫כלומר זה התמודדות הפוכה לגמרי

‫יוסף פונה אל החוץ ויהודה פונה אל הפנים

‫בואו נמשיך אם כן בפרק למתחת

‫פסוק יהודה א'

‫מה?

‫למה עונן מתנהג בצורה כזאת?

‫למה עונן מתנהג בצורה כזאת? ‫כי עונן הוא אגואיסט

‫לא הוא אומר כי לא יעזב

‫נכון, זה מה שהסברנו

‫הוא לא מחליט ש... לא הוא ‫ידע, הוא לא מחליט, הוא יודע

‫הוא יודע שעכשיו הוא צריך ‫להקים שם לאחי ולא לעצמו

‫הוא לא מעוניין לעשות ‫את החסד הזה, הוא אגואיסט

‫זה מה שכתוב

‫פסוק יהודה א'

‫מה לכאורה מתבקש אחרי שמת עונן

‫ששלה השלישי יהיה בן, נכון?

‫והיום אומר יהודה לתמר כלתו

‫שביא על מנה ותביא, אחד ‫יגדל שלה, בנקודה שלה עדיין ילד

‫כן, מה זה ילד? ילד קטן, לא מאוד קטן אבל הוא

‫כדאי שכדי שהוא יחזיק בית, הוא צריך בכל זאת

‫לגדול יותר

‫כי אמר, פן ימות גם הוא כאחד

‫הוא רואה תמר כאישה קטלנית

‫ולכן הוא חושש

‫שמה החתונה, הנישואים האלה עם תמר זה מזיק

‫הוא חושב שתמר לא בסדר

‫הוא לא יודע מה קרה שם ביניהם

‫ותלך תמר ותשב את אביה

‫וירבו הימים ותמות בתשוע אשת יהודה

‫כלומר, הענף שלו כבר התייבש

‫אין ליהודה יותר תקווה מאשתו

‫מתה אשתו

‫ואינך הם יהודה

‫ואין לו אישה

‫ויעל על גוזזת צונוהו

‫וחירה רעיהו עדו למי

‫תמנעת

‫והיו גד לתמר למור

‫הנה חמיך עולה תמנעת

‫לגוז זונו

‫ותסר בגדל מנותה מעליה

‫ותחז בצעיף ותתעלף

‫ותשת בפתח עיניים

‫אשר על דרך תמנעת

‫הכירה עתה כי גדל שלה

‫והיא נותנה לו לאישה

‫ויראה היהודה

‫ויחשבה הלזונה

‫כי חיסת פניה

‫והיא תליה אל הדרך

‫והיא אומר

‫הבנה אבוא אליי

‫כי לא ידע כיכלתו היא

‫ותמר מה תיתן לי

‫כי תבוא אליי

‫כלומר מה כל הסיפור הזה

‫למה היא מתחפשת לזונה

‫מה היא רוצה

‫מה

‫זרע

‫רק זה

‫היא רוצה להקים שם

‫לשני הבעלים שלה

‫היא רוצה להקים

‫כלומר הם לא מעוניינים

‫אבל היא מעוניינת

‫שיהיה המשך לאיר

‫ושיהיה המשך לאונן

‫כלומר היא צדקת

‫היא עושה חסד עם המתים

‫כן

‫נכון שאונן לא רוצה

‫אז מה אם אונן לא רצה

‫שואלים אותו

‫אבל שואלים אותו

‫אז הוא התנהג לא יפה נכון

‫אז מה לא צריך בשביל זה לתקן אותו

‫למה אומרים קדיש תגידו לי

‫אם לא כדי להעלות את נשמת המת

‫אם צריך להעלות את נשמת המת

‫זמן שהמת לא בסדר לא

‫זמן שהמת עשה משהו לא בסדר

‫הוא יודע שאתה אומר עליו קדיש

‫אם הוא צדיק גם הוא

‫מה הוא צריך את העילוי נשמה שלך

‫כן מה אתה אומר

‫מתקנת יהודה בשלב הזה

‫הוא מתקנתו שלא יהיה שקלת יהודה

‫שלא יהיה זרח

‫או שהוא מתכנן ששלה יתחתן עם אישה אחרת

‫אולי הוא מתחתן ששלה יתחתן עם אישה אחרת

‫בין כן הוא לא יודע איך לפתור את הבעיה

‫כן

‫תמר מהוותיק במשפחה

‫כן

‫עכשיו מה אמרנו

‫כדי להעמיד זרע על המת

‫צריך

‫שאחד מקרובי המשפחה

‫יבוא עליה נכון

‫אז היא אומרת טוב בסדר

‫לא שאלה אז יהודה

‫מובן

‫כן

‫זה בעיה

‫למה הוא לא יכול

‫זה כאילו הראיות

‫איפה הוא ראית את זה

‫איפה זה כתוב

‫בפרשת הראיות

‫זה נכון

‫פרשת הראיות הזאת נאמרה

‫לבני ישראל

‫היא לא נאמרה לבני נוח

‫מה

‫לא שומע

‫בוודאי

‫אם זה לא נאסר אז זה מותר

‫יוצא לפי זה שכאשר

‫מה אתה רוצה

‫יוצא לפי זה שכאשר

‫יהודה יראה שתמר בהיריון

‫הוא יחשוב

‫שהיא לא בסדר

‫והוא איננו יודע שהיא בסדר גמור

‫נכון היא עשתה מצווה לא

‫הוא לא בסדר

‫והיא עשתה מצווה

‫מה אתה אומר

‫למה אתה רואה תמר באורח יהודי

‫למה אני רואה תמר באורח יהודי

‫כי זאת האמת מה אני יכול לעשות

‫יוסף חסד עם האמיתים

‫כל הכבוד לה

‫איזה צדיקה היא מוכנה אפילו להתחפש לזונה

‫ולהעמיד שם לבעלים שלה

‫היא רוצה ילד

‫היא רוצה ילד? אז היא משמעת לך את יהודה

‫למה היא עשתה לפיל אותו

‫זה מה שכתוב לא

‫זה מה שכתוב לא

‫והתשב יפתח עיניים

‫אשר על דרך תמנעת

‫כי ראה תה כי גדל שלה והיא לא ניתנה לו לאישה

‫נכון כתוב או לא

‫נכון והיא ראה יהודה

‫ועשה לזונה כי ספניה והייתי לה על הדרך

‫כלומר היא מפילה אותו בכוונה

‫נכון? עכשיו היא

‫יוצא לפי זה שהוא שהוא לא יודע בעצם

‫עם מי הוא בעצם

‫עשה את המעשה

‫היא יודעת ולכן ההיריון שלה

‫הוא רעיון מבורך

‫היא יודעת

‫שהיא בעצם מצילה

‫את השושלת של שבט יהודה

‫נכון? מה אתה אומר?

‫אני רוצה להמשיך את הקו

‫אנחנו רואים בהמשך שלנו

‫אם תמרה הייתה בעצם לא

‫נערה למישהו אחר

‫ששבת כזונה

‫דינה היה להסלל

‫זה היה פתח היחיד שלה

‫בין אם היא רצתה להמשיך את השושלת של אירושלם

‫או בין אם היא לא רצתה

‫להלדת ילד

‫ולהמשיך את עצמה

‫כן, הוא אומר משהו

‫מאוד מעניין

‫בעצם לא הייתה לה ברירה

‫כי הרי היא הייתה אסורה לכל אדם אחר

‫בעולם, נכון?

‫עכשיו אני שואל אותך שאלה

‫לפי ההלכה, לפי התורה

‫אם אדם לא מעוניין ליבם

‫מה הוא עושה? חולץ

‫נכון? עושה חליצה

‫אז למה

‫לא נעשתה חליצה? וגמרנו

‫והם שחררים אותה

‫אנחנו רואים אבל שבכל זאת הם לא תוקעים אותה

‫אני שואל אותך למה תוקעים אותה? מסכנה

‫למה בעצם

‫שלא יעשו לה חליצה?

‫כלומר שדיני חליצה לא היו קיימים בזה

‫יפה, דיני חליצה לא היו קיימים

‫כלומר התורה בעצם

‫כשהיא המשיכה את מצוות האיבום

‫שני פרטים

‫שני פרטים שאם הם היו קיימים בימי יהודה

‫אז כל הסיפור הזה

‫לא היה קורה

‫מהם שני הפרטים? א', שהאיבום נעשה

‫באך בלבד

‫ולא בכל קרוב

‫זה חידוש של חידשה התורה

‫כלומר היא צמצמה את היקף של האיבום

‫דבר נוסף היא צמצמה דבר נוסף

‫שמי שלא מעוניין אפשר לחלוץ

‫נכון?

‫כלומר שני הדברים האלה לא היו

‫והלקחים של מה שקרה

‫זה שני

‫הפרטים ההלכתיים האלה

‫עכשיו יוצא לפי זה

‫מה? כלומר לפי המקובל

‫אז אי אפשר היה לה

‫לעזוב את

‫את המשפחה בעצם

‫אני שואל אותך שאלה מאיפה הדין הזה

‫בעצם שהיא לא יכולה לעזוב את המשפחה

‫אני אגיד לך מאיפה זה בא

‫אני אגיד לך מאיפה זה בא

‫זה החלטה של יהודה

‫כלומר יהודה בתור מחוקק

‫בתור ראש שבט

‫מה?

‫הוא, לא יודע אם הוא קשר או לא, הוא החליט

‫שזה הדין. כלומר זאת הקנת בדין

‫הרי למה לסורוף

‫אותה עם מזנתה, הרי זה לא בדין

‫לבני נוח בכלל, נכון

‫אלא זה בדין מה, בדין

‫מלכות. בדין מלכות

‫יהודה יכול לקבוע את הנהלים

‫המקובלים בשבט שלו

‫אז הוא לא בסדר, כי מצד אחד

‫הוא לא מוכן שתתייבם

‫מצד שני הוא לא מרשה לה להתחתן עם מישהו אחר

‫נכון?

‫מה אתה אומר? טוב

‫לכן היא באה ללמד אותו משהו

‫אבל הוא לא קבל את הדבר של הוא יחוס

‫למה?

‫הרי היבום על ידי כל הקרובים היה דבר

‫מקובל כבר בימי קדם

‫והרי היה מבנות לוט

‫והרי היה מבנות לוט

‫שבנות לוט עשו ייבום

‫לאנשי סדום והמורה, נכון

‫זורא זוכר את זה

‫כשלמדנו את הפרשה של בנות לוט

‫למדנו שזה ייבום שם

‫אז כך שבעצם המוסד של היבום קדום

‫זה שאי אפשר לצאת

‫מן היבום, זה בעצם החלטה

‫שפטית של יהודה

‫כן

‫אתה לא יכול להביא רעיון על הילתים יהודה

‫כי אתה תהיו הורים אותם, זה לא מתנה

‫כן, אבל זה אשמתו, הוא לא בסדר

‫זה לא מה שהיא בסדר

‫זה לא מה ש... זה שהוא לא בסדר ‫זה לא מה שהיא בהכרח צדיקה

‫זה לא מה שאינטרס שלה זה אינטרס רק

‫זאת אומרת שהמניעה שלו היא רק מניעה טעור

‫ולא מניעה אינטרסנט

‫אולי

‫אבל אנחנו יודעים מההתנהגות שלה ‫אחר כך שהיא אישה מאוד אידאליסטית

‫היא אפילו לא רוצה לבייש את יהודה

‫נכון?

‫כן

‫מה עשית בשרה?

‫כי הם הבינו שזה כמו זנות

‫כלומר היא קשורה למשפחה, כלומר האישה מתחתנת

‫היא מתחתנת עם משפחה

‫באופן מקרי

‫באופן ספציפי

‫באופן ספציפי

‫כשהיא מתחתנת עם אותה ‫משפחה היא מתחתנת עם אדם פלוני

‫במשפחה, הוא מת

‫היא קשורה לאותה משפחה

‫כן

‫לא מניח בהתשובה יהודה

‫לא רק אומרת שהשתדלים שלו

‫משהו כאילו

‫אני מקח את זה לטמר ולא

‫מה איזה

‫מזמה

‫לא הבנתי את השאלה

‫כאילו שמתו את שתי הילדים

‫כאילו אמרת לבניית שלה

‫נכון

‫מה השאלה

‫למה הוא לא

‫למה הוא לא

‫למה הוא לא

‫כלומר למה

‫הוא מאשים את טמר

‫ולא מאשים את בניו

‫נכון

‫נכון, אני לא יודע

‫לא יודע

‫כן בבקשה

‫למה לעומנן

‫יש בעיה שהיה אגויסטי

‫מעט מוסר טבעי

‫מה זה אגויסטי

‫זה הגדרה טבעית לא

‫זה לא בתורה כתוב

‫למה היה אמור לחשוב שזה לא בסדר

‫למה עוד נענע היה צריך לחשוב

‫שזה לא בסדר כי זה לא בסדר להיות אגויסט

‫זה לא חשוב

‫שזה כן מוסרי להיות לא מוסרי

‫זה רק שהוא עושה את זה

‫איך אפשר לחשוב שזה מוסרי להיות לא מוסרי

‫הוא לא ימין במוסר

‫אה הוא לא ימין במוסר אז הוא לא בסדר

‫למה הוא היה אמור להבין

‫כי האדם

‫הוא אמור להיות מוסרי

‫זה מבחן של האדם

‫זה הידיעה של מה שנקרא

‫המוסר הטבעי

‫בדיוק

‫המוסר זה לא דבר שלומדים מהתורה

‫זה דבר שקודם לתורה

‫כן בבקשה

‫אפשר להסביר את ההתנהגות של יהודה

‫נראה

‫באפשר שהוא מסתובב

‫הוא נופל בתערת ניוף

‫הוא הולך אחרי זונה

‫בן של יעקב

‫הוא נופל בתערת ניוף

‫מישהו פה רוצה להתערב

‫עכשיו לא נכין

‫כי כבר

‫אשתו נפטלה

‫בסוף לא אבל אתה לא יודע שזאת

‫רגע רגע

‫העובדה שהוא הלך

‫לזונה

‫הוא היה אלמן

‫מה זה קשור לעניין

‫מה זה קשור לעניין

‫לפי התורה האדם יכול להתחתן עם כמה אנשים

‫אז זה לא קשור לשאלה אם הוא אלמן או לא אלמן

‫נכון אין לזה שום קשר

‫זה נקרא זה במוסרים האירופאיים של ימינו

‫אבל פה מדובר על משהו אחר

‫הרי אם אדם רוצה לעשות שתי נשים

‫או שלוש נשים או ארבע נשים הוא יכול נכון

‫אז כך שזאת לא הנקודה

‫זה לא אלמנותו

‫שפותר את אותו או מחייבת אותו

‫בסדר עכשיו אני יכול לחזור לשאלה שלו

‫תודה

‫האם זה בסדר

‫שהוא בעצם

‫יחסים עם זונה

‫איזה מין התנהגות זאת

‫זה לא יפה נכון

‫טוב אז אתם לא קראתם את הרמב״ם

‫מה כתוב ברמב״ם

‫בספר קדושה

‫ספר קדושה בלחות היסטוריה

‫תודה

‫בפרק א'

‫זה אומר כך

‫קודם מתן תורה

‫היה אדם

‫פוגע

‫כן הפוגש

‫אישה בשוק

‫מה זה בשוק

‫ברחוב

‫אם רצה הוא והיא

‫ליסה אותה

‫מכניסה לתוך ביתו

‫ובועלה בינו לבין עצמו

‫ותהיה לו לאישה

‫כיוון שניתנה תורה

‫נצטבו ישראל שאם ירצה האיש

‫ליסה אישה יקנה אותה תחילה

‫בפני עדים ואחר כך תהיה לו לאישה

‫שנאמר כי היא ייקח איש אישה

‫ובא אליה

‫אחר כך

‫בהלכה ד'

‫קודם מתן תורה

‫היה אדם פוגע אישה

‫בשוק

‫אם רצה הוא והיא

‫נותן לה שכרה

‫זה אומר שלם כסף

‫ובועל אותה

‫על עם הדרך והולך

‫וזו היא הנקראת

‫קדשה

‫משניתנה התורה

‫נעשרה הקדשה שנאמר

‫לא תהיה קדשה מבנות ישראל

‫לפיכך

‫כל הבועל אישה לשם זנות

‫בלא קידושים לא קי

‫מן התורה לפי שבעל קדשה

‫זאת אומרת דבר אחד ברור

‫אם כן שבזמן יהודה אין לזה

‫כל איסור נכון

‫זה כן עונה על השאלה בגלל שההזדקקות

‫שלו אל תמר

‫באה מפני שהוא כבר אלמן

‫ואין לו אפשרות של אישות

‫ולכן מבחינת המוסר שקודם

‫למתן תורה אין בזה כל בעיה

‫מה כן הבעיה

‫שאין בזה קדושה

‫כלומר זה שהתורה עשרה את זה

‫והחיבה שמוניין

‫באישה חייב

‫בחופה וקידושים

‫זה בגלל שהתורה רוצה להשיב

‫את כל המעשה של האישות אל הקודש

‫כן שזה בעצם

‫היה הוויכוח

‫בין הנחש לבין

‫האדם הראשון נכון

‫שהנחש התקנה ככה אומרת

‫הגמרא שהייתה לו כנעה

‫באדם הראשון במה הוא כנע בו

‫הוא כנע בזה שהוא ראה

‫שהקשר בין אדם לבין חווה

‫היה מעשה של אישות

‫קדוש

‫והוא בא מצד האישות

‫מצד הטבע

‫בסדר אז זאת אומרת שיש פה נפילה

‫מן הקודש של הטבע

‫ובמובן הזה בבית יעקב

‫הדבר הזה הוא לא ראוי

‫וזה מה שכתוב וירד יהודה

‫מימיך הוא יורד לא שהוא

‫עבר על איזשהו איסור

‫אבל הוא לא בסדר

‫והיא מודעת למצבו

‫השפל של יהודה והיא מנצלת

‫את זה כדי להפוך את

‫חולשתו של יהודה

‫למצווה כי הרי

‫על ידי כך היא משיבה

‫את הנשמות של עייר ועונן

‫לעולם בסדר

‫טוב

‫ויאמר

‫בסדר אני קורא

‫בפסוק ת'זין

‫וית אליה אל הדרך ויאמר

‫הוו נא הבוא אלייך כי לא ידע כי חלטוי

‫ותומר מה תיתן לי כי תבוא אלי

‫ויאמר אנוכי השלח גדי

‫עייזים מן הצון

‫ותומר אם תיתן הרבון

‫את שלחי לך, עושים פה עסקים

‫לא, מה אתה רוצה

‫מה

‫בעיה על

‫כן

‫מה הבעיה

‫הרב אמר שתתן בירד

‫נכון

‫אז פה הוא כאילו עולה

‫אז אתה אומר שכתוב

‫ויאל גוזיצונו אז אולי זה רמז

‫שעל ידי ירידתו זו יש לו עלייה

‫אולי, יפה, דרשה יפה שלך

‫פסוק י'

‫ויאמר מה

‫הרבון אשר ייתן לך ותומר

‫חותמך ופתיליך ומתיך

‫אשר בידיך ויתן לה

‫ויבוא אליה בתהר לו

‫מה זה הדברים האלה חותם

‫פתיל מתה

‫מה זה

‫זה סימני שלטון

‫כן

‫זה סימנים של ראש השבט

‫זה סימני שלטון, כלומר אי מעוניינת

‫במלכות

‫וזה דברים אישיים מאוד

‫כלומר אין חותם אחר

‫ככה חותם של יהודה

‫מה

‫אז חזאל אמור

‫לתפילים וכל מיני דברים כאלה

‫מה אתה אומר

‫הרב למה הוא משלח אותך ככה

‫למה הוא לא חי איתך

‫הוא לא יודע מי זאת בכלל

‫אז מה

‫הוא רוצה אישה

‫הוא רוצה אישות, הוא לא רוצה אישה

‫הוא רוצה אישות, זה לא אותו דבר

‫אז הוא בעצם ירידה

‫נכון, זה מה שאמרנו, הוא ‫נפל מן הקדושה אל הטבע

‫והיא משתמשת בטבע שלו

‫להעלות את זה אל הקדושה

‫ואתה תקום בתל אביב ואתה שר צליפה מעליה

‫ותלבש בגדי על מנותה והיא ‫שלח יהודה את גדי העזים

‫ביד ראוי הדולמי, לקח את הערבון מיד האישה

‫ולא מצאה והיא שאלת אנשי מקומה למור

‫היה הקדושה היא בעיניים על הדור

‫והיא אומרה לא הייתה בזה ‫קדושה והיה שובל יהודה והיא אומר

‫לא מצאתיה וגם אנשי המקום

‫אמרו לא הייתה בזה קדושה והיא אומר יהודה

‫שתיקח לה, פן נהיה לבוס

‫הנה שלחתי הקדי הזה ואתה לא מצאתה

‫ופדיחה קוראים לזה ‫בעברית והיא כמשלוש חודשים

‫והייתה ליהודה למור זנתה ‫תמר קלטחה וגם היא נהרה

‫מזנונים והיא אומר יהודה הוציאוה ותיסרח

‫אז מעניין יש לו יכולה של שלטון

‫חזאל אמור תמר הייתה ביתו של שם

‫שם היה כהן גדול

‫מלכי צדק מלך שלם והוא כהן אליליון

‫ואז הוא בעצם רוצה בת כהן כי ‫התחיל לזנות תביאה עם מחללת

‫בהשתיסרח אז יש פה משהו ‫מעין מה שהתורה עתידה לצוות

‫כן מה אתה רוצה? מה?

‫אתה רציתי לשמוע מה ‫המשמעות המילורית שתיקח לה

‫שהיא תיקח את זה

‫אבל היא לא מצאתה

‫לא היא תפטיל

‫הייתה הרבה

‫כן

‫אם זה שיערון אז נותר

‫נותר לך

‫היא צריכה לצאת להורג

‫היא צריכה לצאת להורג בגלל שהמקובל

‫במשפחתו של יהודה

‫זה שזקוקת איבום

‫מה שנקרא

‫היא נקמונה נשואה

‫כלומר היא לא השתחרה מן המשפחה

‫ולכן התקנה שלו

‫זה שבעצם היא חייבת צרפה

‫מה זה?

‫למה?

‫שאלה?

‫נכון?

‫שאלה או הוא

‫לא בא בחשון, הוא לא יודע שבכלל הוא בעליה

‫ושאלה, הוא עוד לא גדל

‫הוא לא מעוניין

‫כן

‫זה לא מוסר כפול

‫יש לו אחריות ציבורית

‫על סדרי השבט

‫ולכן היא חייבת צרפה, הוא לא יודע שזה ממנו

‫נכון?

‫כן

‫הכהונה של שם

‫זה מוסד הכהונה

‫נכון?

‫עבודת השם, יש תמיד

‫בכל האנושות, תמיד יש מוסד

‫של כהונה

‫נכון? דיברנו על זה

‫כשלמדנו על מלכי צדק מלך שלם, כן

‫זה כאילו יהודה לא מחובר

‫לאמיתיות

‫הרב מדבר על השבט שלו, אין לו שבט

‫יש לו את שאלה

‫שאלה זה של מישהו אחר

‫זה של תמה

‫זה שלה

‫מלשון שליה

‫אפילו עם שאלה ושאלות

‫כן

‫עדיין אין לו כלום, יש לו חוקים ויש לו הכל

‫אבל באמת, אין לו הרבה, ‫אבל הוא כל הזמן קובע חוקים

‫יש לו צהון, יש לו הרבה

‫עבדים, מושפחות, יש לו

‫הוא רואה את עצמו בתור

‫ההמשך של יעקב, אומנם זה

‫גרעיני מאוד, זה קטן מאוד

‫אבל הוא רואה את עצמו בתור מי

‫ששולט שם, כנראה שהוא גם

‫בעל השלטון, הוא יודע שהוא יכול לצוות עליה

‫להישרף

‫יש לו חותם פטיל

‫הוא מתה

‫חותם פטיל ומתה באותם הימים

‫זה סימני השלטון המובהקים

‫במצרים העתיקה לפחות

‫מה?

‫למה הוא מבקש לסרוף אותה?

‫אני רואה שאלה זה היה מקובל באותם ימים

‫הבנתי מה השאלה

‫זה היה מקובל באותם ימים

‫אז למה אתה שואל?

‫למה הוא בכלל רוצה, מבקש לסרוף אותה

‫מה היה מקובל באותם ימים?

‫מה פתאום

‫שזקוקת יימום

‫כן אבל זה מה שקורה כשאתה לא שומע את השאלה

‫של אחת השואלות שם, ששאלה את אותו הדבר

‫לפני שתי דקות ורבע ואני עניתי לה

‫טוב, הלאה

‫זהו, אפשר להמשיך

‫טוב

‫לא, אני עניתי

‫שיהודה, גם אמרתי את זה

‫לפני השאלה, אז לכן באה מהשלישית

‫בשיעור הזה, שיהודה קבע

‫כמין נוהל כזה

‫שזקוקת יימום

‫היא כאשת איש, נכון?

‫כי היא מחוברת לאותה המשפחה

‫זה אכן, זה שבעלה מת

‫זה דבר מקרי, כלומר עדיין הקישור שלה

‫אל המשפחה מחייב, כי הרי

‫עוד לא הומצאה החליצה

‫נכון? טוב

‫כן? למה התורה

‫לא מרחיבה אודות שלה?

‫רק

‫מרימה את הנקודת מבטה של תמר

‫נכון?

‫למה שהתורה תרחיב לגבי שלה?

‫התורה לא מוסרת מידע מעניין

‫תמר אומרת, בגדר שלה

‫והיא לא ניתנה למשל

‫נכון, אז מה?

‫מה השאלה?

‫זאת אומרת, לא רחיבו את הדיבור

‫זה נכון, גם לא רחיבו את הדיבור

‫על, אני יודע

‫חצרון בנו של ראובן

‫וגם לא

‫וגם לא על מרארי בנו של לוי

‫נכון, זה מציינים

‫שהם מתו, זה מאוד מרכזי בסיפור

‫נכון

‫זה מאוד, כי זה מאוד מרכזי בסיפור

‫ושלה, הוא לא מרכזי בסיפור

‫לכן התורה לא תספר עליו

‫כן?

‫אם יצא מזה דבר טוב, למה

‫התורה מגילה את הריבות?

‫למה יצא

‫מזה דבר, כן

‫אם יצא מזה דבר טוב

‫אז למה התורה מגבילה את האימון?

‫כי זה יצא דבר טוב

‫בגלל שלא הייתה ברירה

‫נכון, היה אפשר שייצא משהו טוב

‫באופנים אחרים, נכון

‫טוב, היא מוצאת

‫והיא שהלכה אל חמיה למור

‫לאיש אשר אל אלוהו אנוכי הרע

‫ותומר הכרנה למי החותמת

‫והפטינים במטעי האלה

‫והיה כריהודה והיא אומר צדיקה

‫ממני, כי על כן

‫נדדתיה לשלב איני, אלו יסף עוד לדעתה

‫כלומר הוא הבין

‫שהוא עשה טעות

‫ושהיא בעצם צודקת

‫וגם צדקת

‫והיא בית לדתה

‫והנה

‫תאומים בביתנה, למה?

‫שתי נשמות, ער

‫ועונן, אם כן ער ועונן

‫נולדו מחדש

‫אם כן כפי שזה כתוב בספר במדבר

‫במפורש

‫בפרשת פנחסה

‫מה נאמר בפרשת פנחס

‫לגבי בני יהודה

‫נאמר דבר מאוד מעניין

‫נאמר כך בפרק כבא

‫פסוק יוטץ

‫בני יהודה ער ועונן

‫עכשיו מה זה

‫המעניין הזה שם, זה המעניין של בני ישראל

‫שיוצאים מן המדבר אחרי

‫ארבעים שנה

‫ער ועונן בכלל לא רק

‫שלא יצאו מן המדבר, גם לא הגיעו

‫אל מצרים

‫אז זה מה לספור אותם

‫כן, בני יהודה

‫ער ועונן, והיה מאוד

‫ער ועונן בארץ קנאן

‫והיו בני יהודה

‫למשפחותם, לשלה משפחת השלני, לפרץ

‫משפחת הפרצי, לזרח משפחת הזרחי

‫מה אכפת לי

‫שער ועונן מתו

‫כדי להגיד שהם לא מתו באמת

‫הם לא מתו, שהרי הם

‫המשיכו דרך פרץ וזרח

‫מובן

‫טוב

‫אם כן פה יש לנו יסוד

‫ל

‫בעצם לתורת היבום

‫לתורת הגלגול

‫שהיא מסודות התורה, ופה היא

‫לכאורה מפורשת

‫והיא בלידתה והייתה נלידית ותיקח

‫מיילדת, התקשור על ידו שני

‫למור, זה יצא הראשונה

‫והיא כמי שבידו, והנה יצא האחי

‫ואתה אומר מה פרצת

‫עליך פרץ

‫והיא קרא שמו פרץ, ואחרי יצא האחי

‫ואשר על ידו השני והיא קרא שמו זרח

‫מה זה הסיפור הזה

‫יש מישהו

‫שפורץ, נכון? מה קרה?

‫מה אתה ממסוד?

‫יש מישהו שפורץ

‫מה?

‫יצא ממנו דוד

‫כן, דוד הוא מפרץ

‫כלומר השושלת המשיחית

‫עוברת דרך איזושהי פריצה

‫משהו נפרץ

‫בסדרים הרגילים

‫בין היתר גדרי עצניות

‫הוא נפרצו, כן על ידי תמר

‫וגם

‫בסופו של דבר, כל השושלת

‫של בית דוד הלבעה על ידי מישהו שמתפרץ

‫להתפרץ זה לא טוב, נכון?

‫להתפרץ זה לשון

‫חוצפה, נכון?

‫איך הגיעו לבעה

‫בעקבות משיחה

‫חוצפה יזגה

‫אומר הרב חוק בספר

‫אורות התשובה

‫בפרק ד'

‫פסקה ח'

‫בראשית

‫התפרצו

‫נתחיל

‫לפני חדש

‫באורו הגדול

‫כשהתפרצו

‫נראה הוא

‫כאילו דוחה את

‫האורה הקטנה

‫כמו האור גדול

‫דוחה אורות קטנים

‫ובני פריצים

‫קמים

‫ומתנשאים להעמיד

‫חזון ונכשלים

‫אבל הכישלון לא בא

‫כי אם על ידי האורות הקטנים

‫שנראו כאילו נתחו

‫והאור הגדול

‫פועל הלאה את

‫פעולתו וידו

‫לא יניח אשר ישוב להיגלות

‫בכל סגולותיו

‫העליונות והתחתונות

‫מה הוא מתכוון

‫כלומר, לפעמים כשיש

‫אור גדול שבא לעולם, האור

‫הגדול איננו סובל את האורות הקטנים

‫שעד עכשיו שימשו

‫למה הרב חוק רומז, לחילונות

‫של המאה

‫ה-19, בסוף המאה ה-19 נכון

‫החילונות, במיוחד

‫הציונית, דוחה את

‫האורות הקטנים הדתיים, לא יכולה לסבול

‫את זה. למה?

‫בגלל שהאורות הקטנים הדתיים

‫מעכבים את המהלך של הגאולה

‫אז האור הגדול דוחף

‫פורץ. מלך

‫פורץ לו גדר

‫כן, ככה ההלכה. מלך פורץ לו

‫גדר, ואין ממחה בידו

‫והוא

‫שובר הרבה דברים בדרך

‫החילונות שברה הרבה מאוד

‫קניינים יקרים וקדושים

‫זה בגלל שהייתה גדולה

‫בלבד, ולא גדולה

‫מאוד. כש

‫אור הוא גדול מאוד

‫אז הוא יודע לכלול בתוכו גם את האורות הקטנים

‫לכן אומר הרב

‫בראשית התפרצו נראה הוא כאילו

‫דוחה את האורה הקטנה

‫ובני פריצים, כל מיני חצופים

‫קמים ומתנסים להעמיד חזון

‫ונכשלים, אבל הכישלון לא בא כי הם על ידי

‫האורות הקטנים שנראו כאילו נטחו, והאור הגדול

‫פועל הלאה

‫את פעולתו. כלומר הוא מפשיך לגדול

‫וידו לו יניח

‫אשר ישוב להיגלות בכל סגולותיו

‫העליונות

‫והדחתונות. כלומר בסופו של דבר

‫האור המתפרץ

‫בסופו של דבר גם ידע להקים, לתחייה

‫את אותם אורות קטנים שהוא דחה

‫כן

‫אז הרב קוק אומר שמי שמתנסה להעמיד חזון

‫לא כל כך יכול לתת את זה

‫הציונים החילונים

‫כן, גדור פרצי

‫בבין

‫פרצי

‫זה בסליחות של

‫השרה בטבת

‫כן, גדור פרצי

‫את הפרץ שלי, בבין פרצי

‫על ידי המתפרץ

‫ומחדק, חדק הכוונה

‫קוצים, לקוד שושן

‫כלומר יש מהלכים

‫מיוחדים ששייכים לתורת הגבולה

‫של הצטרפות החוצפה

‫לבניין העולם

‫כן, אגב מה היא החיה החצופה ביותר

‫הכלב, נכון

‫הנקלבין וחציפין

‫שלושה עזים בחיות

‫שלושה עזים בעולם

‫והכלב עז שבחיות

‫מה זה עז? חצוף

‫בספר

‫שלא יודעים בדיוק ממי מחברו

‫הנקרא פרק שירה, יש שירה

‫של כל מיני בעלי חיים, נכון

‫יש גם שירת הכלבים

‫זה בסוף בסוף בסוף בסוף

‫האחרון ברשימה זה הכלבים, ‫למה זה האחרון ברשימה

‫כי זה הכוח שפועל בגאולה

‫החוצפה

‫ובפרק שירה כתוב

‫איזה שירה אומרים הכלבים

‫אתם יודעים איזה שירה

‫בו

‫נשתה חווה ונחרה נברכה לפני השם

‫ישראל

‫בו זה נביכה

‫זה נביכה שנראית כמו חוצפה, אני עובר

‫ברחוב, אני נבראתי בצלם אלוהים, יש אחד שנובח

‫עליי, מה הוא חושב את עצמו בכלל

‫למה הוא נובח, אז זה בעצם

‫הביטוי של החוצפה, אבל בעצם

‫היא גונזת בתוכה באופן צמוי

‫קבלת עולמל חוץ שמים

‫בצורה יותר גדולה ממה שפועל מאי פעם

‫וזה מה שנקרא גדור פרצי

‫במין פרצי ומחדק לכות שושן

‫וזה בעצם הרעיון הזה

‫שמתחיל כבר ביהודה

‫עם ההתפרצות שלו

‫שאגב זה כבר התחיל באיזשהו

‫מקום עם אמא שלו

‫שהיא גם כן

‫יצאה חוצה לקחת אותו

‫אמרה אני אסחור שכר ציחה

‫וגם בכלל זה שהיא

‫הסכימה למעשה של הרמאות

‫של אביה שהכניס אותה

‫לתוך העולו של יעקב

‫בלי

‫לספר לו שום דבר

‫היא לא ידע

‫שהיא נשלחת ליעקב

‫היא לא ידע מה שימימו אותה לא הבנתי

‫כן אז זה הייתה

‫בעצם החוצבה הזאת

‫שיש לה נזקים שלה

‫היא בסופו של דבר באה לתקן

‫את אחרית הימים

‫תודה רבה
[fwdevp preset_id="meirtv" video_path="https://vimeo.com/234876419" start_at_video="1" playback_rate_speed="1" video_ad_path="{source:'https://meirtv.com/wp-content/uploads/2022/02/logomeir2.mp4', url:", target:'_blank', start_time:'00:00:01', fwdevp_time_to_hold_add:'0', fwdevp_add_duration:'00:00:07'}"]
מספר פרק בסדרה : 59
תמצית המאבק והפיוס בין יוסף ואחיו - "את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשיבני דבר"
"ויוסף הורד מצרימה"
פרק לח' פסוק ג'

רוצה להיות שותף בהפצת שיעורי תורה? בחר סכום!

סכום לתרומה

ש"ח 

כיצד נוח לך להמשיך?

No data was found
[fwdevp preset_id="meirtv" video_path="https://vimeo.com/234876419" start_at_video="1" playback_rate_speed="1" video_ad_path="{source:'https://meirtv.com/wp-content/uploads/2022/02/logomeir2.mp4', url:", target:'_blank', start_time:'00:00:00', fwdevp_time_to_hold_add:'7', fwdevp_add_duration:'00:00:07'}"]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

[shiurim_mp3]

מעשה יהודה ותמר

Play Video

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!