פרשת: בהעלתך | הדלקת נרות: 19:00 | הבדלה: 20:22 (ירושלים) 

הקדשות שיעורים

להקדשות אתם מוזמנים ליצור קשר בטלפון :02-6461328

חדשים מהרב

נתיבות עולם, נתיב הצניעות | הרב אורי שרקי
play3
הרב אורי שרקי FIX
הלכות מלכים ומלחמותיהם לרמב”ם פרק ב’, ו’ | הרב אורי שרקי
play3
הרב אורי שרקי FIX
הלכות מלכים ומלחמותיהם לרמב”ם פרק ב’, ג’ | הרב אורי שרקי
play3
הרב אורי שרקי FIX
אורות – אורות ישראל, לרב קוק זצ”ל | הרב אורי שרקי
play3
הרב אורי שרקי FIX
אורות הקודש ד’ | הרב אורי שרקי
play3
הרב אורי שרקי FIX
נתיבות עולם, נתיב השתיקה | הרב אורי שרקי
play3
הרב אורי שרקי FIX
דף הבית > פרשת השבוע > פרשת וירא > “וירא אליו ה’ באלני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום”

“וירא אליו ה’ באלני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום”

מילות מפתח:אברהם אבינו, הצחוק
play-rounded-fill
 
‫הנה זה, אנחנו חוזרים אחרי הפסקה ארוכה,
‫אל לימודנו חביב בספר בראשית,

‫ואנחנו נמצאים בפרק...

‫י' זין או י' חת?

‫אני חושב שאנחנו בי' חת, נכון? פסוק א'.

‫תודה רבה, רב השוק.

‫והעירה אליו השם... ‫אני מזכיר שבקיץ השיעור ברבע לתשע,

‫כן, שלא תהיינה, יהי הבנות.

‫והעירה אליו השם באלוני ממרה,

‫והוא יושב בתך האוהל כחום היום.

‫אנחנו מדברים על התגלות אחרי ברית המילה.

‫כן, שעד אז דיבר אלוהים, ‫ועכשיו מתגלה השם י' כ' ו' כ'.

‫עד אז אלוהים דיבר עם... -אברהם.

‫עם אברהם, נכון, עם אברהם.

‫ועכשיו י' כ' ו' כ' מתגלה אל מי? ‫-אל אברהם.

‫אל אברהם? בוא נבדוק. -אליו.

‫והעירה אליו השם.

‫אני הייתי כותב, העירה השם אל אברהם.

‫אני רוצה להיות עקבי בסגנון, נכון?

‫בלונים אמרי.

‫והוא.

‫מי זה הוא?

‫לא יודע, זה לא כתוב.

‫יושב בתך האוהל כחום היום.

‫וישא עיניו ויער.

‫מי? לא כתוב, וישא, אברהם יתראה.

‫וישא, לא יודע מי.

‫והנה שלושה אנשים מצווים עליו.

‫מי זה? על מי?

‫ויער, ויער עושה קראתה מפתח האוהל.

‫והשטח הוא ארצה, והיא אומר. ‫כל זה, ממש חסר זהות לחלוטין.

‫הדונה, אם נא מצאתי כן ‫בעיניך, אל נא תעבור מעל עבדיך.

‫היו כך נא מעט מים, ברכת סורג לכם וישענו.

‫תחת העץ זו הקחה פטלחם ‫וסעדו ליוכם מחר תעבור,

‫כי על כן עברתם על עבדיכם. והיא אומרו.

‫לא כתוב, אפילו אל מי כבר. ‫אפילו המילה אליו.

‫כן תעשה, כאשר דיברת. העלם מוחלט.

‫איננו יודעים מי האיש שזכה למראה הזה.

‫אברהם, למה לא נדמה? -מי אמר לך שזה אברהם?

‫כתוב כמה פסוקים לפני זה. ‫-כתוב כמה פסוקים לפני זה?

‫מה כתוב לפני זה? ‫-שמע אל אברהם ונימול אברהם.

‫בפסוק קוו, כן, בעצם המצא ‫נימול אברהם וישמע אל בנו.

‫אז אולי נראה אל ישמע אל, אם כבר.

‫אז אולי זה נראה גם לאנשי ביתו?

‫כל האמירות, כל התהלים.

‫אז אני מצא לך ש... לפני שנדון בדבריך,

‫תסתכל לרגע אחד בפרק י' זין, בפסוק...

‫פסוק ת'. פרק י' זין, פסוק ת'.

‫ויאמר אלוהים אל אברהם.

‫נע לעבור בבקשה אל פסוק ת'.

‫ויאמר אלוהים אל אברהם.

‫פסוק י' זין. ויפול אברהם.

‫פסוק י' ח'. ויאמר אברהם אל האלוהים.

‫פסוק...

‫ק'. ויחל לדבר איתו ויהל אלוהים מעל אברהם.

‫פסוק אף ג'. ויקח אברהם את ישמע אל בנו.

‫פסוק אף ג'. ואברהם בין 99 שנה.

‫שים לב שיש כאן הדגשה מכוונת בסגנון

‫לחזור על השם של אברהם.

‫חוץ ממקום אחד שאני דילגתי אליו, אגב.

‫פסוק י'. ויאמר אלוהים.

‫ויש על זה כנראה סיבה שאני ‫כעת לא יצא לתייחס אליה,

‫אבל אנחנו רואים שבאופן ‫עקבי מאוד שם אברהם מופיע.

‫וכן אנחנו רואים בחמש ‫הפסוקים הראשונים של פרשת וירה

‫שבאופן עקבי מאוד שם אברהם לא מופיע.

‫בסדר? והדבר הזה אומר דורשני.

‫אגב, עוד יותר תמוה, לפי ‫הפרשנות של ספר הזוהר,

‫בפסוק ב', הן ואיסא עיניו ‫היר והנה שלושה אנשים.

‫מי הם? לפי ספר הזוהר, שלושת האנשים האלה.

‫אז אני אגיד לכם, לפי הזוהר, ‫שלושה אנשים שהוא ראה

‫הם אברהם, יצחק ויעקב.

‫אני לא יודע, אבל שלושה ‫אנשים, כך אומר הזוהר,

‫זה אברהם, יצחק ויעקב, שהוא ראה.

‫זאת אומרת, הגידו שהוא רואה את עצמו.

‫שהוא דבר על יצחק ויעקב שעוד לא נולדו.

‫אולי שזה יהיה... ‫-אני לא יודע, אבל זה הוא.

‫יש פה משהו אלום.

‫נסתכלו לראות יחד פסוק ו', ‫והאמר אברהם, כאילו התעורר.

‫פתאום אברהם קם להתחייה.

‫אבל במשך חמישה פסוקים, אברהם נעלם.

‫למה הוא נעלם? כי מי נראה אליו? השם.

‫והירה אליו השם. ‫ראיית השם זה מעלים את האדם.

‫הרי מה אמר השם למשה? ‫לא תוכל לראות את פניי.

‫כי לא ירני האדם וחי. ‫אז אברהם נפסיק לחיות.

‫אז מי זה ההוא הזה? ההוא כנראה שאברהם נבלה

‫בתוך המראה, בתוך המח הזה.

‫נע להיאל לרגע אחד בפרשת ‫החרמות, בספר ועיקרא.

‫מי שיש לו ספר ועיקרא.

‫אז לי יש ספר ועיקרא, אני מקווה.

‫ספר ועיקרא. ‫לא כולם יש, אבל יש כאלה שיש להם.

‫והיום אמר השם אל משה, דבר אל ההרון, אחיך,

‫ועל יבוא בכל עת אל הקודש בבית לפרוחת.

‫בבית לפרוחת אל פני הקפורת ‫על שר על ההרון ולא ימות

‫כי בענה נראה על הקפורת.

‫וזאת יבוא ההרון אל הקודש ופר בן בקר,

‫לחתת ואיל להולך, כי תונת בת קודש

‫הלבש ובכנסי בית יעבור בשרו וכו'.

‫ויקריב ההרון את פרחתת אשר לו,

‫ונתן ההרון על שני הסעירים גורלות,

‫ויקריב ההרון את הסעיר ‫אשר עלה עליו הגורל השם,

‫והסבו חתת.

‫ויקריב ההרון את פרחתת אשר ‫לו, שמתם לי שיש מילה שחוזרת?

‫כן? וחיפר בעד ובד ביתו וכו'.

‫ולקח, מלוא המחתה, גחה ‫לאש מעל המזבח מלפני השם.

‫מי לוקח? לא יודע.

‫ומלוא חופניו כתורת ‫סממדקה והביא מבית לקפורת,

‫ונתן את הכתורת על האש לפני השם,

‫וחיסה ענן הכתורת את הקפורת ‫אשר עלה עדות ולא ימות,

‫ולקח מדם הפר ועיזה ‫באצבו על פני הקפורת קדמה

‫ולפני הקפורת איזה שבע פעמים, וכו'.

‫ושחת את סעיר החתת.

‫מישהו נעלם פה.

‫ואז הכתוב אומר פסוק בלתי מובן לחלוטין.

‫וכל אדם לא יהיה באוהל ‫מועד בבואו לחפר בקודש עצתו.

‫הפסוק הזה הוא אבסורד, מובנה.

‫לא יהיה שום אדם בבואו, ‫לפחות יש אדם אחד, לא?

‫הוא.

‫אלא כנראה שבשעה שהוא נכנס אל הקודש פנימה,

‫אחרי כל ההכנות, ההרון נעלם.

‫הוא בטל, אז אין שום אדם שם. ‫אפילו ההרון לא.

‫אתם מבינים למה זה סכנה ‫להיכנס לקודש הקודשים?

‫הם לא רוצים לחזור. כי אין מי שירצה לחזור.

‫אחר כך, וחילם ייקפר את ‫הקודש ואת אוהל מועד את המסבח

‫ויקריב את הסעיר החי, וסמך ההרון ‫את שתי ידיו על ראש הסעיר, זה חוזר.

‫סעיר, זה חוזר. אתה יודע? ההרון חוזר.

‫כלומר, יש מחזות כאלה שמאפיסים, ‫אפשר לומר, את הזהות של האדם.

‫אפשר לצידר להגיד משהו, מה?

‫מה אתה רוצה?

‫לא רצנו, כמה דבר בספר ‫שההתגלגות האלפית גרמה דווקא

‫בחיים של אוניביטל בבלת, ‫הצמת הארותיות של כל אחד.

‫יפה. -זה אומר?

‫לא, זה מה זה השם גם. אני חוזר על השאלה.

‫השאלה מתוקה מדווש.

‫אנחנו למדנו הרי בפרשת ‫דור הפלגה, וירד השם,

‫שירידת השם ההתגלות גרמה ‫להעצמת הזהות הפרטית של כל אחד.

‫ובגלל זה הייתה המחלוקת, ‫אשר לא ישמעו משתפת רעב.

‫פה אנחנו רואים שההתגלות מוחקת את האדם.

‫הקיצד. זאת שאלה טובה. זו השאלה שלך?

‫הבנתם את השאלה שלו? מה אתה רוצה להגיד?

‫אולי כי הוא היה לבד, ‫ושאני נמצא במרכי אנשים,

‫אז זה דווקא מעצים את ‫הפרטיות, אבל זוות שאני נמצא לבד,

‫זה מעט איזה... -יכול להיות.

‫אבל אני רוצה לתת פירוש אחר.

‫הפירוש הוא פשוט מאוד.

‫יש הבדל בין וירד השם לבין וירא אליו השם.

‫היראות זאת מדרגה של חזרה אל השורש.

‫ובאז חזרה אל השורש, אין לי עני פרטי.

‫כלומר, וירד השם, הירידה של השם, זו ‫הירידה שבשורשה היא בריאה, לברוא.

‫וכאשר הקב' הוא בורא, ‫הוא נותן מקום לכל אחד.

‫אבל בשורש החיים, הכל אחד.

‫ולכן וירא אליו השם, זה יבליע את אברהם.

‫ולכן אם הוא גם רואה את אברהם, מצחק ויעקב,

‫זה הוא שרואה. יש משהו כזה.

‫אבל יש הבדל בין וירד ‫השם לבין וירא אליו השם.

‫יש הבדל בין וירא השם לבין וירד השם.

‫וירד, הוא יורד כדי לברוא.

‫אז כיוון שהוא הבורא, זה הרצון של הקב' הוא

‫שפלוני יהיה ושלמוני יהיה. ‫אז לכל אחד ואחד יש מקום.

‫לעומת זה, וירא זה המקור ‫של הרצון, ושם באמת הכל אחד.

‫ולכן אברהם נבלע בתוך זה. בבקשה, אדוני.

‫כשהקב' ברוך הוא יורד, ‫אז הוא בעצם מוריד מעצמו?

‫זאת אומרת, כמו שמשה רבן ‫הוראה את השלושת הידות,

‫הוא הראה חלק מהקב' ברוך הוא.

‫כשהוא יורד, הוא מראה לנו חלק מהקולופים?

‫לא הבנתי את השאלה.

‫כשהוא נראה, אז הוא ‫מראה את עצמו באופן שלם,

‫וכשהוא יורד, הוא מוריד את עצמו אלינו? ‫-לא.

‫כשהשם יורד, הכוונה ‫שהוא מגלה את רצונו שנהיה.

‫הרצון שלו שתהיה מציאות לנברא. זה וירד.

‫והשגן וירא זה שורש הרצון. ‫ובשורש הרצון, הכל אחד.

‫הבנת את ההבדל?

‫אבל בריבה הוא רק חלק. -חלק ממה?

‫חלק שהוא רוצה לבטא באותו... ‫-חלק של מה? חלק של מה?

‫הוא מראה חלק. חלק ממה?

‫כמו לדוגמא שלנו באל ‫שדי, אז רק ברצון שלו ככה.

‫אני שואל אותך חלק ממה? -לא ראה מצב.

‫כי אמרת לפני כן חלק מעצמו. ‫ולכן אני באמת שואל,

‫באופן מאיים, מה אתה מתכוון? ‫אתה אפילו מפחד לחזור על המילים האלה.

‫אני לא אף פעם מחזור על המילים האלה. ‫-אז למה? לא?

‫אני מחזור על המילים האלה. ‫-אה, בסדר, אוקיי.

‫בסדר. -100 אחוז. בסדר.

‫אז לגמרי אין חלקים ‫לאלוהות, אבל יש חלקים לרצון.

‫בסדר. ‫אוקיי, זה בסדר, אנחנו מופיטים, בסדר.

‫נו, הלאה.

‫אז אני אומר שאני אמרתי נכון, ‫ההיראות זה המדרגה הבינתנית

‫שאתה רואה שהיא איפשהו מאפסת את האלה.

‫נכון.

‫זאת אומרת שאם אמרתי ‫נכון, בדרך כלל, בהיריות,

‫היחס החירותי לפנים ולפנים, לא?

‫נכון, וזהו פנים ולפנים. -אז מה?

‫מה? והיראה זה לא פנים ולפנים. -נכון.

‫זה לפני ולפנים. זה לפני... ‫יש הבדל בין פנים ולפנים

‫לבין לפני ולפנים. למשל, במועדים כתוב

‫שלוש פעמים בשנה ירעד, ‫כל זוכרו, את פני ה' ה'

‫אז במועדים היה מעמד של פנים ולפנים.

‫מתי זה? זה היה בפסח, בשבועות, בסוכות.

‫זה המעמד של פנים ולפנים, במקדש היה.

‫אבל יש מעמד אחר של ראש ‫ה' היום הכיפורי ושמחת תורה,

‫שאמר זה לפני ולפנים. ‫כלומר, לפנים מן הפנים.

‫ואז פה ההפסה. מובן? טוב.

‫טוב. למשל, בקהן גדול נכנס לפני ולפנים.

‫כלומר, לפנים מן הפנים. גם לגבי ראש השנה,

‫התקיעת שופר, הגמרא אומרת,

‫כי ועד לזיכרון בא... מה? מה אתה רוצה?

‫כי ועד לזיכרון קהלתי, כי לפני ולפנים דמי.

‫כי לפני? -כי לפנים דמי, זה אותו דבר.

‫כי זה הלפנים, הלפנים שדורך עליו שם

‫זה לפנים שלפני ולפנים. מה?

‫התקיעת השופר? -כן, בדיוק.

‫וגם לגבי שמחת תורה. על התורה נאמר,

‫יקרה היא מפנינים, מקהן ‫גדול שנכנס לפני ולפנים.

‫אז כך שיש לנו שלושה אופנים ‫של לפני ולפנים, שמאפיסים.

‫בסדר?

‫איזה תור יקרה, תור יקרה בספר השנה?

‫יותחת. כן, פרק יותחת. ‫זה ספר בעיקר, אתם יודעים.

‫בספר העיקר. -כן, בספר העיקר. טוב.

‫עכשיו, לפי זה, אני מתחיל ‫להבין מצעד מה שכתוב כאן,

‫ואירע אליו השם. הרי ואירע אליו השם

‫סותר פסוק מפורש בתורה, נכון? ‫-לא אירע אני האדם וחי.

‫אז איך ואירע אליו השם? ‫כן? מובן. מה אתה רוצה?

‫זה לא סתירה. -למה זה לא סתירה?

‫שפה אירע אליו, לא אירע אותו. ‫לא כל כך שאמרו...

‫לא אירע אני האדם וחי, לא רע אותו.

‫ואיסא אינה ויער. -אם יש לו שלושה אנשים.

‫אם יש לו שלושה אנשים, אז הוא... ‫מי אמר לך?

‫אתה חולק על הרמב״ם? -עד שאני יודע.

‫סבכם, יש פה איזו שאלה ‫גדולה, שאלה נכבדה מאוד,

‫שנחלקו בה הרמב״ם והרמב״ן בפרשה הזאת.

‫הרמב״ן, בפירושו לפרשה הזאת, ‫מביא את דברי הרמב״ם ואומר,

‫אסור להאמין לדברי הרמב״ם. זה לא סתם.

‫דרך כלל, הרמב״ם לא מסכימים, בסדר? ‫אז הרמב״ם אמר פירוש אחד,

‫הרמב״ם אומר, לי לא נראה, ‫נראה לי פירוש אחר, בסדר?

‫נחמדים. אבל כאן הוא אומר, מה ‫שהרמב״ם אמר, אסור להאמין לזה.

‫מה הדבר שהרמב״ם אמר?

‫הרמב״ם אמר שהשלושה אנשים ‫שאברהם ראה, או שהוא ראה,

‫זה מלאכים, מלאכים, ‫ושהמלאכים האלה הושגו לאברהם

‫בראייה נבואית, ולא היה שם שום דבר גשמי.

‫כך שאם הייתה, נגיד, מבקר ‫את אברהם באותה שעה,

‫הייתה רואה אותו ישן בעצם.

‫והוא, בחזונו הנבואי, רואה שלושה אנשים.

‫כך אומר הרמב״ם. והרמב״ם הביא הוכחה לזה.

‫מה ההוכחה שלו? שבהתחלה של הפרשה כתוב,

‫והעירה אליו השם. ‫ברגע שכתוב, העירה אליו השם,

‫אתה יודע שזו נבואה, ממילא ‫כל מה שכתוב אחר כך זה נבואה.

‫מה? -אז גם אם שרה מתנבט.

‫או שהוא רואה את שרה בנבואה שלו.

‫ואז הרמב״ם אומר, מה פתאום? אין דבר כזה.

‫הם לבשו גוף והם באו לאכול אצל אברהם.

‫ואומר הרמב״ם, יש לי הוכחה ‫שזה נכון, מה שאני אומר.

‫שהרי אחר כך אנשי סדום נסבו על הבית.

‫כשהם ראו את שני האנשים, ‫נכנסים לבית של לאות.

‫מה, וכי הם היו נביאים? ‫אנשי סדום, רשעים גמורים,

‫יכולים להיות נביאים? לא יכול להיות.

‫ככה אומר הרמב״ם. לכן אומר הרמב״ם,

‫אסור להאמין לדברי הרמב״ם.

‫יש לי פה כמה דברים שממש ‫מטרידים אותי כשאני קורא דברים כאלה.

‫הרמב״ם... ‫קודם כול, מה רע בהדעה של הרמב״ם,

‫סתם מצד עצמה? ‫שראיית המלאכים הייתה נבואית.

‫ב' הרמב״ם, הוא לא שם לב ‫שאנשי סדום ראו את המלאכים,

‫כלומר, בזמן שקראו את פרשת ‫בעירה בבית הכנסת, הוא נרדם.

‫ביש שפרשת סדום והמורה היא ארוכה.

‫אם נאמר שהוא נרדם, אבל ‫הרמב״ם כתב בעצמו ספר תורה.

‫הוא כותב את זה, שהוא כתב בעצמו ספר תורה.

‫אז הוא כתב גם את הפרשה ‫הזאת, שם הוא לא נרדם.

‫אז איך אפשר להגיד את זה?

‫אתם מבינים את הקושי, כן? ‫אנחנו קוראים מחלוקות ראשוניים,

‫זה לא מבין מה מתרחש כאן. -אוקיי.

‫כן. -יכול להיות שהם באו לעבר,

‫הם באו לצוות מלאכים, החלפה מראית תגובה,

‫הם לא מחזן את רגולית. ‫-כן, כן, זה משהו מהרמב״ם. מה?

‫הם הגיעו לצור, הם הגיעו ‫בתור לצורה, אין ספירות.

‫לא, לא, לא, הרמב״ם אומר ‫שאין דבר כזה, מלאך מתגשם.

‫הרמב״ם אומר שאין דבר כזה ‫מלאך מתגשם, מלאך זה שכל עליון.

‫אין דבר כזה גוף של מלאך, לפי הרמב״ם. ‫ברור.

‫הניסיון שלך הוא יפה, אבל זה לא... ‫לפחות זה לא הרמב״ם.

‫כן, מה אתה אומר? -רשע לא יכול להיות נביא?

‫לפי הרמב״ם, רשע לא יכול להיות נביא. ‫-כן, לפה, כן.

‫גם לפי הרמב״ם לא יכול להיות.

‫אז זה סוגיה של מה התנאים ‫של הנבואה ומה זה בלאם.

‫אין שאלה, להכיר הכול.

‫לא, זו שאלה יפה, אבל יש הרבה מלגבי על זה.

‫אז אני אגיד לכם למה הרמב״ן ‫לא רצה לשמוע את דברי הרמב״ם.

‫שאלה, איפה חי הרמב״ן?

‫בספרד? -איפה בספרד?

‫בברצלונה ובגירונה, נכון? ‫בגירונה ובברצלונה.

‫במלכות הרגון.

‫מה הייתה דתם של השליטים שם? ‫נוצרים קתולים.

‫עכשיו, תארו לעצמכם, ‫נוצרי קתולי, קורא ברמב״ם

‫את הפירוש של הפרשה. הוא אומר,

‫וירא אליו השם, ואיך הוא נראה? ‫שלושה אנשים.

‫מעניין הרב הזה.

‫איך הרב ההוא, רבי משה בן ‫מימון, מסביר איך שהשם נראה?

‫הוא נראה שלושה אנשים.

‫אין לך חיזוק לשילוש גדול מזה?

‫אז הרמב״ם אומר, אסור, שששש, ‫תשתוק, אל תגיד דברים כאלה,

‫אסור להם דבר, ואז הוא מביא ‫איזו קושיה על נששדון, כאילו.

‫אבל הקושיה היא הרבה יותר עמוקה.

‫עכשיו, הרמב״ם, איפה הוא חי, תגידי לי?

‫בקייר. -בקייר. נגד מה הוא נלחם?

‫אסלאם. -נגד האמונות התפלות, העממיות,

‫האנימיסטיות של ההמון, ‫הבא, דמיון המזרחי הפרוע

‫שרואים על אחים ושדים בכל מקום.

‫אז מה הוא אומר? ‫שלושה אנשים זה מראה הנבואה.

‫לא יש שם שום דבר גשמי. ‫כל אחד עם המלחמה שלו.

‫עכשיו, אני שואל אתכם שאלה. מי צודק?

‫הרמב״ם או הרמב״ן? ‫הרמב״ם, וזאת מי נעים לך?

‫אם הרמב״ן יודע את הדעה על ‫העניין הזה של התחיית השילוש,

‫אז הוא כנראה מכוונה סילוב ‫ככה שאנשים לא יודעים שיבואו

‫על מה שהם עושים בשקלות, ‫מפני שהדעה של הרמב״ם נכון.

‫אתה אומר שזה רק בגלל ‫תחיית השילוש, אבל באמת

‫הוא חושב שהרמב״ם צודק? ‫-באמת הוא לא רואה לתוך בהתחלה.

‫זה צריך להביא הוכחה, ‫כי בכל זאת יש לו קושייה,

‫מעין שזדם. אבל מה עם הקושייה ‫מעין שזדם, איך אתה ענה עליה?

‫לא יודעת מה שיכול לדבר. ‫-אולי, אבל אני לא בטוח.

‫כן, מה אתה אומר? ‫-אם הרמב״ם אומר שכל מה שפשוט

‫זה בהתאם לתקופה ולמצב של ‫העם, אז לשניהם אני לא מאמין.

‫אז אתה לא מאמין, לא לזה ולא לזה. יפה,

‫אז למי אתה אמין, כן. ‫-לא, כי הוא עושה את זה

‫על רקע התקופה, אבל רקע בעיה. ‫-בסדר. הרקע של התקופה לא אומר

‫שהוא אומר את דעתו רק כנטרה לתקופה.

‫זה אומר שזו באמת דעתו. ‫אבל מה עורר אותו לזה? התקופה.

‫בסדר? כלומר, הוא נמצא, אפשר ‫לומר, בהתמודדות רוחנית מול מישהו,

‫ואז זה גורם לו לקרוא באופן מסוים. ‫זה לא שהוא לא חושב את זה.

‫אבל השאלה היא שמטרידה אותנו, ‫אנחנו שנמצאים במרחק היסטורי

‫מרחוק, אנחנו שואלים את ‫עצמנו, עכשיו, מי צודק? מה?

‫הרמבן תמיד צודק. ‫-הרמבן תמיד צודק. זה אפשרות.

‫אלא אם כן הוא לא צודק, ‫אבל במקרה הזה, מה נאמר?

‫אז אני אגיד לכם מי צודק. -צודק.

‫צודק? אני אגיד לכם מי צודק. ‫אני יכול להגיד משהו,

‫שאתם כל הזמן תעצרו אותי.

‫צודק הרמבן. לא שהרמבן לא שווה, אבל...

‫במקרה הזה, הרמבן ‫צודק, ואני אסביר לכם למה.

‫הרי מה הקושיין, נכון? ‫שאנשי סדום פתאום נסבו על הבית,

‫נכון? ואיך הם ראו מלאכים. ‫אז אני אגיד לכם את האמת.

‫אנשי סדום לא ראו מלאכים בחיים שלהם,

‫והם לא התעוררו ולא נסבו על הבית.

‫הם ישנו.

‫אז מה זה כל הסיפור הזה ‫שאנשי סדום שנסבו על הבית?

‫זה אברהם שראה את זה. אתם רוצים הוכחה?

‫בואו תסתכלו.

‫בפרק יוטט.

‫רגע, לפי אגב הסיפור של ‫הילד שמקבל את המלאכים וזה,

‫בזכות מי לא תניצל? בזכות עצמו, נכון?

‫הוא היה נחמד, הוא ‫קיבל אורחים והכול, נכון?

‫בואו נראה. בפסוק, ‫בפרק יוטט, פסוק...

‫פסוק כף ה'.

‫פרק יוטט, פסוק כף ה'.

‫ויהפוך את הערים האל, ואת כל הכיכר,

‫ואת כל יושבי הערים, ואת צמח האדמה,

‫ואתה בתשתום מאחריו, ותהי נציב מלח,

‫וישקם אברהם בבוקר.

‫אז הוא התעורר אל המקום שעמד שם מפני ה'

‫וישקף על פני סדום והמורה ‫ועל כל פני ארץ הכיכר,

‫וירב יניה עלה כתור הארץ וכתור הכישן.

‫אז מי הציל את תלות? פסוק כף ה'.

‫ויהי בשחט אלוהים את ערי ‫הכיכר ויזכור אלוהים את אברהם.

‫וישלח את תלות מתוך ההפכה ‫בהפוך את הערים אשר ישב בהן דות.

‫היא יוצא שלא תהיה פסיבי ‫לחלוטין, אולי היא לא תתנבה.

‫זה כן, יכול להיות. אבל אנשי סדום בכלל...

‫אז מה זה מה שהוא רואה שם ‫את אנשי סדום נסבים על הבית?

‫אברהם רואה את ההתנהגות של אנשי סדום

‫כדי להשתכנע שהם חייבים כליה.

‫איך אני יודע? תסתכלו לרגע אחד.

‫בפרק י'

‫בפסוק... פסוק קף.

‫פרק י' פסוק קף. ‫והוא אומר, ה' זעקת סדום ואמורה כי רבה,

‫וחטטם כי חבדה מאוד. ‫למי הוא אומר את זה? לברם.

‫ארדנה ואיראה, הקצה הקטע ‫הבא אלי עשו, קלה, ואם לא הודעה.

‫כלומר, הקב' הוא אומר לאברהם, ‫דהיימה, אני רוצה לעשות שם סיור

‫כדי לבדוק אם הם חייבים כליה או לא.

‫ואיפנו משם האנשים והלכו סדומה. ‫מה זה קשור?

‫אז הקב' מתחיל לרדת. ‫מתחיל לרדת, מתחיל להראות.

‫הנה, אני יורד עכשיו לסדום. ‫אתה רואה איך שאני יורד לסדום.

‫ואיפנו משם האנשים והלכו סדומה, ‫ואברהם עודד, הוא עומד לפני השם,

‫כמו לפני שאתה ממשיך לרדת, ‫רגע, רגע, רגע, יש לי ויכוח איתך.

‫אולי יש 50 צדיקים...

‫בסוף, בפסוק ד' ג', והיה לך ‫השם כאשר כאילו לדבר אל אברהם

‫ואברהם שבדים קומו, והיוו ‫שני המלאכים סדומה בערב.

‫ואז הוא יוצא שאברהם רואה ‫בעצם את כל הסצנה הזאת.

‫בעצם יש לו נבואה שמתחילה בחצות היום,

‫והיא מסתיימת בשש בבוקר.

‫כמה זמן הוא ישן? -18 שעות.

‫18 שעות של שינה, אחרי ‫ברית מילה, אפשר להבין,

‫בקרחום היום, מאוד קשה, ‫ואז במשך ה-18 שעות האלה,

‫הוא מתנבא. מובן? כן, בבקשה.

‫הרמב״ם נרד, אבל אני לא ‫יכולה לשמוע את המתחל שלו

‫היה אברהם ישראל יעקב? -לא, הרמב״ם לא...

‫זה מה שאמרתי, אברהם ישראל יעקב זה בזוהר.

‫זה בזוהר, זה לא אברהם ברמב״ם. ‫-הוא היה קושי אברהם ברמב״ם?

‫לא קושי אברהם, מה? ‫הוא לא חייב לקבל את הזוהר.

‫אני מגיד שגם בזוהר עצמו יש פירוש אחר.

‫הזוהר עצמו מביא שני פירושים. ‫אחד, שזה אברהם ישראל יעקב,

‫פירוש אחר שזה מיכאל גברי אדברפייל.

‫אז כך שאנחנו תוכים. כן?

‫איך אמרו בנות שכל זה הנבואה, ‫שערב בסוף הנבואה כביכול,

‫וישכם אברהם בבוקר, הוא משקיף ‫אסדום ויקיף שום פעולה בעל? -נכון.

‫וודאי שזה קרה. זה גם קרה והיה בנבואה.

‫מה שהיה בנבואה זה המראה של ‫אנשי אסדום שרוצים להרוג את לוט

‫בגלל שהוא מקבל עורכים. ‫זה מה שהוא רואה בנבואה.

‫ומתי מתחילה המציאות? -באותו זמן.

‫באותו זמן גם ה' ממתיר על אסדום, ‫זה גופרית ואש, מתה שם מן השמיים.

‫רק שהוא מראה לאברהם שזה צודק. ‫כלומר, הפעולה הטבעית של אסדום בגופרית ואש

‫זה קרה במציאות הפיזית. באותו זמן אברהם,

‫בזמן שהדבר הפיזי הזה מתרחש, ‫רואה בנבואה מדוע זה צודק.

‫הוא רואה את ההיבט המוסרי. ‫-איזה היבט המוסרי?

‫שהם אנשים רישאים. ‫שככה הם מתנהגים עם עורכים.

‫אני חושב שבאופן אחד זה ‫המציאות, אז אין שום סיבה להגיד

‫שגם לפני זה היה מציאות. -למה?

‫הרי כתוב שאברהם משקיע מבוקר ורואה, נכון?

‫עכשיו יש פה בעיה. ‫לא יכול להיות שאנשי אסדום רואים מלאכים

‫לפי הרמב״ם, נכון? דבר נוסף, לפי הסיפור,

‫איך שזה נראה, זה נראה שזה לוט ‫שהוא בעל הזכויות שמוצילות אותו.

‫ואילו אחר כך כתוב שזה בזכות ‫אברהם שהוא ניצל. צריך להחליט.

‫בסדר? מקל, אם כן, לפי אני יודעתי,

‫שהרמב״ם צודק, מה שהיה להוכיח.

‫יש פה שאלה, האם לעתיד לבוא אנחנו ‫שואפים למדריגת ויירד או למדריגת ויירה?

‫רגע, רגע, זה מעניין, כי ‫השאלה היא באה מרמת גן.

‫כן, כלומר...

‫לעתיד לבוא אנחנו שואפים ‫מדריגת פנים אל פנים.

‫בסדר, כן. בבקשה.

‫אז סיפרנו על זה, אז ‫סיפור של עשת לא טיפי זה,

‫אפשר להתמנגבו אבל לא חלק מהמציאות.

‫נכון. -אנחנו רואים שיש כאבנות באמת,

‫אבל המציאות שכאבנות... -אז גם, כן, וגם.

‫אז אתה צריך שוב לעשות עבודה, ‫לבדוק בדיוק איזה חלק מה...

‫נו, כן.

‫אבל למה באמת נצטרך, בוא נגיד להסתדר עם...

‫עם סיפורי המלאכים בכל ‫התנ״ך, כל הארמים, הנוח...

‫כן, כן, כן, את כולם הוא מסביר ככה. ‫את כולם.

‫הרמב״ם עובר על כל סיפורי המלאכים שבתנ״ך,

‫הספר מורה נבוכים, הוא מתמודד עם כולם.

‫כן.

‫איך עובר לאוט של עצמו? -נו?

‫כאילו אין מי ינהג לאברהם להראות שלאוטים

‫במהלך המקור שמכניסו אותם, זה מה המשנה?

‫לא, זה מסביר מדוע לאוט, בכל ‫זאת, זה לא מספיק של זכות של אברהם,

‫כי זה לא הכול רק בגלל פרוטקציות. ‫צריך שיהיה קצת זכות ללאוט.

‫כי שזה מרוויח לאברהם. -בדיוק.

‫עכשיו... -מה?

‫כן. -מה, אבל אתה מרוויח מזה?

‫מה, רמב״ם מרוויח? ‫מה אני מרוויח מזה? -רמב״ם יהיה צודק.

‫כן, מדוע אני כל כך רוצה ‫שהרמב״ם יהיה צודק?

‫אולי ישני חושב שהוא צודק, כן? ‫אני לא יודע, כן?

‫האמת היא שאפשר לקבל פירוש אחר לגמרי.

‫בשנייה, יש מלבד הפירוש של ‫הרמב״ם ושל הרמב״ן ושל הזוהר,

‫בשני הפירושים שלו, יש פירוש, ‫מפתיע, שאולי לא כל כך מפורסם,

‫זה הרלבג. הרלבג. ‫הרלבג אומר דבר נועז מאוד.

‫הוא אומר ככה, וישא עיניו ‫ויהר ויניה שלושה אנשים,

‫אומר הרלבג, זה היה שלושה אנשים.

‫כתוב אנשים, אז הרלבג ‫חושב שהכוונה עליהן אנשים.

‫זה ממש מפתיע. עכשיו, מה היו האנשים האלה?

‫הם היו נביאים, והם באו ‫לבשר לאברהם את הולדת יצחק,

‫והם באו לבשר לאברהם את מהפכת סדום,

‫והם באו להפוך את סדום מכוחם של הנביאים.

‫וזה כדעת הרלבג שהקב". ‫הוא לא עושה נס, אלא אם כן יש נביא בזירה.

‫לכן זה משתלב בתיאולוגיה הכללית של הרלבג.

‫מעניין מאוד הפירוש הזה של הרלבג.

‫אבל זה סותר כמה עקרונות בתורתו של הרמב״ם,

‫שלא הייתה נבואה שמשולחת לפני משה.

‫אבל הרלבג, הוא יכול לחלוק על הרמב״ם.

‫מה, האברהם הלינו גדול מהנביאים האלה? ‫-כן, האברהם הלינו גדול מהנביאים האלה,

‫אבל הם קיבלו שליחות לספר לו משהו. ‫כן, בבקשה.

‫אז לפי מה שדיברנו ראשון, בעצם ‫יש פה כל פעם נציף מלאכת נצרח,

‫זה יכול להיות חלק מהחלוק.

‫וכמו שחלק אחד מהחלוק לא קרה...

‫הוא חייב להיות שהיה יפה להיות נציף מלאך.

‫שאם לא כן, בנותיו לא יהיו שוכבות אמו.

‫בבקשה.

‫היום, אם חושבים שזה לא ‫סותר, מה הקשר הזה שאמא שלהם

‫חיה על ידי שלושה חודשים? ‫-כן, כי אם לא, זה...

‫למה ש... ‫כלומר, איך שלושה לא הייתה מסכימה.

‫אבל כשאנחנו נגיע לפרשה הזאת, ‫אנחנו נראה בדיוק התרחש שם,

‫ואתה תבין עד כמה שזה נכון. ‫כן. טוב, אז אני מציע...

‫כן, מה? -זה ג' הוא מערב ב...

‫בחיל עם רבים. -פסוק ג'? איפה?

‫אה, כן. ויאמר, אדוני, זה לשון רבים.

‫אם נעמצתי חן בעיניך, אז יש שון יחיד.

‫אז אפשר להבין את זה בכמה אופנים.

‫אז אולי זה אומר משהו על שלושה אנשים?

‫אז זה מראה כמו הרמבן, ‫שהשלושה אנשים זה השם.

‫נכון? מה שהרמבן כל כך מפחד מביןו. נכון?

‫אומר רשי, דיבר עם הגדול שביניהם.

‫אז הגדול של ביניהם הוא זה השכינה.

‫למה זה בשם אדנות? -אבל שם אדנות דווקא.

‫שם אדנות זה כינוי השכינה בפי הקבלה. ‫לא שם הבעיה.

‫קיצור, מסתבכים פה הרבה, כן? ‫-הביטוי, אם נעמצתי חן בעיניך...

‫כן, הוא ביטוי שנאמר כלפי אלוהות בדרך כלל.

‫אם נעמצתי חן בעיניך, ‫לפעמים גם נאמר כלפי בני אדם.

‫למשל במגילת אסתר, אתה רואה שאסתר,

‫הוא מדבר ככה עם המלך. ‫כן, אם מצאתי חן בעיניך המלך,

‫וטובה אני בעיניו... -אבל אם לא חן,

‫זה אכן נמצא אצל אדם שמוציא אותו.

‫לא משנה, אבל זה יכול להתקפא אדם גם.

‫בסדר.

‫טוב.

‫בואו נחזור עוד פעם על כל מה שמתרחש כאן.

‫אברהם מזמין, כן? ‫לא משנה באיזה מישור הדבר הזה נמצא,

‫הוא מזמין את שלושת האנשים לאכול אצלו.

‫עכשיו, יש גם איזו בעיה, איפה ‫הם נמצאים האנשים האלה?

‫אם כתוב בפסוק ב', וישא עיניו וייר,

‫אז לשאת עיניים, בעברית ‫תנכית זה לראות למרחוק.

‫והנה שלושה אנשים מצבים עליו, אז הם לידו.

‫והיא, וייר, וייר רוצה ‫לקראתם, הסימן שהם רחוקים.

‫הם רחוקים. ‫זה אופייני פה בעצם למראה נבואה,

‫יותר מאשר לפעולה פיזית.

‫בחלום, אדם רואה דברים קרובים ‫ביד אחרי זה רחוקים וכדאי. מה?

‫הופתע מורגל. ‫-הופתע מורגל, כן, יכול להיות.

‫יוקהנה, אגב, רשי שמה אומר משהו מדהים,

‫שהוא דיבר בעצם על שניים. דיבר, ויאמר,

‫האדוני פנה כלפי השכינה. ‫אם לא מצאתי חיינת בעיניך,

‫אל נא תעבור מעל עבדיך. ‫ואז בעצם זה דו משמעי.

‫הוא גם מדבר עם השכינה, גם עם האנשים.

‫אתם אל תעברו, וגם השכינה, ‫בבקשה, אלא להמתין קצת.

‫וגדולה הכנסת עורכים מקבלת בני השכינה.

‫להמדו במסכת שבת.

‫יוקהנה מעט מים ורחצו ‫רגליכם וישענו תחת העץ.

‫למה הוא רוצה שהם ירחצו את הרגליים? רשי?

‫הם ראו אותם כישמעילים ‫המשתכבים לאפר רגליהם.

‫כלומר, שזה דבר בזוי ביותר, ‫שאדם הופך את האפר שעל רגליו

‫לאלוהות שלו. זה שפלות.

‫מה? -מה זה ארץ ישראל?

‫ארץ ישראל? זה משהו נפלא, בקדוש.

‫אבל לא משתכבים לאפר ארץ ישראל.

‫מי שמשתכבה לאפר ארץ ישראל חייב שכילה, לא?

‫אני חווה שאני יודע.

‫אבל זה בא להראות את החסד של אברהם.

‫למה ההדגשה הזאת של החסד ‫של אברהם דווקא הפרשה הזאת?

‫אברהם בתור מכניס האורחים, ‫כל המדרשים מדברים על אוהלו

‫של אברהם, מתייחסים לפרשה הזאת.

‫הוא הולך לעשות תעקדה. -מה?

‫הוא הולך לעשות תעקדה. ‫-הוא הולך לעשות תעקדה פה?

‫פה, זה שיעקוד. אנחנו צריכים להמשיך בחסד.

‫אתה מרחיק רחוק מאוד. ‫פשוט, הוא הולך להוליד את יצחק.

‫יצחק הוא צדיק של מידת הדין,

‫והוא בא להשלים את מה שיש אצל אברהם.

‫אצל אברהם זה חסד גמור. ‫לכן הוא זקוק לבן של מידת הדין.

‫מבין? טוב.

‫אגב, באיזו שעה של היום ‫זה מתרחש, כל הסיפור הזה?

‫חצות היום. -חצות היום.

‫זאת אומרת, ממנחה ומטה. ממנחה גדולה והאלח.

‫אז זה מחזה של אחרי הצהריים.

‫מחזה של אחרי הצהריים. ‫איזו תפילה מפלגים אמרנו אחרי הצהריים?

‫מנחמית היא כן? -יצחק אבינו.

‫יצחק אבינו, א'ה.

‫זאת אומרת, הופעתו של יצחק בעולם ‫זה מתחיל עם הראה של אחרי הצהריים

‫של מידת הדין. איך זה חייב להיות? זה הסדר.

‫כלומר, כשאברהם ויצחק היו מדברים, ‫צריכים למי זה הבוקר והצהריים שנפגשים.

‫תמיד אז כשאברהם ויצחק ‫היו נפגשים בזה שאז זה היה?

‫וחזות היום. זה הזמן שהם נפגשים. ‫מה את אומרת?

‫מה חייב להיות מוגשם על ידי חסד? ‫-מה חייב להיות מוגשם על ידי חסד?

‫זה המדרגה של אברהם. הוא איש החסד.

‫ולכן זה מה שהוא רואה במחזה. ‫את המקום שלו בעולם האלוהי,

‫בתור מידת החסד.

‫יהיו כחנם מעט מים ורחצו ‫על יכם וישענו תחת העץ.

‫מה לעין בראשי? תחת העץ, אומר ראשי?

‫תחת האילן. -תחת האילן.

‫איזה עומק. מה היינו עושים בלי ראשי?

‫היינו חופשים תחת העץ, מה? ‫אגב, אילן זה באיזה שפה?

‫בערמית. העץ בעברית. אילן זאת מילה ערמית.

‫אבל מה הסיבוב הזה? ‫תחת העץ, ראשי אומר תחת האילן.

‫תגיד, זה כרמלנט. -לראשי יש כוונות עמוקות.

‫כל פעם שראשי אומר דבר ‫פשוט, הוא מתכוון למשהו עמוק.

‫ראשי בא להציל אותך מטעות חמורה.

‫מה זה עץ בעברית? -זכר בעצם.

‫מה זה עץ בעברית? -עץ זה כל עץ, אבל...

‫הוא אומר לך עץ של מביפירות. ‫אילן לא מביפירות.

‫מי אמר שהוא מביפירות? ‫אילן גם לא חייב להביפירות,

‫יש אילנס רק. -עץ לחומץ.

‫אה, יפה. עץ זה החומר. ‫למשל, הרהיט הזה עשוי מעץ.

‫אין לו עכשיו שורשים, פירות וכולי. נכון?

‫אז היה אפשר להגיד, אישנו תחת חתיכת עץ.

‫איזה פירוש זה? תחשבו טוב-טוב.

‫זה הפירוש הנוצרי. -אה, אישה דווקא.

‫בדיוק. אז ראשי, שמכיר את הפרשנות ‫של הסביבה הנוכחית שמסביבו,

‫הוא בא להגיד לך, אל ‫תחשוב על עץ כזה, זה אילן.

‫מה? -היום אולי...

‫נכון, אבל ראשי, כאילו, אתה אומר,

‫היום זה פחות רלוונטי. ‫זאת אומרת שאתה אומר,

‫זה לא בסדר שראשי חי אז.

‫זה מה שאתה אומר. כלומר, ראשי כותב דברים

‫כתגובה לאתגרים הרוחניים של דורו. ‫נכון? אז אני רוצה להבין,

‫למה ראשי כתב את זה. אז אני, יש לי תשובה.

‫היא טיובה להתחות פה מישהו. ‫אז אני יוצא לפי זה, בסדר,

‫זה תחת אילן. דכינו את הפירוש הנוצרי.

‫מה זה העץ הזה? -עץ החיים.

‫עץ החיים, יפה. ‫איפה יש מלאכים ועצים? בגן עדן.

‫אברהם עכשיו, הוא לפני חטא דם הראשון.

‫הוא מתקן את חטא דם הראשון. -למה?

‫כי חטא דם הראשון זה חטא שמטיל פגם בהולדה.

‫כל הכוח של ההולדה בעצם הפך להיות מגונה.

‫אבל אצל אברהם, שעכשיו הוא ‫בא להוליד את האומה, הכול קדוש.

‫אבל למה חטא דם הראשון ‫פוגע בדרך כלל בוחר ההולדה?

‫היה אמר שהאדם ידע אתך בבקרות, לא לפני?

‫כן, אבל הוא התבייש אחר כך, אבושה. ‫נכון. כן.

‫מה? יש שאלה? טוב.

‫באונקלוס רשום תכות ‫אילנה, אז מה יוצאת את זה?

‫באונקלוס, אתה אומר שרשום תכות אילנה.

‫כלומר, אתה אומר שאתה ראית ‫את הכתביית של אונקלוס, נכון?

‫זה מה שאתה אומר.

‫אבל אני לא ראיתי את הכתביית של... ‫איפה הם מוצאים את הכתביית של אונקלוס?

‫מה? אבל זה לא כתביית, זה דפוס.

‫אז איך אתה אמרת שזה רשום?

‫אני לא יודע, אתה אומר שאתה ‫ראית את הכתביית של אונקלוס.

‫אתה מנסה לשאלה נכונה? -כי אמרת רשום.

‫מה, איפה עשיתי את האונקלוס? ‫-כי אמרת רשום.

‫רשום זאת אומרת שאתה רואה ‫את הדיו שהשתמש בו אונקלוס.

‫אתה רוצה להגיד כתוב, אז אתה מתכוון כתוב.

‫כתוב. -אה, זה עכשיו אני מבין.

‫עכשיו, זה נכון, אז בעצם רשי ‫לא היה צריך להוסיף את זה,

‫אלא זה שרשי הוסיף את זה ‫כי הוא רוצה שתשים לב לזה.

‫כלומר, הוא אומר לך, הנה, ‫התרגום אמר תחת אילן,

‫אתה מבין למה הוא אמר? ‫-לא תבין אם הם נתפסים ביחד.

‫אה? -לא תבין אם הם נתפסים ביחד.

‫לפעמים רשי אומר כתרגומו, בסדר? ‫לשבת את זה בין רשום לכתוב.

‫בנתה את זה? טוב. -כן, בבקשה.

‫למה בגלל שכתוב במילה עץ אתה ‫שואל איך אנחנו פופצים את החיים

‫לגבור עם התקפה? ‫-אה, כי צריך להבין באיזה אווירה

‫זה נמצא פה. ‫כלומר, המפגש של אברהם עם המלאכים,

‫איפה מצאנו בכלל אדם שנפגש עם ‫מלאך לפני כן? איפה מצא? בתורה.

‫נכון? ומה עוד? גנדל. נכון?

‫זאת אומרת, ואם מדובר על ‫מפגש שבו נאמר, ואירא אליו השם,

‫שזה דבר שהוא בלתי אפשרי בעולם שלנו,

‫אם כן מדובר בעולם מיליון. ‫נכון? אם כן ודאי שמדובר בגנדל.

‫זה קופץ לשם בהכרח, מבחינה סוציאטיבית.

‫ויש גם אברהם בבוקר אל ‫המקום או שהוא עמד שם.

‫ולפי הכרעת הרב היה צריך ‫לכתוב אל המקום אשר ישב שם

‫שהרי המראה התחיל כשהוא יושב פתח האוהל.

‫כן, הכתוב, היגש אברהם.

‫אם אברהם הוא חסד מוחלט ‫ובכל זאת צדיק, מהו ישמעאל?

‫ובשביל מה צריך את הדין של ‫יצחק מול החסד של אברהם?

‫מי ידע אני אתייחס לזה? זה נושא...

‫אל תדאג, אני אתייחס בלי נדר. ‫אם יתנו לי. כן, בבקשה.

‫למה אתה אומר שחייבים את העניין של ‫הולדת תגומה כדי להפוך הולדה לבדודה?

‫אם הילדה כבר... ‫אם יחסי האישות המטרה שלי היא להוליד את זה,

‫היא מטרה להוליד הלברכה לעולם...

‫ברור שיחסי האישות זה דבר קדוש וטוב.

‫כן. -אבל יש גם בנפש האדם.

‫כלומר, יש בושה, נכון? שמתלווה את זה.

‫אז הבושה היא באה בגלל החטא הקדמון.

‫אבל אצל האבות אי אפשר ‫שהנושא כל כך עקרוני וחשוב,

‫כמו הולדת ההומה, יהיה נגוע בבושה הזאת.

‫לכן הם מוכרחים להיות מתקנך את אדם הראשון.

‫עכשיו, מעניין מאוד מה הוא נותן להם לאכול.

‫בשר וחלב. נכון?

‫איך כתוב שם?

‫יש גם פסוק ח' ויקח המעה וחלב ‫ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם.

‫והוא עומד עליהם תחת העץ והם יאכלו.

‫אז פעם הילדה שלי אמרה ‫לי אחרי שהיא למדה בגן

‫שבין הבשר לבין החלב עברו ‫שש שעות והוא אמר דברי תורה.

‫או שויקח המעה וחלב והרק ‫אחרי זה ובן הבקר אשר עשה.

‫אפשר, אבל פשוט הכתוב זה לא כך, ‫אלא הם באים לאכול ח' וחלב ובן הבקר.

‫זאת אומרת שמה שבעולמנו נפרד ‫ולא ניתן לחיבור בעולם העליון מחובר.

‫כמו שלמשל צנר ופשטים.

‫התורה אמרה אסור להשתמש בצנר ופשטים.

‫אבל בגדי כאונה, בקודש ‫פנימה, עשויים מצנר ופשטים.

‫כלומר, לא כל דבר נפרד בעולם ‫שלנו, הוא נפרד בעולם העליון,

‫אלא להיפך, אין מה אתה רוצה.

‫אני לא יודע איך אתה רואה את ‫זה לפנים, אבל אחד מהתהלימים

‫לאישור בשר וחלב, זה איכות של דין ומחמים.

‫כן, כן, ברור, ברור. ‫-זהו, זה קשור לילדה של אברהם וישחק.

‫כן, ודאי. עכשיו, תשימו לב עוד משהו.

‫בסוג זין. ‫ולבקר רץ אברהם, והייקח בן בקר רחבת טוב.

‫והייתן אל הנער. מי זה הנער?

‫ישמעאל. -ישמעאל. פתאום ישמעאל נכנס לעסק.

‫חשבתי שישמעאל... טוב, ישמעאל עוד לא גורש,

‫אבל בכל זאת, למה במחזה כל ‫כך אילאי מכניסים את ישמעאל?

‫האמת היא, זה קצת מובן, להיריקה פסוקווה.

‫והיימאיר אברהם הועלה אל שרה.

‫הוא עוזב את שרה ולבקר רץ אברהם.

‫אז כשעוזבים את שרה, ‫הולכים למשהו אחר, לישמעאל.

‫הגיוני. ‫והנער, אנחנו נראה בסוף הפרשה, זה ישמעאל.

‫אבל בכל זאת, מה זה אומר? ‫זה אומר שפה הוא מתחיל לעשות ברור.

‫זה קשור לשאלה, מספר שתיים שנשאלה כאן.

‫יש לכל אדם קושי להסתדר עם אבא שלו.

‫זה כלל גדול, כל פסיכואנליסט יודע את זה,

‫וגם בלי פסיכואנליזה אני מדבר.

‫וזאת הסיבה שחזאל אמרו,

‫אינה דומה תפילתו של צדיק בן ‫צדיק לתפילתו של צדיק בן רשע.

‫תפילה של צדיק בן צדיק זו סופר תפילה. למה?

‫כי אם אדם הצליח להיות צדיק,

‫למרות שאבא שלו צדיק, ‫זה סימן שהוא צדיק באמת.

‫לעומת זה, אם אדם הוא ‫צדיק, אבל אבא שלו רשע,

‫אולי הוא צדיק בגלל שאבא שלו רשע.

‫כי הרי מה ייחד אותו?

‫הוא צריך בכל מיות להביע משהו עצמאי.

‫ולכן לבנים של הצדיקים יש קושי.

‫ויש בעצם שתי אופציות אפשריות.

‫נגיד ניקח את הצדיק אברהם.

‫הוא צדיק של מידת החסד.

‫אז יש שני אופנים להיות הבן של אברהם.

‫הבן של אברהם. או להיות צדיק של מידת הדין.

‫בדווקא, הוא צדיק של מידת החסד, ‫אני אהיה צדיק, אבל היא מידת הדין.

‫שאות אחרת, להיות רשע של מידת החסד.

‫זה מה שישמעי לומד. ‫בסדר, אני מאמץ את מידת החסד שלך,

‫אבל אני רשע, לא צדיק.

‫זאת אומרת, יש פה צורך של השלכה.

‫אבל להוליד עוד צדיק של מידת החסד,

‫בעצם זה הופך את ההולדה למיותרת.

‫יש לנו כבר צדיק של מידת ‫החסד, יש מה להמשיך.

‫כלומר, זה הופך את המוסר ‫לחד גוני, לחד עריקי בלבד,

‫וזה בלתי אפשרי.

‫כי המוסר האמיתי הוא ייחוד המידות.

‫ולכן אברהם צריך ללמוד,

‫להסכים שההמשך שלו יהיה דרך מידת הדין.

‫זה בעצם מה שהוא לומד לאורך כל הפרשה.

‫מתחילת פרשת ויירא, עד סוף פרשת ויירא,

‫זה הלימוד הגדול של אברהם, ‫את הערך של מידת הדין.

‫תסתכלו לרגע אחד בפסוק י' ז'

‫והשם אמר... מי זה ושם?

‫זה מידת הדין.

‫כל מקום שכתוב ושם, ‫חז'ל אומרים, הוא ובית דינו.

‫אז זה בית הדין.

‫והשם אמר, מידת הדין אומרת,

‫אמחסה אני מאברהם, אשר אני עושה.

‫מה, אני אסתיר לו?

‫הוא מידת החסד, אבל הוא ‫לא צריך לדעת מזמן מדין.

‫ואברהם היה אויה לגוי גדול ‫ועצום ולבחרו בו כל גוי הארץ,

‫כי ידע עתיב, למען אשר ‫יצווה את בניו ואת ביתו,

‫אחריו יש המהודריך השם לעשות צדקה ומשפט.

‫צדקה הוא כבר יודע, אבל אני ‫רוצה שהוא יעשה צדקה וגם משפט

‫למען אביה, השם על ‫אברהם, את אשר דיבר עליו.

‫הוא אומר, ה' ולכן הוא צריך להסביר לו,

‫האם אתה מסכים למשפט שאני ‫עושה עכשיו עם סדוב ואמורה?

‫פסוק ט', ואומרו אליו,

‫היית שראי אשתך?

‫היית שראי אשתך? ‫בעניין, אי אפשר להגיד דברים

‫בצורה נורמלית.

‫צריך לשאול שאלה ולקבל תשובה.

‫היא אומר, הנה בא אוהל.

‫והיה אומר, שואבה שוב אליך ‫כעת חייו, הנה, ואין לשרה אשתך.

‫ושרה שומעת, פתח האוהל, והוא אחריו.

‫מי זה הוא ומי זה? ‫גם זה פה יש במדרשים שלו.

‫מה זה זאת אומרת שרה שומעת? גם היא נביאה.

‫מי נביאה? נכון? אברהם נביא, שרה נביאה.

‫הם שומעים ביחד.

‫ואברהם ושרה זקנים באים בימים, ‫חדל להיות לשרה אורח כנשים.

‫מה, תצחק שרה בקרבה למור, ‫אחרי בלוטי, הייתה לי העדנה,

‫ואדוני זקן.

‫והוא אומר לאשם אל אברהם, ‫למה זה יצחק השרה למור,

‫אף אמנם לילד ואני זקנתי?

‫האיפלמי אשם דבר, למור ‫ידע שוב אליך כעת חייו שרה בן,

‫למור, לא צחקתי כי היא הרייה. ‫והוא אומר, לא, כי צחקת.

‫אווירה של גן ילדים.

‫הרשוי.

‫הגננת אומרת, מי צחק פה? -זה לא אני.

‫זה, זה אתה.

‫כל אובירה הזאת.

‫חזל אמרו, מעולם לא נזקק ‫הקדוש פרוחו להשיח עם אישה,

‫אלא אם אותה צדקת, וגם זה על ידי סיבה.

‫שאלה מה זה צחקה.

‫מה זה להשיח? ‫מה, וכי הקדוש פרוחו לו לדיבר עם נביאות?

‫יש לנו הרבה נביאות.

‫אז מה זאת אומרת, מעולם לא ‫נזקק הקדוש פרוחו להשיח עם אישה.

‫הביטוי הזה להשיח הוא ביטוי מיוחד.

‫להשיח פירושו לגעגיד שטויות.

‫כן? כן, זה כמונה. אל תרבה שיחה עם האישה.

‫מה זה שיחה? שטויות.

‫אז מה צריך לעשות עם האישה? להרבות בחוכמה.

‫היכולה, עם כל אדם צריך להרבות בחוכמה.

‫אלא שאם כל אדם צריך להגיד רק דברי חוכמה,

‫אבל עם האישה חייב שתהיינה קצת שטויות,

‫כי בלי שטויות אין אהבה,

‫ולכן כיוון שראויות השטויות ‫להיאמר בין בעלי אשתו,

‫היה מקום לומר שצריך להרבות בזה.

‫ולכן אמרו, לא, אף על פי ‫שצריך, צריך לא להרבות.

‫לא להרבות שיחה, אלא הרוב יהיה בחוכמה.

‫ולכן באשתו אמרו.

‫נכון? כתובים? ‫באשתו אמרו, דווקא באשתו אמרו,

‫לא להרבות שיחה. כן, לא יכול להרבות שיחה.

‫מכאן אמרו חכמים, כולם ‫הרבה שיחה עם האישה וכו'.

‫אז זאת אומרת ש...

‫אז כן, הקבל שחרור רוצה כן, להגיד שטויות.

‫כן, דקום הזה מה שכתוב, בעלי השיח.

‫מה המטרה של הדבר הזה?

‫המטרה, שייבלד יצחק.

‫ייבלד יצחק.

‫כלומר, פה מדובר על הופעה חדשה ‫של סוג של צדיק שלא היה כמור בעולם.

‫וכל דבר חדש מצחיק.

‫כדאית בספר הצחוק מעת הנרי ברגסון,

‫שמסביר שהצחוק, זה בא ‫בעקבות ההפתעה, הבלתי צפוי.

‫אדם נגיד הולך ברחוב, מחכיק ‫על קליפת בננה, מצחיק, מה קרה?

‫לא היה צפוי, כי הרי אדם הולך ‫ברחוב, לא צפוי שייפול, נכון?

‫וודאי לא בטקס של הר ארצלד הריקל.

‫ולכן...

‫מה זה קרה?

‫ולכן יש כאן צורך בפעולה ‫לצנית להופעתו של יצחק אבינו,

‫עם הדרגה שהיא מעבר לכללים. ‫הוא יוצא מן החוק, צה חוק.

‫הצדיק זה האות הפורצת, צה.

‫וכאן יש כמין, אפשר לומר, דקדוג, ‫שנעשה בנשמה של אברהם ושרה,

‫כדי לתת ליצחק להיוולד. כן, מה אתה רוצה?

‫האם גברים כן עצרו כדור חולציה? ‫האם גברים כן עצרו כדור חולציה?

‫האם גברים כדור חולציה היו יוצאו להסיעה? ‫זה שאלה טובה, לא יודע.

‫לא יודע. תשובה היא, אני לא יודע.

‫זה שאלה פעם שלישית. עכשיו, כן?

‫עכשיו, יש פה דבר אחד שצריך פה להבין.

‫פסוק י' ב', ואת יצחק שרה מקרבה,

‫למור אחרי בלעותיה ‫הייתה לי ידנה, ועדוני זקן.

‫למה היא חושבת שלא יכולה לילדת?

‫משתי סיבות. א', כי היא בלתה.

‫שתיים, כי אברהם זקן, נכון? ועדוני זקן.

‫אז אם כן, יש פה שתי סיבות. ‫אני זקנה, הוא זקן, אי אפשר להגיע לילד.

‫והוא אומר, השם אל אברהם, ‫למה זה צחקה שרה לימור

‫אף מלמילד ואני זקנתי?

‫מחורם מוזכר רק הטעם האחד, שהיא זקנה. ‫מה עם זה שאברהם זקן?

‫למה זה לא מוזכר? מה?

‫מפני השלום. -מפני השלום? מה?

‫לשמור על כבודו. -לשמור על כבודו, באמת.

‫למה זה לא מכובד שהוא זקן? ‫זה עובדה, מה זאת אומרת?

‫אולי על כבודה שהיא צחקה בפני ‫הקבלת ברוך הוא שאמר לה משהו.

‫אבל דווקא את זה הוא כן מגלה שהיא צחקה.

‫אלא מה? ‫נשאל אתכם שאלה, במי זה תלוי ששרת הילד?

‫בקבלת ברוך. -בקבלת ברוך הוא.

‫לא בזקנתה או בזקנתו.

‫לכן הקבלת ברוך הוא פגוע, הוא ‫אומר, למה זה צחקה שרה לימור

‫אף מלמילד ואני זקנתי?

‫הקבלת ברוך הוא אומר, ‫אז מה, וכי אני זקנתי?

‫היפלא מאשם דבר. הנה, זה ההמשך.

‫הקבלת ברוך הוא אומר, אני לא זקנתי,

‫אז למה היא אומרת שהיא לא יכולה להילדת?

‫בגלל שהוא זקן או היא זקנה, מה זה משנה?

‫אני לא זקנתי.

‫כתוב, הפירוש הזה גם מובא בראשית רבא.

‫הקבלת ברוך הוא אומר, ‫ואני זקנתי מלעשות ניסים?

‫ויש עוד פירוש שני שמובא ‫שם, שזה מפני שלום בית.

‫רשי אמיר רק את השני ולא את הראשון, למה?

‫בסוף נעסוק בפעם הבאה.
[fwdevp preset_id=”meirtv” video_path=”https://vimeo.com/234914225″ start_at_video=”1″ playback_rate_speed=”1″ video_ad_path=”{source:’https://meirtv.com/wp-content/uploads/2022/02/logomeir2.mp4′, url:”, target:’_blank’, start_time:’00:00:01′, fwdevp_time_to_hold_add:’0′, fwdevp_add_duration:’00:00:07′}”]
מספר פרק בסדרה : 28
"ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים וירא ה' אל אברם"
"ותצחק שרה בקרבה לאמר אחרי בלותי היתה לי עדנה ואדני זקן"
פרק יח’ פסוק א’
אורך השיעור: 52 דקות

רוצה להיות שותף בהפצת שיעורי תורה? בחר סכום!

סכום לתרומה

ש”ח 

כיצד נוח לך להמשיך?

No data was found
[fwdevp preset_id=”meirtv” video_path=”https://vimeo.com/234914225″ start_at_video=”1″ playback_rate_speed=”1″ video_ad_path=”{source:’https://meirtv.com/wp-content/uploads/2022/02/logomeir2.mp4′, url:”, target:’_blank’, start_time:’00:00:00′, fwdevp_time_to_hold_add:’7′, fwdevp_add_duration:’00:00:07′}”]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

“וירא אליו ה’ באלני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום”

Play Video

הרשמה חינם
דרך חשבונך בגוגל יתן לך:

  1. דף בית מותאם עם רבנים וסדרות מועדפים
  2. היסטוריית צפיות וחזרה למיקום אחרון שצפית
  3. הורדת וידאו ושיפורים אינטראקטיביים בנגן
  4. ועוד הטבות מתפתחות בהמשך השדרוג של הערוץ!