Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

הקדשת "פרנס היום"

תופיע ליום שתבחר בכל האתר!

0
שיעורים
0
דפים נצפים ליום
0
רבנים באתר
ההקדשה של היום פנוייה!
ניתן להקדיש יום לימודים
לימי זכרון, רפו"ש, ועוד

הקדשות שיעורים

לחזרה בתשובה וס”ד:
יובל בן תמר חיה
מנוחה בת רחל
מנחם בן לאה חגית.

ברכה והצלחה, ישועה וס”ד לתורמים:
אורי בן תחיה וחמדה בת ברוך
טובה בת הדסה הודיה ופנחס
שרית בת הדסה הודיה ופנחס. אמן.

לרפואת שלימה ובמהרה לאורלי הילה בת מרגלית הי”ו
לרפואת מורן רבקה בת אורלי הילה הי”ו.
לזיווג הגון בקרוב לירן יקיר בן אורלי הילה הי”ו.

יהושע בן מזל זיווג הגון
אוריאל בן מזל זיווג מוצלח
מזל בת שולמית רפואה והצלחה בעבודה
אהרון בן מזל רפואה ואריכות ימים
שלומית בת מזל רפואת הנפש והצלחה בפרנסה.

ברכה והצלחה בכל מכל כל לתורמים:
אור יעקב בן סוזן, אורי בן תחיה וחמדה בת ברוך
אפרת הודיה בת יהודית, דליה חני בת שרה לאה
הצלחה למשפחת סטרקלוף.
חגי בן נאווה, טליה בת אסנת
יוחאי בן סוזן, יצחק בן חבצלת
כרמי בת טליה, לידה לאה בת תהילה
מיכל חן בת רינקה מלכה
נווה בן טליה, סוזן בת סוליקה
תהל בת טליה. אמן

לרפואת אורי בן תחיה וחמדה בת ברוך, סייעתא דשמייא והצלחה בכל אשר יפנו. אמן.

לע”נ שרה ביילה בת אלתר יעקב ע”ה, לבית מש’ ליסטמן הי”ו.

לע”נ הרבנית אסתר כהן אשת הרב ראובן הכהן ז”ל.
לע”נ הרב ראובן הכהן ז”ל בן הרב עודד הכהן ז”ל.
לע”נ שולמית בן ארי בת אסתר ע”ה.

לע”נ יעקב בן רבקה ז”ל

לע”נ ברכאנה בת רחל מרים ע”ה.

לע”נ אליהו ממן בן פרחה ז”ל

לע”נ יהודה בו מולוק ז”ל

לע”נ ליליאן לאה ז”ל בת אליס ע”ה.

לרפואת מנשה בן אכסה, שימה בת יסכה
אליהו בן ליליה להצלחה בלימודי קודש וחול.

להקדשות אתם מוזמנים ליצור קשר בטלפון :02-6461328

חדשים מהרב

שוליית הנגר – אגדות החורבן | הרב אייל ורד | כה עשו חכמינו
play3
שוליית הנגר – אגדות החורבן | הרב אייל ורד | כה עשו חכמינו
“ונבונים לא מצאתי” – מיהם הנבונים, ומדוע משה לא הצליח למצוא אותם? – פרשת דברים | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
play3
“ונבונים לא מצאתי” – מיהם הנבונים, ומדוע משה לא הצליח למצוא אותם? – פרשת דברים | הרב אייל ורד | נפש הפרשה
סיום ספר נחמיה | הרב אייל ורד | ספר נחמיה
play3
סיום ספר נחמיה | הרב אייל ורד | ספר נחמיה
הטלטלות והמסעות שעובר האדם בחייו | הרב אייל ורד | תורות הבעש”ט – כתר שם טוב
play3