He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: מעלת האדם

האדם מזכה במעשיו את כל הבריאה
play3
האדם מזכה במעשיו את כל הבריאה
מעמדו הדו ערכי של האדם לעיתים פחות מיתוש ולעיתים יותר ממלאך
play3
מעמדו הדו ערכי של האדם לעיתים פחות מיתוש ולעיתים יותר ממלאך
מעלתו של האדם ביחס לבעלי החיים באה לידי ביטוי בלבוש
play3
מעלתו של האדם ביחס לבעלי החיים באה לידי ביטוי בלבוש
"אחור וקדם צרתני" – מצד גשמיותו האדם הוא אחרון למעשה בראשית אך מצד שורשו – הוא הקודם
play3
"אחור וקדם צרתני" – מצד גשמיותו האדם הוא אחרון למעשה בראשית אך מצד שורשו – הוא הקודם
"השרפים והאופנים"
play3
"השרפים והאופנים"
העלאת העולמות באמירת הקדושה
play3
העלאת העולמות באמירת הקדושה
עניין אמירת הקדושה בתפילה והשפעתה על המלאכים
play3
עניין אמירת הקדושה בתפילה והשפעתה על המלאכים
המלאכים תלויים בישראל !
play3
המלאכים תלויים בישראל !
כל המלאכים כלולים באדם
play3
כל המלאכים כלולים באדם
יתרון האדם על המלאך- היכולת לתקן
play3
יתרון האדם על המלאך- היכולת לתקן
מי גדול יותר, האדם או המלאך ?
play3
מי גדול יותר, האדם או המלאך ?
"פועל אדם ישלם לו"
play3
"פועל אדם ישלם לו"
"רק האדם לבד הוא המעלה והמקשר ומיחד את העולמות והאורות"
play3
"רק האדם לבד הוא המעלה והמקשר ומיחד את העולמות והאורות"
השגת המלאכים
play3
השגת המלאכים
ערכו האינסופי של האדם
play3
ערכו האינסופי של האדם
האדם על ידי קיום המצוה כראוי במחשבה ובמעשה מתקן את העולם כולו
play3
האדם על ידי קיום המצוה כראוי במחשבה ובמעשה מתקן את העולם כולו
ציורי האדם והעולם ומשמעותם
play3
ציורי האדם והעולם ומשמעותם
חם באתר
play3
בית המדרש
סוד גבורות גשמים – הרב ערן טמיר
סוד גבורות גשמים - הרב ערן טמיר
42 דקות
play3
בית המדרש
'ותן טל ומטר' – ברכת השנים – הרב דב ביגון
'ותן טל ומטר' - ברכת השנים - הרב דב ביגון
12 דקות
play3
בית המדרש
הרמח"ל – הקואוצ'ר של המאה 21 (מסילת ישרים 1)
הרמח"ל - הקואוצ'ר של המאה 21 (מסילת ישרים 1)
56 דקות
play3
בית המדרש
הוא היה גיבור ציד לפני ה' – הרב ערן ישועה
הוא היה גיבור ציד לפני ה' - הרב ערן ישועה
43 דקות
ניוזלטר
שו"ת
play3
מגזין
'אדריכל של נשמות': סרט לזכרו של הרב דן מרצבך לציון יום פטירתו
'אדריכל של נשמות': סרט לזכרו של הרב דן מרצבך לציון יום פטירתו
play3
בית המדרש
על לידתה של אהבה: הרב דניאל כהן על פרשת וירא
על לידתה של אהבה: הרב דניאל כהן על פרשת וירא
Shape-7
מוזיקה
חוף מבטחים: שיר אמונה חדש של גל סינוואני
חוף מבטחים: שיר אמונה חדש של גל סינוואני
Shape-2
בית המדרש
שאלה בעניין הנחת תפילין על גבי שעון – הרב אלחנן פרינץ
שאלה בעניין הנחת תפילין על גבי שעון - הרב אלחנן פרינץ