He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת חוקת

play3
מדוע נצטווה משה לקחת את המטה ומצד שני לדבר אל הסלע ?
מדוע נצטווה משה לקחת את המטה ומצד שני לדבר אל הסלע ?
"למה העליתנו ממצרים"
play3
"למה העליתנו ממצרים"
כיצד להתגבר על מידת הכעס
play3
כיצד להתגבר על מידת הכעס
"למען תיתו בידך"
play3
"למען תיתו בידך"
הלב העליון ומדבר צין – על דיבורים חמים וקרים
play3
הלב העליון ומדבר צין – על דיבורים חמים וקרים
play3
עניינה של מצות פרה אדומה
play3
מיהו עוג מלך הבשן ?
מיהו עוג מלך הבשן ?
play3
בארה של מרים- על חוויה בעבודת ה'
בארה של מרים- על חוויה בעבודת ה'
play3
אדם כי יחיה באוהל – בחבלי משיח
אדם כי יחיה באוהל – בחבלי משיח
play3
"טובה תוכחת מגולה מאהבה מסותרת"
"טובה תוכחת מגולה מאהבה מסותרת"
play3
סוף מסלול' ההליכה במדבר לקראת הכניסה לארץ טומן בחובו גם קשיים גדולים
סוף מסלול' ההליכה במדבר לקראת הכניסה לארץ טומן בחובו גם קשיים גדולים
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
למצוות פרה אדומה אין הבנה אנושית לכן אומות העולם מקנטרים בה את ישראל
למצוות פרה אדומה אין הבנה אנושית לכן אומות העולם מקנטרים בה את ישראל
play3
גבהות ושפלות בפרה אדומה
גבהות ושפלות בפרה אדומה
play3
לא למות אף פעם
play3
להאמין בכשרים בחבלי משיח
להאמין בכשרים בחבלי משיח