He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת וישב

play3
חינוך לכיבוד הורים
חינוך לכיבוד הורים
וירד יהודה מאת אחיו
play3
וירד יהודה מאת אחיו
מכירת יוסף של ימינו – מהי ?
play3
מכירת יוסף של ימינו – מהי ?
בכל דור יש בחינת אורו של משיח
play3
בכל דור יש בחינת אורו של משיח
"וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען"
play3
"וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען"
כתונת פסים – מלכות בגובה העיניים
play3
כתונת פסים – מלכות בגובה העיניים
משמעות תכונת המלכות, שמירה על כללים והעדפת הקב"ה כלים שבורים
play3
משמעות תכונת המלכות, שמירה על כללים והעדפת הקב"ה כלים שבורים
play3
"נכאת וצרי ולט"
"נכאת וצרי ולט"
play3
כשעוסים בעשו מעבירים את הסרט מהר , כשמגיעים ליעקב  הסקירה נעשית איטית ומעמיקה
כשעוסים בעשו מעבירים את הסרט מהר , כשמגיעים ליעקב הסקירה נעשית איטית ומעמיקה
play3
"וימאן להתנחם" – על האמון שעלינו לתת בילדינו
"וימאן להתנחם" – על האמון שעלינו לתת בילדינו
play3
שנאה ללא צביעות
play3
"חייך שאני מגרה בך את הדב"
"חייך שאני מגרה בך את הדב"
play3
"רעהו העדולמי" – על חברות אמת
"רעהו העדולמי" – על חברות אמת
play3
מעלת יוסף הצדיק – מידת היסוד
מעלת יוסף הצדיק – מידת היסוד
play3
מהו "בן זקונים" ?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מדוע הכתוב תולה את התולדות של יעקב ביוסף דווקא ?
מדוע הכתוב תולה את התולדות של יעקב ביוסף דווקא ?
play3
דבר שמתעכבים עליו הוא דבר חשוב
דבר שמתעכבים עליו הוא דבר חשוב
play3
המחלוקת בין השבטים בדרכי ההשפעה
המחלוקת בין השבטים בדרכי ההשפעה