He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת וירא

play3
ה' צדיק יבחן – מדוע דווקא את הצדיקים יש לבחון ?
ה' צדיק יבחן - מדוע דווקא את הצדיקים יש לבחון ?
פרשה של מלאכים
play3
פרשה של מלאכים
"רק אין יראת אלהים"
play3
"רק אין יראת אלהים"
מדוע נאמר אצל אברהם "וירא" שתי פעמים ?
play3
מדוע נאמר אצל אברהם "וירא" שתי פעמים ?
יש תמיהות שהן קיימות' – על קריאת שמות אברהם שרה ויצחק
play3
יש תמיהות שהן קיימות' – על קריאת שמות אברהם שרה ויצחק
מטרתו של אברהם ועם ישראל – להביא טוב לעולם כולו
play3
מטרתו של אברהם ועם ישראל – להביא טוב לעולם כולו
play3
חינוך לאהבת הבריות
חינוך לאהבת הבריות
play3
מתלהב ? ברוך הבא לעבודת ה'
מתלהב ? ברוך הבא לעבודת ה'
play3
מדוע להסתכל בפורענותם של הרשעים זה דבר מסוכן ?
מדוע להסתכל בפורענותם של הרשעים זה דבר מסוכן ?
play3
גרוש הגר וישמעאל
play3
העיקרון הרוחני שגרם לאשת לוט להיהפך לנציב מלח
העיקרון הרוחני שגרם לאשת לוט להיהפך לנציב מלח
play3
אמרי נא אחותי את ' מאדם וחוה – לאברהם ושרה- תיקון הזוגיות
אמרי נא אחותי את ' מאדם וחוה – לאברהם ושרה- תיקון הזוגיות
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
האבות הכניסו קדושה בכל חלקי העולם
האבות הכניסו קדושה בכל חלקי העולם
play3
"והוא יושב פתח האוהל כחום היום"
"והוא יושב פתח האוהל כחום היום"
play3
פרשה של מלאכים
פרשה של מלאכים
play3
נסיון העקדה – שיא הנסיונות שנתנסה אברהם אבינו
נסיון העקדה – שיא הנסיונות שנתנסה אברהם אבינו