He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת ואתחנן

play3
בהבנת תכלית הגלויות זוכים לנחמה
בהבנת תכלית הגלויות זוכים לנחמה
מעלת התפילה וכוחה של תשובה
play3
מעלת התפילה וכוחה של תשובה
איסור לא תחמוד
play3
איסור לא תחמוד
"חדלו לכם מן האדם"
play3
"חדלו לכם מן האדם"
"אין חינון אלא מתנת חינם"
play3
"אין חינון אלא מתנת חינם"
"ואתחנן" – לשון מתנת חינם
play3
"ואתחנן" – לשון מתנת חינם
"למען תחיון וטוב לכם והארכתם ימים בארץ אשר תירשון"
play3
"למען תחיון וטוב לכם והארכתם ימים בארץ אשר תירשון"
play3
ואהבת – בכל לבבך נפשך ומאודך בחבלי משיח
ואהבת – בכל לבבך נפשך ומאודך בחבלי משיח
play3
התנאים לקבלת התפילה
התנאים לקבלת התפילה
play3
כבוד הורים של דמא בן נתינה
כבוד הורים של דמא בן נתינה
play3
מה מהות תפילת משה בפרשת ואתחנן?
מה מהות תפילת משה בפרשת ואתחנן?
play3
ההבדלים שבין עבודה זרה לבין אמונה טהורה
ההבדלים שבין עבודה זרה לבין אמונה טהורה
play3
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד
play3
כיצד כבש יהושע את ארץ ישראל בזכות ספר דברים ?
כיצד כבש יהושע את ארץ ישראל בזכות ספר דברים ?
play3
כה זקוקים ומזוככים לנחמה בחבלי משיח
כה זקוקים ומזוככים לנחמה בחבלי משיח
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
נחמו נחמו עמי
נחמו נחמו עמי
play3
כיבוד הורים- יסוד כל מערכות היחסים
כיבוד הורים- יסוד כל מערכות היחסים
play3
להצמיח מחדש תפארת ישראל
להצמיח מחדש תפארת ישראל
play3
פרשת ואתחנן – עליית ראשון
פרשת ואתחנן – עליית ראשון