He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת החודש

המצוה הכללית הראשונה של עם ישראל וערך ההתחדשות
play3
המצוה הכללית הראשונה של עם ישראל וערך ההתחדשות
הרב אייל ורד :"החרש היה ליבם" כיצד שכח רבי אלעזר בן ערך את תלמודו ?
play3
הרב אייל ורד :"החרש היה ליבם" כיצד שכח רבי אלעזר בן ערך את תלמודו ?
מעלת חודש ניסן וכח ההתחדשות שבו לכל אחד
play3
מעלת חודש ניסן וכח ההתחדשות שבו לכל אחד
סדר ארבע פרשיות של חודש אדר
play3
סדר ארבע פרשיות של חודש אדר
אילו מצוות נקיים בליל הסדר ?
play3
אילו מצוות נקיים בליל הסדר ?
קריאת פרשת החודש
play3
קריאת פרשת החודש
מדוע צוו ישראל במצרים לשמור על השה ארבעה ימים קודם שחיטתו ?
play3
מדוע צוו ישראל במצרים לשמור על השה ארבעה ימים קודם שחיטתו ?
קריאת פרשת 'החודש' כשחל ראש חודש ניסן בשבת
play3
קריאת פרשת 'החודש' כשחל ראש חודש ניסן בשבת
"ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל"
play3
"ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל"
בל יראה ובל ימצא – האם יש לו שיעור ומדוע ?
play3
בל יראה ובל ימצא – האם יש לו שיעור ומדוע ?
שחיטת השה – עזות דקדושה
play3
שחיטת השה – עזות דקדושה
"ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו ?!"
play3
"ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו ?!"
החדש הזה לכם ראש חודשים
play3
החדש הזה לכם ראש חודשים
פקודות מבצע אחרונות
play3
פקודות מבצע אחרונות
מהו הקשר בין פרשת החודש לפרשות ויקהל פקודי ?
play3
מהו הקשר בין פרשת החודש לפרשות ויקהל פקודי ?
המשקוף' 'המזוזות' 'בסף' – חוק עולם
play3
המשקוף' 'המזוזות' 'בסף' – חוק עולם
מפתח הזמנים שמסר הקב"ה לעם ישראל – "החודש הזה לכם ראש חודשים"
play3
מפתח הזמנים שמסר הקב"ה לעם ישראל – "החודש הזה לכם ראש חודשים"
חם באתר
play3
בית המדרש
סוד גבורות גשמים – הרב ערן טמיר
סוד גבורות גשמים - הרב ערן טמיר
42 דקות
play3
בית המדרש
'ותן טל ומטר' – ברכת השנים – הרב דב ביגון
'ותן טל ומטר' - ברכת השנים - הרב דב ביגון
12 דקות
play3
בית המדרש
הרמח"ל – הקואוצ'ר של המאה 21 (מסילת ישרים 1)
הרמח"ל - הקואוצ'ר של המאה 21 (מסילת ישרים 1)
56 דקות
play3
בית המדרש
הוא היה גיבור ציד לפני ה' – הרב ערן ישועה
הוא היה גיבור ציד לפני ה' - הרב ערן ישועה
43 דקות
ניוזלטר
שו"ת
play3
מגזין
'אדריכל של נשמות': סרט לזכרו של הרב דן מרצבך לציון יום פטירתו
'אדריכל של נשמות': סרט לזכרו של הרב דן מרצבך לציון יום פטירתו
play3
בית המדרש
על לידתה של אהבה: הרב דניאל כהן על פרשת וירא
על לידתה של אהבה: הרב דניאל כהן על פרשת וירא
Shape-7
מוזיקה
חוף מבטחים: שיר אמונה חדש של גל סינוואני
חוף מבטחים: שיר אמונה חדש של גל סינוואני
Shape-2
בית המדרש
שאלה בעניין הנחת תפילין על גבי שעון – הרב אלחנן פרינץ
שאלה בעניין הנחת תפילין על גבי שעון - הרב אלחנן פרינץ