Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת החודש

המצוה הכללית הראשונה של עם ישראל וערך ההתחדשות
play3
המצוה הכללית הראשונה של עם ישראל וערך ההתחדשות
הרב אייל ורד :”החרש היה ליבם” כיצד שכח רבי אלעזר בן ערך את תלמודו ?
play3
הרב אייל ורד :”החרש היה ליבם” כיצד שכח רבי אלעזר בן ערך את תלמודו ?
מעלת חודש ניסן וכח ההתחדשות שבו לכל אחד
play3
מעלת חודש ניסן וכח ההתחדשות שבו לכל אחד
סדר ארבע פרשיות של חודש אדר
play3
סדר ארבע פרשיות של חודש אדר
אילו מצוות נקיים בליל הסדר ?
play3
אילו מצוות נקיים בליל הסדר ?
קריאת פרשת החודש
play3
קריאת פרשת החודש
מדוע צוו ישראל במצרים לשמור על השה ארבעה ימים קודם שחיטתו ?
play3
מדוע צוו ישראל במצרים לשמור על השה ארבעה ימים קודם שחיטתו ?
קריאת פרשת ‘החודש’ כשחל ראש חודש ניסן בשבת
play3
קריאת פרשת ‘החודש’ כשחל ראש חודש ניסן בשבת
“ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל”
play3
“ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל”
בל יראה ובל ימצא – האם יש לו שיעור ומדוע ?
play3
בל יראה ובל ימצא – האם יש לו שיעור ומדוע ?
שחיטת השה – עזות דקדושה
play3
שחיטת השה – עזות דקדושה
“ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו ?!”
play3
“ולקח הוא ושכנו הקרוב אל ביתו ?!”
מצות קידוש החודש
play3
מצות קידוש החודש
החדש הזה לכם ראש חודשים
play3
החדש הזה לכם ראש חודשים
פקודות מבצע אחרונות
play3
פקודות מבצע אחרונות
מהו הקשר בין פרשת החודש לפרשות ויקהל פקודי ?
play3
מהו הקשר בין פרשת החודש לפרשות ויקהל פקודי ?
המשקוף’ ‘המזוזות’ ‘בסף’ – חוק עולם
play3
המשקוף’ ‘המזוזות’ ‘בסף’ – חוק עולם
מפתח הזמנים שמסר הקב”ה לעם ישראל – “החודש הזה לכם ראש חודשים”
play3
מפתח הזמנים שמסר הקב”ה לעם ישראל – “החודש הזה לכם ראש חודשים”
חם באתר
play3
בית המדרש
לג בעומר | הרב ערן טמיר | אייר תשפ”ב
לג בעומר | הרב ערן טמיר | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
הלכות עבודה זרה לרמב”ם פרק ז’ | הרב אורי שרקי | אייר תשפ”ב
הלכות עבודה זרה לרמב"ם פרק ז' | הרב אורי שרקי | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
שו”ת | הרב שלמה אבינר | אייר תשפ”ב
שו"ת | הרב שלמה אבינר | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
כיסופים לארץ ישראל | הרב אשר בוחבוט | אייר תשפ”ב
כיסופים לארץ ישראל | הרב אשר בוחבוט | אייר תשפ"ב
ניוזלטר
שו”ת
play3
לג בעומר | הרב ראובן פיירמן | אייר תשפ”ב
לג בעומר | הרב ראובן פיירמן | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
לג בעומר | הרב דב ביגון | אייר תשפ”ב
לג בעומר | הרב דב ביגון | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
מהי תורת הקבלה? ללג בעומר | הרב ליאור לביא | אייר תשפ”ב
מהי תורת הקבלה? ללג בעומר | הרב ליאור לביא | אייר תשפ"ב
play3
בית המדרש
פרשת בחוקתי | הרב ערן ישועה | אייר תשפ”ב
פרשת בחוקתי | הרב ערן ישועה | אייר תשפ"ב