Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת דברים

המנהיג כמוֹרה: מאמר מיוחד של הרב זקס לפרשת דברים
Shape-2
המנהיג כמוֹרה: מאמר מיוחד של הרב זקס לפרשת דברים
למה לפתוח בדברי תוכחה? הרב דניאל כהן בסרטון קצר ומעניין על ספר דברים
play3
למה לפתוח בדברי תוכחה? הרב דניאל כהן בסרטון קצר ומעניין על ספר דברים
הלך הראש אחר הזנב – שיעור לפרשת דברים – הרב זיו רוה
play3
הלך הראש אחר הזנב – שיעור לפרשת דברים – הרב זיו רוה
החזון לתקומת ירושלים: הרב שמעון בן ציון לשבת חזון
play3
החזון לתקומת ירושלים: הרב שמעון בן ציון לשבת חזון
“הואיל משה באר” – כשישראל נכנסים לארץ – התורה מתבארת כל צרכה
play3
“הואיל משה באר” – כשישראל נכנסים לארץ – התורה מתבארת כל צרכה
להכות את סיחון ועוג – הרב אייל ורד
play3
להכות את סיחון ועוג – הרב אייל ורד
שיא החורבן הוא תחילת התקומה: ר’ צדוק על פרשת דברים – הרב יורם אליהו
play3
שיא החורבן הוא תחילת התקומה: ר’ צדוק על פרשת דברים – הרב יורם אליהו
“מפני כבודן של ישראל”: שיעור על חשיבותה של תוכחה נקייה מפי הרב אייל ורד
play3
“מפני כבודן של ישראל”: שיעור על חשיבותה של תוכחה נקייה מפי הרב אייל ורד
ידיעת החטא מביאה לתשובה , ענייני הצומות ותשעה באב
play3
ידיעת החטא מביאה לתשובה , ענייני הצומות ותשעה באב
דברי התוכחה של משה לישראל
play3
דברי התוכחה של משה לישראל
הצד השני של התורה – הרב חגי לונדין לפרשת דברים
play3
הצד השני של התורה – הרב חגי לונדין לפרשת דברים
“בואו ורשו את הארץ … לא תיראום”
play3
“בואו ורשו את הארץ … לא תיראום”
לעלות קומה – הרב זיו רוה על פרשת דברים
play3
לעלות קומה – הרב זיו רוה על פרשת דברים
תוכחה צריכה להתחשב בנסיבות שהביאו לנפילה
play3
תוכחה צריכה להתחשב בנסיבות שהביאו לנפילה
מדוע במשך ארבעים שנה משה לא הוכיח את עם ישראל ?
play3
מדוע במשך ארבעים שנה משה לא הוכיח את עם ישראל ?
בין חורבן לבניין – הרב ערן טמיר על פרשת דברים ע”פ המהר”ל
play3
בין חורבן לבניין – הרב ערן טמיר על פרשת דברים ע”פ המהר”ל
“הואיל משה באר את התורה הזאת”
play3
“הואיל משה באר את התורה הזאת”
חם באתר
play3
בית המדרש
מדוע חוש השמיעה הוא החשוב ביותר? הרב אשר בוחבוט
מדוע חוש השמיעה הוא החשוב ביותר? הרב אשר בוחבוט
play3
בית המדרש
הרב אורי שרקי מסביר מהי קדושת האכילה בישראל
הרב אורי שרקי מסביר מהי קדושת האכילה בישראל
play3
בית המדרש
ההפרש בין קליטה חושית להבנה שכלית של סביבתנו ושל עצמנו  – הרב ראובן פיירמן
ההפרש בין קליטה חושית להבנה שכלית של סביבתנו ושל עצמנו - הרב ראובן פיירמן
play3
בית המדרש
התחדשות המושג של ‘הלכות ציבור’ בדורנו – הרב שמעון בן ציון
התחדשות המושג של 'הלכות ציבור' בדורנו - הרב שמעון בן ציון
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
מה דינו של גנב הבא במחתרת? הרב ערן ישועה
מה דינו של גנב הבא במחתרת? הרב ערן ישועה
play3
בית המדרש
נאמנות הגוים למדינת ישראל, פניה לערכאות של גוים, המחלוקת בעניין התפילין ועוד | שו”ת עם הרב שלמה אבינר
נאמנות הגוים למדינת ישראל, פניה לערכאות של גוים, המחלוקת בעניין התפילין ועוד | שו"ת עם הרב שלמה אבינר
play3
בית המדרש
“את מספר ימיך אמלא” – מה סוד הברכה הזו? הרב אייל ורד – נפש הפרשה – משפטים
"את מספר ימיך אמלא" - מה סוד הברכה הזו? הרב אייל ורד - נפש הפרשה - משפטים
play3
בית המדרש
יש אמון? כולם מרוויחים.חשדנות וצרות עין ? כולם מפסידים – הרב אייל ורד
יש אמון? כולם מרוויחים.חשדנות וצרות עין ? כולם מפסידים - הרב אייל ורד