He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת דברים

החזון לתקומת ירושלים
play3
החזון לתקומת ירושלים
"הואיל משה באר" – כשישראל נכנסים לארץ – התורה מתבארת כל צרכה
play3
"הואיל משה באר" – כשישראל נכנסים לארץ – התורה מתבארת כל צרכה
להכות את סיחון ואת עוג
play3
להכות את סיחון ואת עוג
תשעה באב – שיא החורבן הוא תחילת התקומה
play3
תשעה באב – שיא החורבן הוא תחילת התקומה
מפני כבודן של ישראל'  – על תוכחה נקיה
play3
מפני כבודן של ישראל' – על תוכחה נקיה
ידיעת החטא מביאה לתשובה , ענייני הצומות ותשעה באב
play3
ידיעת החטא מביאה לתשובה , ענייני הצומות ותשעה באב
דברי התוכחה של משה לישראל
play3
דברי התוכחה של משה לישראל
הצד השני של התורה
play3
הצד השני של התורה
"בואו ורשו את הארץ … לא תיראום"
play3
"בואו ורשו את הארץ … לא תיראום"
לעלות קומה
play3
לעלות קומה
תוכחה צריכה להתחשב בנסיבות שהביאו לנפילה
play3
תוכחה צריכה להתחשב בנסיבות שהביאו לנפילה
מדוע במשך ארבעים שנה משה לא הוכיח את עם ישראל ?
play3
מדוע במשך ארבעים שנה משה לא הוכיח את עם ישראל ?
הר סיני הוא רק תחנה בדרך לארץ ישראל ולא התכלית
play3
הר סיני הוא רק תחנה בדרך לארץ ישראל ולא התכלית
"הואיל משה באר את התורה הזאת"
play3
"הואיל משה באר את התורה הזאת"
הזנב כמוביל
play3
הזנב כמוביל
חם באתר
play3
בית המדרש
האם המתים יודעים מה קורה עם החיים?
play3
נשים
רוח נשית – שרה דריבן
רוח נשית - שרה דריבן
30 דקות
play3
בית המדרש
'רוח נשית' - יען נוה
28 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
Shape-7
מוזיקה
בשמחה תמיד: מחרוזת הניגונים של חיים ישראל ומקהלת ידידים
Shape-2
ברוך דיין האמת: הקדוש יהודה גואטה הי"ד
ברוך דיין האמת: הקדוש יהודה גואטה הי"ד
Shape-2
בית המדרש
מה הרב אלישע זצ"ל היה אומר לנו על האסון במירון?
מה הרב אלישע זצ"ל היה אומר לנו על האסון במירון?
play3
בית המדרש
הרב דניאל כהן: הארה לפרשת בחוקותי