He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת בשלח

play3
תחילת הדרך של עם ישראל ממצרים לירושלים
תחילת הדרך של עם ישראל ממצרים לירושלים
כלי מלא מחזיק
play3
כלי מלא מחזיק
"אז ישיר משה" – שירת הים
play3
"אז ישיר משה" – שירת הים
היחס בין תקופה טובה בחיים לתקופה המשברית שקדמה לה
play3
היחס בין תקופה טובה בחיים לתקופה המשברית שקדמה לה
לנצח את ים (שאין לו) סוף
play3
לנצח את ים (שאין לו) סוף
כל ההתחלות קשות
play3
כל ההתחלות קשות
"והמים להם חמה מימינם ומשמאלם" – נתמלא שר של ים חימה – מדוע ?
play3
"והמים להם חמה מימינם ומשמאלם" – נתמלא שר של ים חימה – מדוע ?
play3
"היתה יהודה לקדשו"
"היתה יהודה לקדשו"
play3
בתוך הים ביבשה'-  הכנעה , הבדלה , המתקה בקריעת ים סוף.
בתוך הים ביבשה'- הכנעה , הבדלה , המתקה בקריעת ים סוף.
play3
לצאת מהעולם הזה ולאכול טוב
לצאת מהעולם הזה ולאכול טוב
play3
"אז ישיר משה": שיעור חגיגי של הרב יצחק חי זאגא על שירת הים
play3
"הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים" – אופן ירידת השפע המיוחדת שהתגלה במן
"הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים" – אופן ירידת השפע המיוחדת שהתגלה במן
play3
עמוד הענן ועמוד האש אצל האדם הפרטי ואצל הכלל
עמוד הענן ועמוד האש אצל האדם הפרטי ואצל הכלל
play3
אתערותא דלתתא
אתערותא דלתתא
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים"
"ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים"
play3
"ויורהו ה' עץ" – מה הורהו ?
"ויורהו ה' עץ" – מה הורהו ?
play3
אמונה בעולם ריאלי
play3
מכח מה זוכים לחודש את קדושת השבת ?
מכח מה זוכים לחודש את קדושת השבת ?