He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת בראשית

play3
"יסוד הבריאה ושלמותה תלוי ביסוד הענוה"
"יסוד הבריאה ושלמותה תלוי ביסוד הענוה"
בפרשת בראשית אין פשט
play3
בפרשת בראשית אין פשט
האדם לא מסתפק בקיום ללא משמעות
play3
האדם לא מסתפק בקיום ללא משמעות
אשר ברא אלוהים לעשות' – בין רבי עקיבא לטורנוסרופוס הרשע
play3
אשר ברא אלוהים לעשות' – בין רבי עקיבא לטורנוסרופוס הרשע
להתחיל מבראשית – על ימי הבריאה ועלינו
play3
להתחיל מבראשית – על ימי הבריאה ועלינו
לתת ייעוד ותכלית לחיים
play3
לתת ייעוד ותכלית לחיים
מי שחלש לא חוטא – החלשת האנושות בעקבות חטא דור המבול
play3
מי שחלש לא חוטא – החלשת האנושות בעקבות חטא דור המבול
play3
העירוניות  – התיקון של קין
העירוניות – התיקון של קין
play3
נסיונו של קין להתחמק מאחריותו לרצח הבל
נסיונו של קין להתחמק מאחריותו לרצח הבל
play3
"המספר לשון הרע חמור מן העושה מעשה"
"המספר לשון הרע חמור מן העושה מעשה"
play3
"הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע"
"הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע"
play3
הדברים שחסר הקב"ה מאדם הראשון לאחר שחטא
הדברים שחסר הקב"ה מאדם הראשון לאחר שחטא
play3
מדוע לא ניתן לבטל את תענית אסתר ?
מדוע לא ניתן לבטל את תענית אסתר ?
play3
יום השבת – התדמות לשבת האלוהית
יום השבת – התדמות לשבת האלוהית
play3
מקום קבלת שכר התורה בעולם הזה או בעולם הבא ?
מקום קבלת שכר התורה בעולם הזה או בעולם הבא ?
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מטרת התורה – ליצור זולת שאליה יופנה הדיבור האלוהי
מטרת התורה – ליצור זולת שאליה יופנה הדיבור האלוהי
play3
משמעות כתיבת התורה – גילוי הבורא את רצונו
משמעות כתיבת התורה – גילוי הבורא את רצונו
play3
"ה' בחכמה יסד ארץ"' – כל הבריאה מיוסדת על החכמה דהיינו חוקיות
"ה' בחכמה יסד ארץ"' – כל הבריאה מיוסדת על החכמה דהיינו חוקיות