He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת במדבר

השגת מטרות – רק כשיש סדר בין כל המעורבים
play3
השגת מטרות – רק כשיש סדר בין כל המעורבים
הזהות המשפחתית
play3
הזהות המשפחתית
לכל אחד מישראל יש חלק בתורה
play3
לכל אחד מישראל יש חלק בתורה
איש על דגלו' – עניין הדגלים במדבר
play3
איש על דגלו' – עניין הדגלים במדבר
עולם הברכה האיכותי ועולם המספרים הכמותי
play3
עולם הברכה האיכותי ועולם המספרים הכמותי
בעם ישראל תלוי הטוב של העולם כולו
play3
בעם ישראל תלוי הטוב של העולם כולו
חביבותם של ישראל בעיני  הקב"ה – כאדם שמונה מעות בכל עת
play3
חביבותם של ישראל בעיני הקב"ה – כאדם שמונה מעות בכל עת
חיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמיים – בחבלי משיח
play3
חיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמיים – בחבלי משיח
"בשבת נתנה תורה לישראל" – מכח קדושת השבת אפשר להתקדש בשאר הקדושות
play3
"בשבת נתנה תורה לישראל" – מכח קדושת השבת אפשר להתקדש בשאר הקדושות
ריבוי אוכלוסי השבטים לפי כמות התפקידים
play3
ריבוי אוכלוסי השבטים לפי כמות התפקידים
האדם שבדרך
play3
האדם שבדרך
השתתפות הנשיאים במפקד בני ישראל
play3
השתתפות הנשיאים במפקד בני ישראל
לכל אחד מישראל יש אות אחת בתורה
play3
לכל אחד מישראל יש אות אחת בתורה
המפקד והמניין נותן ערך ומשמעות לכל הפרטים שמרכיבים אותו
play3
המפקד והמניין נותן ערך ומשמעות לכל הפרטים שמרכיבים אותו
מפקד תכליתו סדר שכל אחד ידע את מקומו
play3
מפקד תכליתו סדר שכל אחד ידע את מקומו
המוליכך במדבר הגדול והנורא
play3
המוליכך במדבר הגדול והנורא
חם באתר
play3
מגזין
'בשביל ישראל' - עמק האלה
play3
בית המדרש
הרב ראובן פיירמן: זה הקשר בין מכניקת הקוונטים ואורות הקודש
61 דקות
play3
נשים
מרגש: אורלי גולדקלנג בראיון מיוחד עם רות אימס צברי שאיבדה את הוריה בפיגוע
30 דקות
play3
בית המדרש
החול של ירושלים עיר הקודש
החול של ירושלים עיר הקודש
57 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
Shape-7
מוזיקה
על כפיו יביא: ביצוע מרענן של ביני לנדאו לשיר האהוב לכבודה של ירושלים
play3
בית המדרש
'יהדות באהבה' עם הרב דב ביגון ליום ירושלים
play3
מגזין
בא בזמן: תוכניות מיוחדת עם יצחק מאיר לכבוד יום ירושלים
Shape-7
מוזיקה
בן ציון קלצקו מגיש: 'על אלה'
בן ציון קלצקו מגיש: 'על אלה'