He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת במדבר

play3
דגל ירושלים
דגל ירושלים
השגת מטרות – רק כשיש סדר בין כל המעורבים
play3
השגת מטרות – רק כשיש סדר בין כל המעורבים
הזהות המשפחתית
play3
הזהות המשפחתית
לכל אחד מישראל יש חלק בתורה
play3
לכל אחד מישראל יש חלק בתורה
איש על דגלו' – עניין הדגלים במדבר
play3
איש על דגלו' – עניין הדגלים במדבר
עולם הברכה האיכותי ועולם המספרים הכמותי
play3
עולם הברכה האיכותי ועולם המספרים הכמותי
בעם ישראל תלוי הטוב של העולם כולו
play3
בעם ישראל תלוי הטוב של העולם כולו
play3
חביבותם של ישראל בעיני  הקב"ה – כאדם שמונה מעות בכל עת
חביבותם של ישראל בעיני הקב"ה – כאדם שמונה מעות בכל עת
play3
חיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמיים – בחבלי משיח
חיים שיש בהם אהבת תורה ויראת שמיים – בחבלי משיח
play3
"בשבת נתנה תורה לישראל" – מכח קדושת השבת אפשר להתקדש בשאר הקדושות
"בשבת נתנה תורה לישראל" – מכח קדושת השבת אפשר להתקדש בשאר הקדושות
play3
ריבוי אוכלוסי השבטים לפי כמות התפקידים
ריבוי אוכלוסי השבטים לפי כמות התפקידים
play3
האדם שבדרך
play3
השתתפות הנשיאים במפקד בני ישראל
השתתפות הנשיאים במפקד בני ישראל
play3
לכל אחד מישראל יש אות אחת בתורה
לכל אחד מישראל יש אות אחת בתורה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
המפקד והמניין נותן ערך ומשמעות לכל הפרטים שמרכיבים אותו
המפקד והמניין נותן ערך ומשמעות לכל הפרטים שמרכיבים אותו
play3
מפקד תכליתו סדר שכל אחד ידע את מקומו
מפקד תכליתו סדר שכל אחד ידע את מקומו
play3
המוליכך במדבר הגדול והנורא
המוליכך במדבר הגדול והנורא