He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת בא

play3
"כי אני הכבדתי את ליבו" לב מלכים ושרים ביד ה' – כמו הכרזת הנשיא טראמפ
"כי אני הכבדתי את ליבו" לב מלכים ושרים ביד ה' - כמו הכרזת הנשיא טראמפ
מצות הפסח לדורות
play3
מצות הפסח לדורות
חינוך ועבדות – חופש וגבולות בחינוך הדורות
play3
חינוך ועבדות – חופש וגבולות בחינוך הדורות
מצה זו שאנו אוכלים על שום מה ?
play3
מצה זו שאנו אוכלים על שום מה ?
המצוה לזכור את יציאת מצרים
play3
המצוה לזכור את יציאת מצרים
play3
פסח מצרים ופסח דורות
פסח מצרים ופסח דורות
play3
מדת הכרת הטוב ודברים של הכרת הטוב לרב אלישע זצ"ל
מדת הכרת הטוב ודברים של הכרת הטוב לרב אלישע זצ"ל
play3
"ויצאו ברכוש גדול" טענת הנכסים אותם לקחו ישראל מהגויים
"ויצאו ברכוש גדול" טענת הנכסים אותם לקחו ישראל מהגויים
play3
לצאת מהאגואיסטיות
לצאת מהאגואיסטיות
play3
הרב אייל ורד :"החרש היה ליבם" כיצד שכח רבי אלעזר בן ערך את תלמודו ?
play3
עבודת ה' בחשק ובהתלהבות
עבודת ה' בחשק ובהתלהבות
play3
"וללבנה אמר שתתחדש"
"וללבנה אמר שתתחדש"
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
להכות את הבכורות
להכות את הבכורות