He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת אמור

play3
קדושת הכהנים לא נתנת לויתור
קדושת הכהנים לא נתנת לויתור
ביטויי אבלות שאסורים על הכהנים
play3
ביטויי אבלות שאסורים על הכהנים
הציווי על הכהנים להתרחק מן המוות
play3
הציווי על הכהנים להתרחק מן המוות
להזהיר גדולים על הקטנים
play3
להזהיר גדולים על הקטנים
"לברך את עמו ישראל באהבה"
play3
"לברך את עמו ישראל באהבה"
מצות קידוש השם – האם מותר להסגיר יהודי לגוי כשכולם יהרגו ?
play3
מצות קידוש השם – האם מותר להסגיר יהודי לגוי כשכולם יהרגו ?
"לא יטמא בעל בעמיו להחלו"
play3
"לא יטמא בעל בעמיו להחלו"
play3
תמימות בעבודת ה'
תמימות בעבודת ה'
play3
"אמור אל הכהנים ואמרת אלהם"
"אמור אל הכהנים ואמרת אלהם"
play3
תנועה זה חיים
play3
"מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש"
"מה יתרון לאדם בכל עמלו שיעמול תחת השמש"
play3
שמן המשחה – לבעלי תפקידים מיוחדים
שמן המשחה – לבעלי תפקידים מיוחדים
play3
ההבדל בין כהן גדול לכהן הדיוט
ההבדל בין כהן גדול לכהן הדיוט
play3
מזמור לתודה
play3
"שבע שבתות תמימות תהיינה" – מעלת השבתות של ימי הספירה
"שבע שבתות תמימות תהיינה" – מעלת השבתות של ימי הספירה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
איסורי חתנות של כהנים
איסורי חתנות של כהנים
play3
סגולת ישראל – חלק א'
סגולת ישראל – חלק א'
play3
מהו המועד העתידי שהתורה רומזת אליו שקשור למנורה שבמקדש
מהו המועד העתידי שהתורה רומזת אליו שקשור למנורה שבמקדש
play3
המוות והחידלון – אבי אבות הטומאה
המוות והחידלון – אבי אבות הטומאה