He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת אחרי מות

play3
הכניסה לקודש הקודשים – רק ביום כיפור
הכניסה לקודש הקודשים - רק ביום כיפור
עבודת יום הכיפורים ועניין הקטורת
play3
עבודת יום הכיפורים ועניין הקטורת
הכפרה הפרטית קודמת לכפרה הכללית
play3
הכפרה הפרטית קודמת לכפרה הכללית
הכניסה לקודש הקדשים – בבגדים מיוחדים
play3
הכניסה לקודש הקדשים – בבגדים מיוחדים
בגדי הבד הלבנים –  על בגדי הכהן הגדול ביום הכיפורים.
play3
בגדי הבד הלבנים – על בגדי הכהן הגדול ביום הכיפורים.
סדר הכפרה הוא מן הפרט אל הכלל
play3
סדר הכפרה הוא מן הפרט אל הכלל
כל חייבי כריתות שעשו תשובה – האם תועיל תשובתם
play3
כל חייבי כריתות שעשו תשובה – האם תועיל תשובתם
play3
בגלל שעבודת המשכן היא עבודה כללית יש להקפיד על הזהירות והדייקנות בה
בגלל שעבודת המשכן היא עבודה כללית יש להקפיד על הזהירות והדייקנות בה
play3
מה לכוון בעשיית המצוה וההכנה לראויה לתפילה
מה לכוון בעשיית המצוה וההכנה לראויה לתפילה
play3
איסור אכילת דם ודיני מליחת הבשר – חלק א
איסור אכילת דם ודיני מליחת הבשר – חלק א
play3
"וכפר בעדו ועד ביתו" ורק אחר תיקונו העצמי "ובעד כל קהל ישראל"
"וכפר בעדו ועד ביתו" ורק אחר תיקונו העצמי "ובעד כל קהל ישראל"
play3
לימוד תורה מתוך קדושה וטהרה ההבדל בין קדושה ופרישות וקדושת הכהנים
לימוד תורה מתוך קדושה וטהרה ההבדל בין קדושה ופרישות וקדושת הכהנים
play3
"וירא אלהים כי טוב" – יחס התורה לבעלי החיים – עוד לפני שנברא האדם
"וירא אלהים כי טוב" – יחס התורה לבעלי החיים – עוד לפני שנברא האדם
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"ונתן אהרן על שני השעירים גורלות"
"ונתן אהרן על שני השעירים גורלות"
play3
"קדושים תהיו"- בהתבטלות לכלל ישראל
"קדושים תהיו"- בהתבטלות לכלל ישראל
play3
"וכיפר בעדו ובעד ביתו"
"וכיפר בעדו ובעד ביתו"
play3
"וחי בהם"- בחבלי משיח
"וחי בהם"- בחבלי משיח