He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת שמות

חינוך לאחריות ובחירה חופשית
play3
חינוך לאחריות ובחירה חופשית
אספקלריא המאירה
play3
אספקלריא המאירה
"ויגדל משה ויצא אל אחיו"
play3
"ויגדל משה ויצא אל אחיו"
"התחת אלהים אני" ומדוע הרג משה את המצרי בשם המפורש ?
play3
"התחת אלהים אני" ומדוע הרג משה את המצרי בשם המפורש ?
חינוך להתמודדות עם משברים
play3
חינוך להתמודדות עם משברים
"שפרה !" –  על המלחמה בעצבות
play3
"שפרה !" – על המלחמה בעצבות
"פיה פתחה בחכמה"  – שורש ההכנה לגאולה הוא שימוש נכון בכח הדיבור
play3
"פיה פתחה בחכמה" – שורש ההכנה לגאולה הוא שימוש נכון בכח הדיבור
איך יוצאים מעולם של תבן וטיט לעולם של חרות ?
play3
איך יוצאים מעולם של תבן וטיט לעולם של חרות ?
משה רבנו המנהיג הנצחי של עם ישראל
play3
משה רבנו המנהיג הנצחי של עם ישראל
מדוע הרג משה רבנו את המצרי ?
play3
מדוע הרג משה רבנו את המצרי ?
מה היתה הכוונה של בת פרעה בהליכה ליאור ?
play3
מה היתה הכוונה של בת פרעה בהליכה ליאור ?
הפתרון הסופי' הראשון  : "כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו"
play3
הפתרון הסופי' הראשון : "כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו"
עיקר עניין השובבי"ם – בשבתות
play3
עיקר עניין השובבי"ם – בשבתות
ישראל : י'ש ש'ישים ר'יבוא א'ותיות ל'תורה
play3
ישראל : י'ש ש'ישים ר'יבוא א'ותיות ל'תורה
משה רבנו הלימוד מרועה נאמן
play3
משה רבנו הלימוד מרועה נאמן
"הולך נגד הזרם"- על הכרעות מוסריות במצרים
play3
"הולך נגד הזרם"- על הכרעות מוסריות במצרים
"ותתצב אחותו מרחוק"
play3
"ותתצב אחותו מרחוק"
חם באתר
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון חושף בפרק מיוחד את סודותיה העתיקים של יפו
29 דקות
play3
מגזין
"משהו מאוד פשוט ואמיתי"; שיחה מרתקת עם יואל זילברמן מייסד 'השומר החדש'
27 דקות
play3
מגזין
רועה צאן, קצין בכיר ואיש חינוך: הרב משה הגר לאו פותח את הלב בראיון מיוחד
רועה צאן, קצין בכיר ואיש חינוך: הרב משה הגר לאו פותח את הלב בראיון מיוחד
24 דקות
play3
נשים
נהגת בצבא הבריטי וסבתא ל-80 נכדים לא ביולוגיים; ראיון מיוחד עם דבורה מגנס
27 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
Shape-2
בית המדרש
העיקר זה הרומנטיקה?!
העיקר זה הרומנטיקה?!
Shape-2
בית המדרש
המעט מכל העמים: מאמר מיוחד של הרב זקס לפרשת ואתחנן
המעט מכל העמים: מאמר מיוחד של הרב זקס לפרשת ואתחנן
play3
בית המדרש
החן המיוחד שמוצא משה בעיני ה' – הרב דניאל כהן לפרשת ואתחנן
החן המיוחד שמוצא משה בעיני ה' - הרב דניאל כהן לפרשת ואתחנן
Shape-2
שו"ת
שאלה:האם מותר להכין פודינג בשבת לדיירי הבית הסיעודי?
שאלה:האם מותר להכין פודינג בשבת לדיירי הבית הסיעודי?