He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת שמות

play3
חינוך לאחריות ובחירה חופשית
חינוך לאחריות ובחירה חופשית
אספקלריא המאירה
play3
אספקלריא המאירה
"ויגדל משה ויצא אל אחיו"
play3
"ויגדל משה ויצא אל אחיו"
"התחת אלהים אני" ומדוע הרג משה את המצרי בשם המפורש ?
play3
"התחת אלהים אני" ומדוע הרג משה את המצרי בשם המפורש ?
חינוך להתמודדות עם משברים
play3
חינוך להתמודדות עם משברים
"שפרה !" –  על המלחמה בעצבות
play3
"שפרה !" – על המלחמה בעצבות
play3
"פיה פתחה בחכמה"  – שורש ההכנה לגאולה הוא שימוש נכון בכח הדיבור
"פיה פתחה בחכמה" – שורש ההכנה לגאולה הוא שימוש נכון בכח הדיבור
play3
איך יוצאים מעולם של תבן וטיט לעולם של חרות ?
איך יוצאים מעולם של תבן וטיט לעולם של חרות ?
play3
משה רבנו המנהיג הנצחי של עם ישראל
משה רבנו המנהיג הנצחי של עם ישראל
play3
מדוע הרג משה רבנו את המצרי ?
מדוע הרג משה רבנו את המצרי ?
play3
מה היתה הכוונה של בת פרעה בהליכה ליאור ?
מה היתה הכוונה של בת פרעה בהליכה ליאור ?
play3
הפתרון הסופי' הראשון  : "כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו"
הפתרון הסופי' הראשון : "כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו"
play3
עיקר עניין השובבי"ם – בשבתות
עיקר עניין השובבי"ם – בשבתות
play3
ישראל : י'ש ש'ישים ר'יבוא א'ותיות ל'תורה
ישראל : י'ש ש'ישים ר'יבוא א'ותיות ל'תורה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
משה רבנו הלימוד מרועה נאמן
משה רבנו הלימוד מרועה נאמן
play3
"הולך נגד הזרם"- על הכרעות מוסריות במצרים
"הולך נגד הזרם"- על הכרעות מוסריות במצרים
play3
"ותתצב אחותו מרחוק"
"ותתצב אחותו מרחוק"
play3
בחירת משה רבנו