Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת שמות

חינוך לאחריות ובחירה חופשית
play3
חינוך לאחריות ובחירה חופשית
אספקלריא המאירה
play3
אספקלריא המאירה
“ויגדל משה ויצא אל אחיו”
play3
“ויגדל משה ויצא אל אחיו”
“התחת אלהים אני” ומדוע הרג משה את המצרי בשם המפורש ?
play3
“התחת אלהים אני” ומדוע הרג משה את המצרי בשם המפורש ?
חינוך להתמודדות עם משברים
play3
חינוך להתמודדות עם משברים
“שפרה !” –  על המלחמה בעצבות
play3
“שפרה !” – על המלחמה בעצבות
“פיה פתחה בחכמה”  – שורש ההכנה לגאולה הוא שימוש נכון בכח הדיבור
play3
“פיה פתחה בחכמה” – שורש ההכנה לגאולה הוא שימוש נכון בכח הדיבור
איך יוצאים מעולם של תבן וטיט לעולם של חרות ?
play3
איך יוצאים מעולם של תבן וטיט לעולם של חרות ?
משה רבנו המנהיג הנצחי של עם ישראל
play3
משה רבנו המנהיג הנצחי של עם ישראל
מדוע הרג משה רבנו את המצרי ?
play3
מדוע הרג משה רבנו את המצרי ?
מה היתה הכוונה של בת פרעה בהליכה ליאור ?
play3
מה היתה הכוונה של בת פרעה בהליכה ליאור ?
הפתרון הסופי’ הראשון  : “כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו”
play3
הפתרון הסופי’ הראשון : “כל הבן היילוד היאורה תשליכוהו”
עיקר עניין השובבי”ם – בשבתות
play3
עיקר עניין השובבי”ם – בשבתות
ישראל : י’ש ש’ישים ר’יבוא א’ותיות ל’תורה
play3
ישראל : י’ש ש’ישים ר’יבוא א’ותיות ל’תורה
משה רבנו הלימוד מרועה נאמן
play3
משה רבנו הלימוד מרועה נאמן
“הולך נגד הזרם”- על הכרעות מוסריות במצרים
play3
“הולך נגד הזרם”- על הכרעות מוסריות במצרים
“ותתצב אחותו מרחוק”
play3
“ותתצב אחותו מרחוק”
חם באתר
play3
בית המדרש
יחס הורים לילדים שעזבו את הדת,כפיה ומשא ומתן בחינוך,מה היחס הראוי לפדופיל | שו”ת עם הרב שלמה אבינר
יחס הורים לילדים שעזבו את הדת,כפיה ומשא ומתן בחינוך,מה היחס הראוי לפדופיל | שו"ת עם הרב שלמה אבינר
58 דקות
play3
בית המדרש
חישובי הקץ וקץ המשיח – הרב אייל ורד
חישובי הקץ וקץ המשיח - הרב אייל ורד
41 דקות
play3
בית המדרש
מי את דבורה ,מינקת רבקה? הרב אייל ורד
מי את דבורה ,מינקת רבקה? הרב אייל ורד
44 דקות
play3
בית המדרש
מהם חלקי התורה המכונים פרד”ס ומוסר העבודה של הרמב”ם – הרב אורי שרקי
מהם חלקי התורה המכונים פרד"ס ומוסר העבודה של הרמב"ם - הרב אורי שרקי
54 דקות
ניוזלטר
שו”ת
Shape-7
מוזיקה
בקצב מזרחי: מחרוזת מסיבת החתנים של שראל סופר
בקצב מזרחי: מחרוזת מסיבת החתנים של שראל סופר
play3
בית המדרש
מה באמת קרה בחנוכה? ההרצאה שתעשה לכם סדר בראש | הרב חגי לונדין
מה באמת קרה בחנוכה? ההרצאה שתעשה לכם סדר בראש | הרב חגי לונדין
Shape-7
מגזין
ניגוני העץ לחנוכה: הרב דניאל כהן
ניגוני העץ לחנוכה: הרב דניאל כהן
play3
בית המדרש
הקדושה המיוחדת של ימי חנוכה – הרב יורם אליהו
הקדושה המיוחדת של ימי חנוכה - הרב יורם אליהו