He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת שלח לך

play3
הענוה נותנת כח להתמודד עם משברים
הענוה נותנת כח להתמודד עם משברים
"היש בה עץ אם אין"
play3
"היש בה עץ אם אין"
הוספת האות י' לשמו של הושע
play3
הוספת האות י' לשמו של הושע
הפרשת חלה ומצוות התלויות בארץ
play3
הפרשת חלה ומצוות התלויות בארץ
תן כבוד לעמך תהילה ליראיך
play3
תן כבוד לעמך תהילה ליראיך
העונש הגדול ביותר לעם ישראל
play3
העונש הגדול ביותר לעם ישראל
play3
עצים ואבנים
play3
מילאו את המשימה ונענשו – מה היה חטאם של המרגלים ?
מילאו את המשימה ונענשו – מה היה חטאם של המרגלים ?
play3
"לבחור באמת בחבלי משיח"
"לבחור באמת בחבלי משיח"
play3
מהי ה"רוח האחרת" שהיתה עם כלב בן יפונה שבזכותה ירש את הארץ ?
מהי ה"רוח האחרת" שהיתה עם כלב בן יפונה שבזכותה ירש את הארץ ?
play3
תהליך הנסיעה לארץ ישראל והסיבוכים הנגרמים בסיבתו
תהליך הנסיעה לארץ ישראל והסיבוכים הנגרמים בסיבתו
play3
מדוע נשלחו המרגלים תחילה לאזור הפחות משובח בארץ ישראל ?
מדוע נשלחו המרגלים תחילה לאזור הפחות משובח בארץ ישראל ?
play3
והיית לנו לעיניים' – על הבחירה ומשמעותה
והיית לנו לעיניים' – על הבחירה ומשמעותה
play3
זכותינו על ארץ ישראל – נצחית
זכותינו על ארץ ישראל – נצחית
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
המרגלים היו כשרים בעת שנשלחו אבל נכשלו במשימתם ואבדו מחשיבותם
המרגלים היו כשרים בעת שנשלחו אבל נכשלו במשימתם ואבדו מחשיבותם
play3
סיבת הסמיכות בין פרשת מרים לפרשת המרגלים
סיבת הסמיכות בין פרשת מרים לפרשת המרגלים
play3
"אם חפץ ה' בנו… "