He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת שופטים

play3
"נביא מקרבך"
"נביא מקרבך"
פירוש 'ימין ושמאל' בתורה
play3
פירוש 'ימין ושמאל' בתורה
כל אדם מישראל צריך להיות שופט ושוטר על מעשיו
play3
כל אדם מישראל צריך להיות שופט ושוטר על מעשיו
"תמים תהיה עם ה' אלהיך"
play3
"תמים תהיה עם ה' אלהיך"
"אשר זמם" – על נוכחות ה' בעולם של טעויות
play3
"אשר זמם" – על נוכחות ה' בעולם של טעויות
"שופטים ושוטרים" – האם ריבוי שופטים ושופטים מביא לעשיית צדק ?
play3
"שופטים ושוטרים" – האם ריבוי שופטים ושופטים מביא לעשיית צדק ?
"כי עין בעין יראו"
play3
"כי עין בעין יראו"
play3
"לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה' אלהיך"
"לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה' אלהיך"
play3
"למען תחיה וירשת את הארץ"
"למען תחיה וירשת את הארץ"
play3
מתוך הריחוק מהרע – זוכים להתקרבות להקב"ה
מתוך הריחוק מהרע – זוכים להתקרבות להקב"ה
play3
לקחת אחריות על החיים
לקחת אחריות על החיים
play3
מכשף או אתאיסט – מי יותר גרוע ?
מכשף או אתאיסט – מי יותר גרוע ?
play3
"צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלהיך נותן לך"
"צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ אשר ה' אלהיך נותן לך"
play3
"לבלתי רום לבבו מאחיו"
"לבלתי רום לבבו מאחיו"
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
מה בין הכחשה להזמת העדים ?
מה בין הכחשה להזמת העדים ?
play3
כיצד פותחים שערים חדשים בעבודת ה' ?
כיצד פותחים שערים חדשים בעבודת ה' ?
play3
סבלנות בהתנהלות מול בית דין כתובע וכנתבע
סבלנות בהתנהלות מול בית דין כתובע וכנתבע