He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת ראה

השימוש הנכון במידת הרחמים
play3
השימוש הנכון במידת הרחמים
על הברכה, על הקללה ועל הבחירה- ברחב.' לבאור המעמדות השונים בהר גריזים והר עיבל
play3
על הברכה, על הקללה ועל הבחירה- ברחב.' לבאור המעמדות השונים בהר גריזים והר עיבל
תכלית עבודת ה' היא הדבקות בבורא וכל המצוות הן עצות איך להגיע לדבקות זו
play3
תכלית עבודת ה' היא הדבקות בבורא וכל המצוות הן עצות איך להגיע לדבקות זו
אכילה בכוונה נכונה מטהרת את הגוף והנפש
play3
אכילה בכוונה נכונה מטהרת את הגוף והנפש
"עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם"
play3
"עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם"
לכל איש ישראל יש את היכולת להבחין ולבחור בברכה ולהתרחק מהקללה
play3
לכל איש ישראל יש את היכולת להבחין ולבחור בברכה ולהתרחק מהקללה
התנאים לדין הנידחת תאורטיים בלבד
play3
התנאים לדין הנידחת תאורטיים בלבד
האם יתכן שציבור שלם בעם ישראל יכרת ?  – דין עיר הנידחת
play3
האם יתכן שציבור שלם בעם ישראל יכרת ? – דין עיר הנידחת
איסור אכילת דם ודיני מליחת הבשר – חלק ג – הכשרת כבד
play3
איסור אכילת דם ודיני מליחת הבשר – חלק ג – הכשרת כבד
"ושמחתם בכל משלח ידכם… איש כל הישר בעיניו"
play3
"ושמחתם בכל משלח ידכם… איש כל הישר בעיניו"
"יכול אדם לעשות עצמו כמשה רבנו"
play3
"יכול אדם לעשות עצמו כמשה רבנו"
איסור אכילת דם ודיני מליחת הבשר – חלק א
play3
איסור אכילת דם ודיני מליחת הבשר – חלק א
מהות ומעמד הברכות והקללות
play3
מהות ומעמד הברכות והקללות
שמיעה בקול ה', כבוד המת ופרשת דינים
play3
שמיעה בקול ה', כבוד המת ופרשת דינים
כל כלי יוצר עליך לא יצלח
play3
כל כלי יוצר עליך לא יצלח
חם באתר
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
play3
למה העולם הזה כל כך רע?
למה העולם הזה כל כך רע?
play3
מגזין
"לא שכב ליבו": נחשף סודו של הפיוט העתיק על אליהו הנביא
7 דקות
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון במסע מרתק לצפונותיה של הכנרת
28 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
בית המדרש
האויב האמיתי של בלעם: הרב ראובן ששון על סוגיות מרתקות בפרשת בלק
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
play3
בית המדרש
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?