He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת קרח

play3
האם מחלוקת וריבוי דעות זו תקלה או דבר רצוי ?
האם מחלוקת וריבוי דעות זו תקלה או דבר רצוי ?
"לפום צערא אגרא"
play3
"לפום צערא אגרא"
מדוע התפלל משה שהארץ תבלע את קורח ועדתו ?
play3
מדוע התפלל משה שהארץ תבלע את קורח ועדתו ?
מחלוקת קרח
play3
מחלוקת קרח
play3
נס פתיחת פי הארץ , פריחת מטה אהרן ונס המחתות
נס פתיחת פי הארץ , פריחת מטה אהרן ונס המחתות
play3
ענותנותו של אהרן הכהן
ענותנותו של אהרן הכהן
play3
חסידות קורח – השיטה הקונסרבטיבית רפורמית
play3
"מה יקחך לבך"  – לבו של קרח נטלו
"מה יקחך לבך" – לבו של קרח נטלו
play3
ללכת או לתור לתת או לקחת
ללכת או לתור לתת או לקחת
play3
מחלוקתו של קרח
play3
שלשה קוים בעבודת ה' ואותיות קרח
שלשה קוים בעבודת ה' ואותיות קרח
play3
חסידי קרח
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
למה מתערבים השמש והירח במחלוקת בן עמרם וקרח ?
למה מתערבים השמש והירח במחלוקת בן עמרם וקרח ?
play3
המשתתפים במחלוקת קרח – מגדולי ישראל
המשתתפים במחלוקת קרח – מגדולי ישראל
play3
איך עוצרים את המחלוקת – מבחן מחתות הקטורת
איך עוצרים את המחלוקת – מבחן מחתות הקטורת