He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת צו

Shape-2
הרב יורם אליהו:מאחורי הקלעים של פרשת צו: תודה על כל מה שבראת
Shape-2
מסר עמוק לפרשת צו: התפקיד המיוחד של שבט לוי
"אין צו אלא לשון זרוז"
play3
"אין צו אלא לשון זרוז"
"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות בחבלי משיח"
play3
"כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות בחבלי משיח"
במקום שיש חסרון כיס – בני אדם עושים חשבונות
play3
במקום שיש חסרון כיס – בני אדם עושים חשבונות
כל העוסק בתורת עולה – כאילו הקריב עולה
play3
כל העוסק בתורת עולה – כאילו הקריב עולה
מצוות פינוי הדשן מעל המזבח
play3
מצוות פינוי הדשן מעל המזבח
play3
"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה"
"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה"
play3
עניינה של מצות תרומת הדשן והטיפול באפר שנשאר מהקרבנות
עניינה של מצות תרומת הדשן והטיפול באפר שנשאר מהקרבנות
play3
רמז על קושי הגלות ואורכה
רמז על קושי הגלות ואורכה
play3
מדוע יש אזכור לקרבנות המילואים בפרשת צו?
מדוע יש אזכור לקרבנות המילואים בפרשת צו?
play3
סדר הקרבנות בפרשת צו לעומת פרשת ויקרא
סדר הקרבנות בפרשת צו לעומת פרשת ויקרא
play3
הרמז המוסרי שבבגדי הכהונה -הכתונת והמכנסיים
הרמז המוסרי שבבגדי הכהונה -הכתונת והמכנסיים
play3
קרבן תודה ומיתת נדב ואביהוא
קרבן תודה ומיתת נדב ואביהוא
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה"
"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה"
play3
הכר את האויב – מיהו עמלק ומה דרכי הפעולה שלו
הכר את האויב – מיהו עמלק ומה דרכי הפעולה שלו
play3
בין ריח לניחוח בין מוטיבציה למימושה
בין ריח לניחוח בין מוטיבציה למימושה