Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת פקודי

הדבר היפה ביותר במשכן המושלם ביותר
Shape-2
הדבר היפה ביותר במשכן המושלם ביותר
מעמיקים בפרשיות ויקהל פקודי: לצאת למסע כשאתה עדיין בחנייה?
Shape-2
מעמיקים בפרשיות ויקהל פקודי: לצאת למסע כשאתה עדיין בחנייה?
מתחברים להפטרת ויקהל-פקודי:  הכותרת שכולם מחכים לה
Shape-2
מתחברים להפטרת ויקהל-פקודי: הכותרת שכולם מחכים לה
מיוחד לפרשיות ויקהל פקודי: כשמפצח האגוזים מגיע לארון הקודש
מיוחד לפרשיות ויקהל פקודי: כשמפצח האגוזים מגיע לארון הקודש
האם יש מצוה בעשיית כלי המשכן ?
play3
האם יש מצוה בעשיית כלי המשכן ?
חובת ההשתדלות מלימוד בניין המשכו
play3
חובת ההשתדלות מלימוד בניין המשכו
איך מגשרים על הפער בין החלום למציאות ?
play3
איך מגשרים על הפער בין החלום למציאות ?
קדושת הארון והמשכן
play3
קדושת הארון והמשכן
“לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם”
play3
“לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם”
להיות כלים בחבלי משיח
play3
להיות כלים בחבלי משיח
“ויכס הענן” – מדוע מופיע הענן במשכן – במקום שאמור להביא אור לעולם
play3
“ויכס הענן” – מדוע מופיע הענן במשכן – במקום שאמור להביא אור לעולם
“מרבים- דים” – על הגזמה ריבוי ודיוק
play3
“מרבים- דים” – על הגזמה ריבוי ודיוק
בפנים נקיות
play3
בפנים נקיות
מהי אמונה ועניינו של המשכן
play3
מהי אמונה ועניינו של המשכן
חלקו המעשי של משה במשכן – הקמתו
play3
חלקו המעשי של משה במשכן – הקמתו
חם באתר
play3
בית המדרש
מדוע חוש השמיעה הוא החשוב ביותר? הרב אשר בוחבוט
מדוע חוש השמיעה הוא החשוב ביותר? הרב אשר בוחבוט
play3
בית המדרש
הרב אורי שרקי מסביר מהי קדושת האכילה בישראל
הרב אורי שרקי מסביר מהי קדושת האכילה בישראל
play3
בית המדרש
ההפרש בין קליטה חושית להבנה שכלית של סביבתנו ושל עצמנו  – הרב ראובן פיירמן
ההפרש בין קליטה חושית להבנה שכלית של סביבתנו ושל עצמנו - הרב ראובן פיירמן
play3
בית המדרש
התחדשות המושג של ‘הלכות ציבור’ בדורנו – הרב שמעון בן ציון
התחדשות המושג של 'הלכות ציבור' בדורנו - הרב שמעון בן ציון
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
מה דינו של גנב הבא במחתרת? הרב ערן ישועה
מה דינו של גנב הבא במחתרת? הרב ערן ישועה
play3
בית המדרש
נאמנות הגוים למדינת ישראל, פניה לערכאות של גוים, המחלוקת בעניין התפילין ועוד | שו”ת עם הרב שלמה אבינר
נאמנות הגוים למדינת ישראל, פניה לערכאות של גוים, המחלוקת בעניין התפילין ועוד | שו"ת עם הרב שלמה אבינר
play3
בית המדרש
“את מספר ימיך אמלא” – מה סוד הברכה הזו? הרב אייל ורד – נפש הפרשה – משפטים
"את מספר ימיך אמלא" - מה סוד הברכה הזו? הרב אייל ורד - נפש הפרשה - משפטים
play3
בית המדרש
יש אמון? כולם מרוויחים.חשדנות וצרות עין ? כולם מפסידים – הרב אייל ורד
יש אמון? כולם מרוויחים.חשדנות וצרות עין ? כולם מפסידים - הרב אייל ורד