Search
Generic filters

He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת פקודי

הדבר היפה ביותר במשכן המושלם ביותר
Shape-2
הדבר היפה ביותר במשכן המושלם ביותר
מעמיקים בפרשיות ויקהל פקודי: לצאת למסע כשאתה עדיין בחנייה?
Shape-2
מעמיקים בפרשיות ויקהל פקודי: לצאת למסע כשאתה עדיין בחנייה?
מתחברים להפטרת ויקהל-פקודי:  הכותרת שכולם מחכים לה
Shape-2
מתחברים להפטרת ויקהל-פקודי: הכותרת שכולם מחכים לה
מיוחד לפרשיות ויקהל פקודי: כשמפצח האגוזים מגיע לארון הקודש
מיוחד לפרשיות ויקהל פקודי: כשמפצח האגוזים מגיע לארון הקודש
האם יש מצוה בעשיית כלי המשכן ?
play3
האם יש מצוה בעשיית כלי המשכן ?
חובת ההשתדלות מלימוד בניין המשכו
play3
חובת ההשתדלות מלימוד בניין המשכו
איך מגשרים על הפער בין החלום למציאות ?
play3
איך מגשרים על הפער בין החלום למציאות ?
קדושת הארון והמשכן
play3
קדושת הארון והמשכן
“לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם”
play3
“לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם”
להיות כלים בחבלי משיח
play3
להיות כלים בחבלי משיח
“ויכס הענן” – מדוע מופיע הענן במשכן – במקום שאמור להביא אור לעולם
play3
“ויכס הענן” – מדוע מופיע הענן במשכן – במקום שאמור להביא אור לעולם
“מרבים- דים” – על הגזמה ריבוי ודיוק
play3
“מרבים- דים” – על הגזמה ריבוי ודיוק
בפנים נקיות
play3
בפנים נקיות
מהי אמונה ועניינו של המשכן
play3
מהי אמונה ועניינו של המשכן
חלקו המעשי של משה במשכן – הקמתו
play3
חלקו המעשי של משה במשכן – הקמתו
חם באתר
play3
בית המדרש
רצף הרמזים שרומזים לתאריך ה’ אייר תש”ח כתאריך הגאולה – הרב אייל ורד
רצף הרמזים שרומזים לתאריך ה' אייר תש"ח כתאריך הגאולה - הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
הבנת כח הכישוף בעולם לאור כשלון החרטומים בשחזור מכת הכינים – הרב אשר בוחבוט
הבנת כח הכישוף בעולם לאור כשלון החרטומים בשחזור מכת הכינים - הרב אשר בוחבוט
play3
בית המדרש
מושג שמירת הברית – לימוד בספר ‘מידות הראיה’ מאת הרב ליאור לביא
מושג שמירת הברית - לימוד בספר 'מידות הראיה' מאת הרב ליאור לביא
play3
בית המדרש
“צא מן החורבה” מבט חדש על מעשה רבי יוסי ואליהו הנביא בחורבה . הרב אייל ורד
"צא מן החורבה" מבט חדש על מעשה רבי יוסי ואליהו הנביא בחורבה . הרב אייל ורד
ניוזלטר
שו”ת
play3
בית המדרש
איך אנשים פשוטים יכולים להגיע לקרבת אלהים? הרב אייל ורד
איך אנשים פשוטים יכולים להגיע לקרבת אלהים? הרב אייל ורד
play3
בית המדרש
מדוע חוש השמיעה הוא החשוב ביותר? הרב אשר בוחבוט
מדוע חוש השמיעה הוא החשוב ביותר? הרב אשר בוחבוט
play3
בית המדרש
ההפרש בין קליטה חושית להבנה שכלית של סביבתנו ושל עצמנו  – הרב ראובן פיירמן
ההפרש בין קליטה חושית להבנה שכלית של סביבתנו ושל עצמנו - הרב ראובן פיירמן
play3
בית המדרש
אמצעים המסייעים ליצור קשר עם דברי תורה – הרב מאיר טויבר בלימוד בספר ‘נתיבות עולם’
אמצעים המסייעים ליצור קשר עם דברי תורה - הרב מאיר טויבר בלימוד בספר 'נתיבות עולם'