He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת פקודי

Shape-2
הדבר היפה ביותר במשכן המושלם ביותר
הדבר היפה ביותר במשכן המושלם ביותר
מעמיקים בפרשיות ויקהל פקודי: לצאת למסע כשאתה עדיין בחנייה?
Shape-2
מעמיקים בפרשיות ויקהל פקודי: לצאת למסע כשאתה עדיין בחנייה?
מתחברים להפטרת ויקהל-פקודי:  הכותרת שכולם מחכים לה
Shape-2
מתחברים להפטרת ויקהל-פקודי: הכותרת שכולם מחכים לה
מיוחד לפרשיות ויקהל פקודי: כשמפצח האגוזים מגיע לארון הקודש
האם יש מצוה בעשיית כלי המשכן ?
play3
האם יש מצוה בעשיית כלי המשכן ?
חובת ההשתדלות מלימוד בניין המשכו
play3
חובת ההשתדלות מלימוד בניין המשכו
play3
איך מגשרים על הפער בין החלום למציאות ?
איך מגשרים על הפער בין החלום למציאות ?
play3
קדושת הארון והמשכן
קדושת הארון והמשכן
play3
"לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם"
"לעיני כל בית ישראל בכל מסעיהם"
play3
להיות כלים בחבלי משיח
להיות כלים בחבלי משיח
play3
"ויכס הענן" – מדוע מופיע הענן במשכן – במקום שאמור להביא אור לעולם
"ויכס הענן" – מדוע מופיע הענן במשכן – במקום שאמור להביא אור לעולם
play3
"מרבים- דים" – על הגזמה ריבוי ודיוק
"מרבים- דים" – על הגזמה ריבוי ודיוק
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
בפנים נקיות
play3
מהי אמונה ועניינו של המשכן
מהי אמונה ועניינו של המשכן
play3
חלקו המעשי של משה במשכן – הקמתו
חלקו המעשי של משה במשכן – הקמתו