He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת פנחס

play3
"ויהי אחרי המגפה" – התמודדות רוחנית מול מגפות
"ויהי אחרי המגפה" - התמודדות רוחנית מול מגפות
לקיחת ההתלהבות של עוברי עבירה לעשיית מצות
play3
לקיחת ההתלהבות של עוברי עבירה לעשיית מצות
מדוע נתמנה יהושע למנהיג ולא פנחס ?
play3
מדוע נתמנה יהושע למנהיג ולא פנחס ?
מה נדרש מאיתנו בתקופת בין המיצרים
play3
מה נדרש מאיתנו בתקופת בין המיצרים
"נתת ליראיך נס להתנוסס"
play3
"נתת ליראיך נס להתנוסס"
בנייה של ספונטניות  נכונה על פי התורה כך שאפשר יהיה להגיב נכון במצבים שדורשים תגובה מהירה
play3
בנייה של ספונטניות נכונה על פי התורה כך שאפשר יהיה להגיב נכון במצבים שדורשים תגובה מהירה
play3
לגדור ולא לפרוץ – בימים ההם בזמן הזה
לגדור ולא לפרוץ – בימים ההם בזמן הזה
play3
"נוצר תאנה יאכל פריה"
"נוצר תאנה יאכל פריה"
play3
מדוע קבל פנחס ברית השלום ?
מדוע קבל פנחס ברית השלום ?
play3
תכליתם של ישראל – לעבוד את ה' יתברך
תכליתם של ישראל – לעבוד את ה' יתברך
play3
למה ניגרע ! פסח שני !
למה ניגרע ! פסח שני !
play3
יהושוע בן נון
play3
"אלהי הרוחות לכל בשר"- על מנהיגות מסוג שונה
"אלהי הרוחות לכל בשר"- על מנהיגות מסוג שונה
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
"בקנאו את קנאתי"
"בקנאו את קנאתי"
play3
בין עזות לביישנות
play3
קנאותו של פנחס הצילה את עם ישראל
קנאותו של פנחס הצילה את עם ישראל
play3
"איש אשר רוח בו"