He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת עקב

כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם
play3
כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם
בירור הלכתי בעניין חיוב ברכת המזון
play3
בירור הלכתי בעניין חיוב ברכת המזון
"למטר השמים תשתה מים"
play3
"למטר השמים תשתה מים"
שכר המצוות הוא השמיעה לדבר ה'
play3
שכר המצוות הוא השמיעה לדבר ה'
"אבא חלקיה" – להיות אנשים שמורידים גשמים
play3
"אבא חלקיה" – להיות אנשים שמורידים גשמים
אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו
play3
אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו
מעלת השבת ופעולתה על האדם
play3
מעלת השבת ופעולתה על האדם
"והיה אם שמוע" – מדרגה של תועלתיות בעבודת ה' לעומת המדרגה של "שמע" בכל מצב וללא תנאי
play3
"והיה אם שמוע" – מדרגה של תועלתיות בעבודת ה' לעומת המדרגה של "שמע" בכל מצב וללא תנאי
"וזכרת את ה' … לאהבה … ולעבדו בכל לבבכם"
play3
"וזכרת את ה' … לאהבה … ולעבדו בכל לבבכם"
מעלתן הגדולה של המצוות הקטנות
play3
מעלתן הגדולה של המצוות הקטנות
חמשת חלקי שלמות עבודת ה'  – היראה, ההליכה, בדרכיו האהבה, שלמות הלב ושמירת כל המצוות
play3
חמשת חלקי שלמות עבודת ה' – היראה, ההליכה, בדרכיו האהבה, שלמות הלב ושמירת כל המצוות
"עקב תשמעון" – הקשבה בין הורים לילדים
play3
"עקב תשמעון" – הקשבה בין הורים לילדים
מדוע שבר משה את הלוחות?
play3
מדוע שבר משה את הלוחות?
לברך ברכת המזון בקול רם, ויתר פרטים בברכת המזון
play3
לברך ברכת המזון בקול רם, ויתר פרטים בברכת המזון
"שמעו אלי רודפי צדק… הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוקבתם"
play3
"שמעו אלי רודפי צדק… הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוקבתם"
דור עקבתא דמשיחא
play3
דור עקבתא דמשיחא
בקשו ענוה בקשו צדק – בחבלי משיח
play3
בקשו ענוה בקשו צדק – בחבלי משיח
חם באתר
play3
מגזין
"למה שלא יבוא?": סיפורו המדהים של הארמון שבנו הבוכרים בלבה של ירושלים למשיח
play3
בית המדרש
ירושלים כמקור לגילוי העצמי
ירושלים כמקור לגילוי העצמי
play3
בית המדרש
מלוט ועד בועז. על דרשת 'מואבי ולא מואבית'
play3
מגזין
אף פעם לא לבד: הרב חגי לונדין בסרטון חזק על בדידות ושייכות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
נשים
הרבנית ד"ר חן בוחבוט: הסודות העמוקים של רות
Shape-7
מוזיקה
יונתן שינפלד שר: נחם ה'
Shape-2
בית המדרש
הרב חגי לונדין: הכל בגלל ירושלים
הרב חגי לונדין: הכל בגלל ירושלים
play3
נשים
קטן עלייך: האם ריבוי לידות מסוכן לאישה? ד"ר חנה קטן עונה