He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת עקב

כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם
play3
כי על כל מוצא פי ה' יחיה האדם
בירור הלכתי בעניין חיוב ברכת המזון
play3
בירור הלכתי בעניין חיוב ברכת המזון
"למטר השמים תשתה מים"
play3
"למטר השמים תשתה מים"
שכר המצוות הוא השמיעה לדבר ה'
play3
שכר המצוות הוא השמיעה לדבר ה'
"אבא חלקיה" – להיות אנשים שמורידים גשמים
play3
"אבא חלקיה" – להיות אנשים שמורידים גשמים
אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו
play3
אסור לאדם שיאכל קודם שיתן מאכל לבהמתו
מעלת השבת ופעולתה על האדם
play3
מעלת השבת ופעולתה על האדם
"והיה אם שמוע" – מדרגה של תועלתיות בעבודת ה' לעומת המדרגה של "שמע" בכל מצב וללא תנאי
play3
"והיה אם שמוע" – מדרגה של תועלתיות בעבודת ה' לעומת המדרגה של "שמע" בכל מצב וללא תנאי
"וזכרת את ה' … לאהבה … ולעבדו בכל לבבכם"
play3
"וזכרת את ה' … לאהבה … ולעבדו בכל לבבכם"
מעלתן הגדולה של המצוות הקטנות
play3
מעלתן הגדולה של המצוות הקטנות
חמשת חלקי שלמות עבודת ה'  – היראה, ההליכה, בדרכיו האהבה, שלמות הלב ושמירת כל המצוות
play3
חמשת חלקי שלמות עבודת ה' – היראה, ההליכה, בדרכיו האהבה, שלמות הלב ושמירת כל המצוות
"עקב תשמעון" – הקשבה בין הורים לילדים
play3
"עקב תשמעון" – הקשבה בין הורים לילדים
מדוע שבר משה את הלוחות?
play3
מדוע שבר משה את הלוחות?
לברך ברכת המזון בקול רם, ויתר פרטים בברכת המזון
play3
לברך ברכת המזון בקול רם, ויתר פרטים בברכת המזון
"שמעו אלי רודפי צדק… הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוקבתם"
play3
"שמעו אלי רודפי צדק… הביטו אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נוקבתם"
דור עקבתא דמשיחא
play3
דור עקבתא דמשיחא
בקשו ענוה בקשו צדק – בחבלי משיח
play3
בקשו ענוה בקשו צדק – בחבלי משיח
חם באתר
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
play3
למה העולם הזה כל כך רע?
למה העולם הזה כל כך רע?
play3
מגזין
"לא שכב ליבו": נחשף סודו של הפיוט העתיק על אליהו הנביא
7 דקות
play3
מגזין
בשביל ישראל: נעם יעקובסון במסע מרתק לצפונותיה של הכנרת
28 דקות
ניוזלטר

קבלו עדכונים שוטפים !

שו"ת
play3
בית המדרש
האויב האמיתי של בלעם: הרב ראובן ששון על סוגיות מרתקות בפרשת בלק
play3
בית המדרש
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
הרב ליאור לביא: איך שוברים הרגל שלילי?
play3
בית המדרש
צלם הזהב, בבקעת דורא
play3
בית המדרש
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?
מה עושים ענייני רפואה בספר הלכה?