He

Fr

Es

Ru

En

מילות מפתח: פרשת נצבים

play3
ראש השנה משפיע קדושה לכל השנה כולה
ראש השנה משפיע קדושה לכל השנה כולה
כי קרוב אליך הדבר'  – לחיות  את הגודל בתוך הקוטן
play3
כי קרוב אליך הדבר' – לחיות את הגודל בתוך הקוטן
מה מיוחד בברית של פרשת נצבים ? מדוע נאמר בראש השנה 'זכרון תרועה'  ו'יום תרועה'
play3
מה מיוחד בברית של פרשת נצבים ? מדוע נאמר בראש השנה 'זכרון תרועה' ו'יום תרועה'
"אתם נצבים היום כולכם לפני ה'  אלהיכם"
play3
"אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלהיכם"
הכנה לראש השנה
play3
הכנה לראש השנה
play3
כי בישרות לבי אליך – בחבלי משיח
כי בישרות לבי אליך – בחבלי משיח
play3
תשובה מאהבה ותשובה מיראה
תשובה מאהבה ותשובה מיראה
play3
"ניצבים" – על עבודת ההמלכה לקראת ראש השנה
"ניצבים" – על עבודת ההמלכה לקראת ראש השנה
play3
עומק התשובה מתוך הכרת גודל החטא
עומק התשובה מתוך הכרת גודל החטא
play3
"אתם נצבים היום כולכם"
"אתם נצבים היום כולכם"
play3
קבוץ גלויות – תשובת הכלל
קבוץ גלויות – תשובת הכלל
play3
תשעז –  תהיה שנת עז למדינת ישראל ולעם ישראל
תשעז – תהיה שנת עז למדינת ישראל ולעם ישראל
play3
"אתם נצבים" רמז לעמידה של עם ישראל למרות כל הדברים הקשים
"אתם נצבים" רמז לעמידה של עם ישראל למרות כל הדברים הקשים
play3
מגזין
סיפור התשובה של הרצל ניקר – "מאירי פנים" פרק 1
סיפור התשובה של הרצל ניקר - "מאירי פנים" פרק 1
19 דקות
Shape-2
מגזין
רכבת לילה לקהיר: הקשר המפתיע בין הגניזה הקהירית לחוכמת ההמונים
Shape-2
נוער
טל מוסרי: חשוב לי להכניס את היהדות והמסורת לבית שלנו
מגזין
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר
"אתה רק יכול לתאר לעצמך איזו לשון נקייה הייתי צריך לאמץ בשביל להופיע לקהל הזה"; ננסי ברנדס בראיון משוחרר

קבלו עדכונים שוטפים !

play3
נוער
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
למה יש אנשים טובים שרע להם ורעים שטוב להם. זה לא הוגן !
4 דקות
play3
נוער
קשר בין בנים ובנות ?
קשר בין בנים ובנות ?
1 דקות
play3
בית המדרש
איפה עובר הגבול בין ''צחוקים'' טובים לקלות ראש ?
3 דקות
play3
בית המדרש
איך נוטלים ידיים לסעודה כמו שצריך?
5 דקות
play3
התשובה אל עצמו
התשובה אל עצמו
play3
"לא בשמים היא" התקרבות לה' מתוך עמל ויגיעה
"לא בשמים היא" התקרבות לה' מתוך עמל ויגיעה